انتخاب صفحه

مقدمه

بیماری ایسکمیک قلب، شایعترین، جدی‌ترین و یکی از کشنده‌ترین بیماریها در جهان است و این وضعیت نسبت به بیماریهای دیگر موجب مرگ و میر، ناتوانی و هزینه‌های بیشتری در کشورهای جهان می‌شود. بیماریهای عروق کرونر فراوان هستند، گاهی پزشک از روی علایم موجود در بیمار نمی‌تواند تصمیم بگیرد که آیا وی مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی است یا نه، چرا که علایم کاملاً تیپیک نمی‌باشند. تست ورزش از جمله روشهایی است که در تشخیص بیماری عروق کرونر اهمیت فراوانی دارد. لازم به توضیح است، همانطور که تشخیص ندادن بیماری ایسکمیک قلبی و تذکر ندادن به او و اطرافیان او گناهی نابخشودنی است، مارک بی‌مورد این بیماری را به شخص سالم زدن نیز کار بسیار اشتباهی است، زیرا اگر فردی در سلامت کامل باشد و ما اشتباهاً او را مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب بدانیم و زندگی روزمره و فعالیت‌های او را محدود نماییم، وضعیت روانی بسیار بدی در فرد ایجاد خواهیم کرد و او با نومیدی خود را از دست رفته خواهد انگاشت. در این موارد و مواردی همچون تعیین پروگنوز مبتلایان به بیماری شناخته شده عروق کرونر و افراد بدون علامت که قرار است در فعالیتهای سنگینی فعالیت نمایند و یا دارای ریسک‌فاکتورهای آترواسکلروز هستند لازم است تست ورزش بعمل آید تا اولاً مشخص شود که آیا بیماری ایسکمیک قلبی وجود دارد یا نه و ثانیاً ظرفیت عملکردی و پروگنوز بیماران چگونه است.هر سال میلیاردها ریال از منابع ارزی و ریالی کشور صرف هزینه معاینات و آزمایش‌‌های پزشکی قبل از سفر و مراقبت‌های پزشکی حین سفر حج حجاج بیت‌الله الحرام در کشور می‌شود. با توجه به اینکه اکثریت این حجاج به دلیل ترس جلوگیری شدن از سفرشان به حج، در مراحل مختلف معاینات، سعی در کتمان کردن بیماری و مشکلات خود می‌نمایند و گاهاً معاینه اولیه کلینیکی و پاراکلینیکی این افراد ممکن است یافته پاتولوژیک مهمی را نشان ندهد و از سویی دیگر توجه به این نکته که بیماری قلبی ـ عروقی بویژه مسائل ایسکمیک قلب، مشکلات زیادی در طول توجه به این نکته که بیماری قلبی ـ عروقی بویژه مسائل ایسکمیک قلب، مشکلات زیادی در طول انجام مناسک حج برای این گروه از حجاج ایجاد می‌کند و هزینه‌های زیادی از نظر مراقبت و بررسی پزشکی قبل و حین سفر حج بر کشور تحمیل می‌کند، از چند سال قبل در حجاج مرد بالای 60 سال؛  «تست ورزش» به طور اجباری ، درحجاج زن بالای 60 سال پس از انجام مشاوره با متخصص قلب و عروق، در صورت صلاحدید پزشک متخصص و در سنین کمتر از 60 سال در هر دو جنس، پس از معاینات اولیه توسط پزشک کاروان ها؛ در صورت وجود مشکلات قلبی احتمالی، با مشاوره با پزشک متخصص قلب و عروق بر حسب مورد، در صورت صلاحدید پزشک، انجام می‌شود.این تحقیق با در نظر گرفتن مجموع مطالب ذکر شده ؛ جهت بررسی لزوم انجام تست ورزش و میزان ارزش این تست در Screening ایسکمی قلبی در این گروه خاص از افراد (متقاضیان اعزام به حج تمتع)، و تعیین پروگنوز بیماری قلبی این افراد در طول سفر حج انجام شده است.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………….. 3

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

براساس بررسی‌های بعمل آمده در سال‌های گذشته چند مطالعه در مورد تست ورزش انجام شده است. در سال 1367 در دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد استفاده از تست ورزش در تشخیص بیماری عروق کرونر در 250 فرد مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران مطالعه انجام گرفته است. در سال 1373 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد استفاده از تست ورزش در شناسایی ایسکمی نهفته قلبی در 93 بیمار دیابتی مطالعه شده است و در سال 1376 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد ارتباط دردهای آتیپیک قفسه سینه با نتیجه تست ورزش در 100 فرد مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی‌سینای قزوین مطالعه شده است. ولی با توجه به خاص بودن گروه مورد مطالعه در این تحقیق (حجاج بیت‌الله الحرام) و تنوع گسترده در متغیرهای بررسی شده بنظر می‌رسد تحقیق حاضر در نوع خود بی‌بدیل بوده و نتایج حاصله می‌تواند توسط سایر محققین در مطالعات بیشتر در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

1ـ3ـ روش کار و تحقیق:

نوع روش تحقیق، Cross sectional (مقطعی) و توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.

در تحقیق انجام شده جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، ریسک‌فاکتورهای بیماری ایسکمیک قلب از جمله سیگار، قلیان، چربی خون بالا، فشار خون بالا، سابقه بیماریهای قلبی قبلی، سابقه مصرف دارو و متغیرهای تخصصی در زمینه بیماری‌های قلبی مورد توجه قرار گرفت. 331 زائری که براساس تشخیص پزشکان مسؤول، بر مبنای معاینات و یافته‌های اولیه، کاندید انجام تست ورزش شدند، تحت مصاحبه بالینی و معاینه فیزیکی قرار گرفتند، نتایج بالینی حاصله همراه با نتایج آزمایشات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی (از جمله قند خون، چربی خون، اوره و سایر موارد مهم) و یافته‌های نوار قلبی به همراه نتایج و یافته‌های تست ورزش در این گروه افراد استخراج و پس از جمع‌آوری‌اطلاعات و یافته‌های‌معاینات‌فیزیکی و پاراکلینیکی، نوار قلبی و تست ورزش و جمع‌بندی کلیه یافته‌های حاصل در فرم‌های مخصوص از پیش تنظیم شده، داده‌های حاصل با برنامه آماری SPSS و با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف(همچون سن، جنس، ریسک‌فاکتورها، نوار قلبی و تست ورزش) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

1ـ1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………… 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 5

1ـ3ـ روش کار و تحقیق:…………………………………………………………………. 6

 فصل دوم: آناتومی عروق کرونر

از منفذی واقع در قسمت میانی نیمه فوقانی سینوس کرونر چپ آئورت جدا شده و بین شریان پولمونر و دهلیز چپ، در شیار دهلیزی‌بطنی قدامی قرار می‌گیرد و در قسمت پروگزیمال انشعابی ندارد ولی در قسمت دیستال به دو شاخه شریان نزولی قدامی چپ (L.A.D.A) و شریان سیرکومفلکس (L.C.A) تقسیم می‌شود. طول شریان کرونر اصلی چپ قبل از دو شاخه شدن از چند میلی‌متر تا حداکثر یک سانتی‌متر متغیر است و این شریان به طور آزاد در لابه‌لای چربی اپی‌کاردیال قرار می‌گیرد. این قسمت اصلی به علت آزاد بودن در روی میوکارد به هنگام انقباضات بطنی، حرکت دارد ولی شاخه شریانی نزولی قدامی چپ به علت انشعاباتش به میوکارد ثابت است و پس از جدا شدن از کرونر چپ وارد شیار بین بطنی قدامی شده و در نوک قلب به شاخه نزولی خلفی (P.D.A) که از شاخه‌های انتهایی شریان کرونر راست است می‌پیوندد ولی شریان سیرکومفلکس به محض انشعاب ازشریان کرونر چپ وارد شیار دهلیزی بطنی در قسمت قدامی چپ قلب شده و به پشت قلب می‌رود. از شریان‌کرونر اصلی‌چپ ممکن است یک یا چند شاخه شریانی به نام‌دیاگونال جدا شود که بین ‌شریان ‌نزولی ‌قدامی ‌چپ و شریان‌ سیرکومفلکس ‌قرار گرفته و دیواره‌ آزاد ‌بطن‌ چپ را ‌مشروب می‌کند ]6[ ]1[.

2ـ1ـ1ـ شریان نزولی قدامی چپ (L.A.D.A):

به شکل S معکوس است که انحنای اول آن همان قسمتی است که به دور شریان پولمونر چرخیده و سپس وارد شیار بین بطنی می‌شود و انحنای دوم آن به دور نوک قلب رفته و به شیار بین بطنی خلفی وارد می‌شود. دو انشعاب دارد یکی شاخه‌ای که در سطح آزاد بطن قرار می‌گیرد و دیگری شاخه‌ای که وارد سپتوم بین بطنی می‌شود. شاخه‌های کوچکی هم از آن جدا شده و به دیواره مجاور بطن راست می‌روند.شاخه‌های سپتال شریان نزولی قدامی چپ بین 3 تا 5 شاخه می‌باشند و این شاخه‌ها که در سپتوم نفوذ می‌کنند موجب ثابت بودن و بی‌حرکتی شریان نزولی قدامی چپ بر روی میوکارد می‌شوند. شاخه‌های بطنی شریان نزولی قدامی چپ که به موازات شاخه دیاگونال به حاشیه بطن می‌روند هم 3 تا 5 شاخه هستند. شریان نزولی قدامی چپ به طور نادر در حوالی نوک قلب تمام می‌شود ولی در اکثر موارد 2 تا 5 سانتی‌متر در شیار بین بطنی خلفی ادامه پیدا کرده و به شاخه‌های انتهایی شریان نزولی خلفی متصل می‌شود ]6[ ]1[.

2ـ1ـ2ـ شریان سیر کومفلکس چپ (L.C.A):

در جهت مخالف از شاخه اصلی کرونر چپ جدا شده و زاویه‌ای 90 درجه با آن می‌سازد. شریان سیرکومفلکس از مبدأ خود که بین آئورت و شریان پولمونر است به شیار دهلیزی‌بطنی قدامی چپ وارد‌شده و تا ناحیهObtuse Marginal‌بطن‌چپ ادامه‌پیدا‌می‌کند و‌در این‌ناحیه در قسمت‌عمقی دیواره‌ لترال فرو می‌رود و بوسیله چربی اپی‌کارد پوشیده می‌شود. شریان سیرکومفلکس در منطقه Obtuse Marginal که تقریباً در قسمت طرفی چپ قلب است به سمت پایین تا Apex ادامه پیدا می‌کند و شاخه‌هایی به سطح دیافراگماتیک بطن چپ می‌فرستد که تعداد این شعب یک تا چندشاخه بوده و وارد شیار بین‌‌دهلیزی خلفی‌شده و به سمت شیار بین بطنی خلفی ادامه پیدا می‌کند و در این ناحیه با شاخه‌های انتهایی کرونر راست آناستوموز پیدا می‌کند ولی در 10% افراد شریان سیرکومفلکس وارد شیار بین بطنی خلفی شده و شریان نزولی خلفی را می‌سازد و تا Apex می‌رود.اگر شریان سیرکومفلکس به شکلی که در 90% افراد وجود دارد باشد یعنی شریان نزولی خلفی از شریان کرونر راست باشد اصطلاحاً Right Coronary Dominant و اگر شریان نزولی خلفی را شریان سیرکومفلکس بسازد به آن Left Coronary Dominant می‌گویند. در هر صورت شاخه‌های سیرکومفلکس قسمت اعظم دهلیز چپ و قسمت طرفی بطن چپ و قسمتی از دیواره خلفی بطن چپ را مشروب می‌سازند. دو شاخه دهلیزی مهم از شریان سیرکومفلکس جدا می‌شود که یکی گره سینوسی‌دهلیزی را خون می‌دهد (فقط در 45% افراد) و شاخه دیگر به گره دهلیزی بطنی می‌رود (فقط در 15% افراد) ]6[ ]1[.

2ـ2ـ شریان کرونر راست:

برخلاف شریان کرونر چپ که از یک منفذ از آئورت جدا می‌شود، در نیمی از موارد در سینوس کرونری راست دو منفذ وجود دارد که سوراخ کوچکتر در فاصله 2ـ1 میلی‌متری سوراخ بزرگتر قرار گرفته و حدود یک میلی‌متر قطر دارد و از سوراخ کوچک شریان Conus artery جدا می‌شود و طرف راست حلقه Vieussen را در سطح دریچه پولمونر ایجاد می‌کند. طرف چپ حلقه ویوسن را شاخه شریان نزولی قدامی چپ تشکیل می‌دهد.

2ـ1ـ شریان کرونر اصلی چپ (L.M.C.A)………………………………………………: 6

2ـ1ـ1ـ شریان نزولی قدامی چپ (L.A.D.A):………………………………………….. 7

2ـ1ـ2ـ شریان سیر کومفلکس چپ (L.C.A)……………………………………………. 8

2ـ2ـ شریان کرونر راست……………………………………………………………….:. 9

فصل سوم: بیماریهای ایسکمیک قلب

ایسکمی به کمبود اکسیژن در اثر خونرسانی ناکافی اطلاق می‌گردد. این مسأله ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اکسیژن می‌باشد. شایع‌ترین علت ایسکمی میوکارد بیماری آترواسکلروز شریانهای اپی‌کاردی کرونر می‌باشد.جریان خون عروق کرونر توسط نیاز قلب به اکسیژن تعیین و کنترل می‌گردد. توانایی بسترعروق کرونر در تغییر قابل ملاحظه مقاومت خود و بنابراین جریان خون هنگام استخراج درصد زیاد و نسبتاً ثابت اکسیژن توسط میوکارد این نیاز را برآورده می‌کند. در حالت طبیعی شریانچه‌های مقاوم داخل میوکارد ظرفیت زیادی برای اتساع دارند. به عنوان مثال در فعالیت بدنی و تنش عاطفی، تغییر نیاز به اکسیژن بر مقاومت عروق کرونر تأثیر می‌گذارد و بدین طریق عرضه خون و اکسیژن را تنظیم می‌کند. همین عروق، برای ثابت نگه داشتن جریان خون کرونر در سطح مناسب نیاز میوکاردی با تغییرات فیزیولوژیک فشار خون سازگاری می‌یابند.با کاهش قطر مجرای شرایین کرونر، آترواسکلروز سبب کاهش مطلق خونرسانی میوکارد در شرایط پایه یا محدودیت افزایش کافی خونرسانی، هنگام تشدید نیاز به خون موقع ورزش یا هیجان می‌شود. جریان‌خون عروق‌کرونر همچنین ممکن است در اثر ترومبوزهای شریانی، اسپاسم و بندرت آمبولی کرونر و یا تنگی دهانه‌ای در اثر آئورتیت سیفلیسی محدود گردد. ناهنجاریهای مادرزادی مانند مبدأ ناهنجار شریان کرونر چپ قدامی از شریان ریوی ممکن است در نوزادی سبب ایسکمی و انفارکتوس شود. ایسکمی میوکارد می‌تواند در صورت افزایش غیرطبیعی تقاضای میوکارد برای اکسیژن مانند هیپرتروفی‌شدید بطنی در اثر هیپرتانسیون یا استنوز آئورت نیز رخ دهد. کاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون مانند کم‌خونی بسیار شدید با وجود همزمان دو یا چند علت مانند افزایش تقاضای اکسیژن به علت هیپرتروفی بطن چپ و کاهش اکسیژن‌رسانی ثانوی به اترواسلکروز کرونر ناشایع نیست و اغلب ترکیبی از علل فوق منجر به بروز تظاهرات بالینی ایسکمیک می‌گردد.در آترواسکلروز عروق‌کرونر،‌شریانهای‌کرونری اپی‌کاردی محل‌اصلی درگیری است. فاکتورهای خطرساز اصلی آترواسکلرز مانند دیابت‌قندی، هیپرتانسیون، مصرف‌سیگار، LDL بالا و HDL پایین، کارکرد طبیعی‌اندوتلیوم عروق را مختل می‌کنند و باعث واکنش متقابل با منوسیتهای خون و پلاکتها می‌شوند و منجر به تجمع‌غیرطبیعی چربی و سلولها در زیر لایه انتیما می‌شود که باعث کاهش سگمنتال سطح مقطع رگ می‌شود. وقتی سطح مقطع رگ به حدود 75 درصد کاهش یابد، افزایش کامل جریان خون برای برآورده کردن افزایش نیاز میوکارد ممکن نیست و اگر رگ بیش از 80 درصد تنگ شود باعث ایسکمی میوکارد می‌شود ]4[ ]5[.

3ـ2ـ اثرات ایسکمی

پرفیوژن ناکافی حاصل از آترواسکلروز کرونر ممکن است باعث اختلال گذرای عملکرد مکانیکی، بیوشیمیایی و الکتریکی میوکارد شود. ایسکمی‌ناگهانی و شدید در مواردی همچون انسداد کامل یا نیمه‌کامل، موجب اختلال فوری در انقباض و انبساط طبیعی عضله می‌شود. خونرسانی نسبتاً ضعیف زیر اندوکارد، ایسکمی شدیدتر این بخش از دیواره را بوجود می‌آورد. ایسکمی قطعات بزرگ بطن چپ سبب نارسایی گذرای این بطن می‌شود و در صورت ابتلای عضلات پاپیلری، نارسایی میترال می‌تواند این پدیده را بغرنج‌تر کند. هنگامی که پدیده‌های ایسکمیک گذرا باشند، می‌توانند با آنژین صدری همراه شوند، در صورت طولانی شدن، این پدیده‌ها می‌توانند به نکروز میوکارد و ایجاد اسکار با یا بدون تصویر بالینی انفارکتوس‌حاد میوکارد شوند. در زمینه این اختلالات متابولیکی، طیف گسترده‌ای از ناهنجاریهای متابولیسم، عملکرد و ساختار سلولی وجود دارد. میوکارد طبیعی در صورت اکسیژن‌گیری خوب، اسیدهای چرب و گلوکز را به دی‌اکسیدکربن و آب متابولیزه می‌کند. هنگام محرومیت شدید از اکسیژن، اسیدهای چرب نمی‌توانند اکسیده شوند و گلوکز به لاکتات تجزیه می‌شود. PH داخل سلولی و ذخایر میوکاردی فسفاتهای پرانرژی آدنوزین‌تری فسفات و کراتین فسفات کاهش می‌یابد. اختلال عملکرد غشای سلولی به نشت پتاسیم و برداشت سدیم توسط میوسیتها می‌انجامد. شدت و مدت عدم تعادل عرضه و تقاضای میوکاردی اکسیژن، برگشت‌پذیری آسیب (0 تا20 دقیقه برای انسداد کامل) یا دایمی‌بودن آن و متعاقباً نکروز میوکاردی را تعیین می‌کند (بیش از 20 دقیقه).ایسکمی تغییرات الکتروکاردیوگرافی مشخصی مانند رپلاریزاسیون نیز ایجاد می‌کند که شاهد آن معکوس شدن موج T و تغییر مکان قطعه ST است، پایین رفتن گذرای قطعه ST اغلب بازتاب ایسکمی ساب‌اندوکاردی است در حالی که به نظر می‌رسد بالا رفتن گذرای قطعه ST به علت ایسکمی عضله‌ای شدیدتر باشد. پیامد مهم دیگر ایسکمی میوکارد ناپایداری الکتریکی است زیرا این حالت می‌تواند به تاکیکاردی بطنی یا فیبریلاسیون بطنی بیانجامد ]4[.

3ـ3ـ عوامل خطرساز بیماریهای ایسکمیک قلب:

مهم‌ترین اقدام در به حداقل رساندن میزان بروز بیماریهای عروق کرونر و در نتیجه مرگ و میر حاصل از آن، شناسایی و کنترل عوامل خطرساز بیماری عروق کرونر است، هر چند که برخی از عوامل خطرساز همچون سن و جنس غیرقابل تغییراند:

1) سن:با افزایش سن، خطر آترواسکلروز و بروز بیماری عروق کرونر افزایش می‌یابد.

2) جنس:خطر بروز بیماری عروق کرونر در مردان 10 سال زودتر از زنان شروع می‌شود. طوری که مردان در سنین 45 سال و بالاتر و زنان در سنین 55 سال و بالاتر در خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قرار دارند.

3) هیپرتانسیون:

هیپرتانسیون از عوامل خطرساز اصلی بیماری عروق کرونر است و هر چه طول مدت ابتلا و میزان فشار خون بیشتر باشد، خطر آن نیز بیشتر خواهد بود. در 14 مطالعه مختلف بر روی 37000 نفر مبتلا به هیپرتانسیون نشان داده شده است که کاهش mmHg 6ـ5 در فشار خون دیاستولیک موجب 14 درصد کاهش در انسیدانس انفارکتوس میوکارد می‌شود، همچنین کاهش mmHg1/11 در فشار خون سیستولیک موجب 27 درصد کاهش در انسیدانس انفارکتوس میوکارد شده است.

3ـ1ـ اتیولوژی و پاتوژنز………………………………………………………………….. 11

3ـ2ـ اثرات ایسکمی…………………………………………………………………… 13

3ـ3ـ عوامل خطرساز بیماریهای ایسکمیک قلب:…………………………………….. 15

3ـ4ـ علایم بالینی:……………………………………………………………………… 19

3ـ5ـ اشکال بالینی ایسکمی قلب……………………………………………………. 22

3ـ5ـ1ـ آنژین صدری پایدار:……………………………………………………………… 22

3ـ5ـ2ـ آنژین صدری ناپایدار……………………………………………………………:. 23

3ـ5ـ3ـ آنژین متغیر پرینزمتال…………………………………………………………….. 25

3ـ5ـ4ـ ایسکمی بدون علامت………………………………………………………….. 26

3ـ6ـ اقدامات پاراکلینیک و آزمایشگاهی در بیماریهای ایسکمیک قلبی…………… 26

فصل چهارم: تست ورزش

تست ورزش از جمله روشهای فیزیولوژیکی است که می‌تواند ابنورمالیته‌های کاردیوواسکولار را که در زمان استراحت وجود ندارد و همچنین وضعیت عملکردی قلب را نشان دهد. به همین جهت ‌تست ورزش از روشهای اصلی مورد استفاده جهت تعیین پیش‌آگهی بیمار، ظرفیت‌پذیری قلب، وجود احتمال بیماریهای عروق کرونر و اثرات دارو بر روی قلب می‌باشد.

4ـ1ـ فیزیولوژی ورزش

در جریان فعالیتهای دینامیکی، ضربان بطنی به خاطر کاهش تون واگ افزایش یافته و همچنین در نتیجه‌تحریک‌سمپاتیک،‌تهویه‌آلوئولی و‌بازگشت‌وریدی‌ناشی از انقباض‌وریدی، افزایش‌پیدا می‌کند.در مراحل اولیه فعالیت و در وضعیت ایستاده، افزایش برون‌ده قلب فرد ناشی از افزایش میزان حجمضربه‌ای طبق قانون فرانک استارلینگ و افزایش تعداد ضربان قلب می‌باشد. در مراحل بعدی فعالیت، افزایش برون‌ده قلب ناشی از تحریک سیستم عصبی سمپاتیک می‌باشد که باعث افزایش سرعت ضربان بطنی می‌گردد.در طول یک تمرین سخت و شدید تحریک سمپاتیک در حداکثر میزان خود بوده و در مقابل فعالیت سیستم پاراسمپاتیک ساپرس گردیده که نتیجه این فرایند انقباض عروق اکثر سیستم‌های بدن به استثنای‌مغز، قلب و عضلات می‌باشد. آزادی نوراپی‌نفرین از پایانه‌های پس‌سیناپسی باعث افزایش سطح کاتکول آمینها و سطح رنین خون شده و منجر به افزایش قدرت انقباضی بطن می‌شود که در نتیجه‌این امر میزان‌جریان‌خون و اکسیژن‌رسانی سیستم عضلانی اسکلتی تا 3 برابر حد طبیعی افزایش یافته و مقاومت عروق محیطی کاهش پیدا می‌کند.در طی فعالیت ورزشی فشار خون سیستولیک و فشار متوسط شریانی افزایش می‌یابد. اما فشار خون‌دیاستولیک تغییر قابل‌ملاحظه‌ای پیدا نمی‌کند. بستر عروق ریوی تا 6 برابر میزان طبیعی می‌تواند خون پذیرش کند که این امر موجب افزایش فشار شریان پولمونر، فشار انتهای مویرگی و دهلیز راست می‌گردد. در جریان ورزشهای سنگین بسته به ژنتیک و میزان تمرینات فرد، برون‌ده قلب فرد می‌تواند 6ـ4 برابر سطح پایه افزایش پیدا کند. در اشخاص مسن به علت کاهش پاسخ بتاآدرنرژیک، ضربان قلب حداکثر و برون‌ده قلب کاهش پیدا می‌کند.در مرحله‌پس از تمرین، وضعیت همودینامیک فرد در عرض چند دقیقه به حالت پایه برمی‌گردد که تحریک واگ یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های کاهش دهنده ضربان قلب و برون‌ده قلب می‌باشد که فعال شدن سیستم عصبی واگ در ورزشکاران حرفه‌ای به خوبی صورت می‌گیرد در حالیکه در افراد دچار نارسایی قلبی این سیستم مختل می‌شود ]2[.

4ـ1ـ فیزیولوژی ورزش…………………………………………………………………. 24

4ـ2ـ پروتکل‌های ورزش……………………………………………………………….. 26

4ـ3ـ انواع تست ورزش………………………………………………………………. 27

4ـ3ـ1ـ ارگومتری دوچرخه…………………………………………………………..:. 27

4ـ3ـ2ـ Treadmill ا…………………………………………………………………….29

4ـ4ـ تکنیک انجام تست ورزش:…………………………………………………… 32

4ـ5ـ اندیکاسیون‌های تست ورزش………………………………………………. 34

4ـ6ـ خطرات تست ورزش………………………………………………………… 35

4ـ7ـ یافته‌های الکتروکاردیوگرافیک در طول تست ورزش……………………… 38

4ـ8ـ ملاحظات غیرالکتروکاردیوگرافیک در طول تست ورزش……………….:.46

4ـ8ـ1ـ فشار خون:………………………………………………………………. 46

4ـ8ـ2ـ ضربان قلب:……………………………………………………………. 47

4ـ8ـ3ـ ظرفیت عملکردی:……………………………………………………. 48

4ـ9ـ استفاده از تست ورزش در تعیین پیش‌آگهی:………………………. 49

4ـ10ـ تست ورزش و آریتمی و اختلالات هدایتی قلب………………….. 52

4ـ11ـ تفسیر نتیجه تست ورزش:………………………………………….. 54

 فصل پنجم: تجزیه تحلیل و آمار

این تحقیق به روش Cross sectional و بصورت توصیفی ـ تحلیلی، در 331 متقاضی اعزام به حج تمتع در استان اردبیل در سال 1382 انجام گرفته است. از مجموع 331 فرد بررسی شده، 250 نفر (5/75 درصد) مرد و 81 نفر (5/24 درصد) زن بودند. در جمعیت مردان، 3 نفر (2/1 درصد)، کمتر از 50 سال سن، 32 نفر (8/12 درصد)، 59ـ51 سال و 215 نفر (86 درصد)، 60 سال و بالاتر داشتند و میانگین سنی آنان 49/67 سال بود. در جمعیت زنان، 1 نفر (2/1 درصد) کمتر از 50 سال سن، 12 نفر (8/14 درصد)، 59ـ51 سال و 68 نفر (84 درصد) 60 سال و بالاتر داشتند و میانگین سنی زنان، 21/63 سال بود.از مجموع 331 نفر، 4 نفر (2/1 درصد) جمعیت، سن کمتر از 50 سال، 44 نفر (3/13 درصد)، 59ـ51 سال و 283 نفر (5/85 درصد)، 60 سال و بالاتر بودند و میانگین سنی مجموع افراد بررسی شده در تحقیق، 35/65 سال بود. از 331 فرد بررسی شده 199 نفر (1/60 درصد) جمعیت شهری و 132 نفر (9/39 درصد) جمعیت روستایی بودند و بیشترین فراوانی شغلی در مجموع مربوط به کشاورزی در 64 درصد افراد مورد مطالعه بوده است.از 331 نفر مورد بررسی، 75 نفر (65/22 درصد) سابقه قبلی بیماری ایسکمیک قلبی (با توجه به شرح حال، معاینات، ریسک‌فاکتورها، سوابق بالینی و قضاوت پزشک) داشتند که از این 75 نفر، 44 نفر (67/58 درصد) مرد و 31 نفر (33/41 درصد) زن بودند.از 331 نفر مورد بررسی، 256 نفر (35/77 درصد) سابقه قبلی بیماری ایسکمیک قبلی نداشتند که از این 256 نفر، 206 نفر (47/80 درصد) مرد و 50 نفر (53/19 درصد) زن بودند.از 331 نفر 48 نفر (5/14 درصد) سابقه قبلی درد قفسه سینه داشتند که 29 نفر (6/11 درصد) از مردان و 19 نفر (46/23 درصد) از زنان بودند. از 331 نفر 62 نفر (7/18 درصد) سابقه تپش قلب داشتند که 34 نفر (6/13 درصد) از مردان و 28 نفر (57/34 درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 76 نفر (23 درصد) سابقه  تنگی نفس (فعالیتی، ارتوپنه یا PND) داشتند که 43 نفر (2/13 درصد) از مردان و 33 نفر (08/53 درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 101 نفر (51/30 درصد) در معاینه ادم اندام داشتند که 63 نفر (2/25 درصد) از مردان و 38 نفر (91/46 درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 40 نفر (08/12 درصد) در معاینه قلبی سوفل داشتند که 27 نفر(8/10 درصد) از مردان و 13 نفر (05/16 درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 13 نفر  در معاینهJVP برجسته داشتند که 8 نفر(2/3 درصد) از مردان و 5 نفر(17/6 درصد) از زنان بودند.

از 331 نفر 21 نفر (34/6 درصد) سابقه  بستری قبلی بدلیل قلبی داشتند که 13 نفر(2/5 درصد) از مردان و 8 نفر (9/9  درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 116 نفر (35 درصد) سابقه  مصرف سیگار داشتند که 110 نفر(44 درصد) از مردان و 6 نفر (4/7 درصد) از زنان بودند.

از 331 نفر 26 نفر (85/7 درصد) سابقه دیابت ملیتوس داشتند که 14 نفر(6/5 درصد) از مردان و 12 نفر (8/14 درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 85 نفر (68/25 درصد) سابقه قبلی هیپرتانسیون داشتند که 46 نفر(4/18 درصد) از مردان و 39 نفر (18/48 درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 36 نفر (88/10 درصد) ، FBS بالای mg/dl126 داشتند که 20 نفر(8 درصد) از مردان و 16 نفر (75/19 درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 82 نفر (8/24 درصد) BUN بالای mg/dl25 داشتند که 56 نفر(4/22 درصد) از مردان و 26 نفر (1/32 درصد) از زنان بودند.از 331 نفر 7 نفر (1/2 درصد) کراتینین بالای mg/dl5/1 داشتند که 4 نفر(6/1 درصد) از مردان و 3 نفر (7/3 درصد) از زنان بودند.از 220 فرد دارای آزمایش تری‌گلیسرید سرم، 62 نفر (2/28 درصد) تری‌گلیسرید بیشتر از mg/dl150 داشتند که 37 نفر(14/21 درصد) از مردان و 25 نفر (56/55 درصد) از زنان بودند.از 220 فرد دارای آزمایش کلسترول‌سرم، 61 نفر (73/27 درصد) کلسترول بیشتر از mg/dl200 داشتند که 41 نفر(43/23 درصد) از مردان و 20 نفر (5/44 درصد) از زنان بودند.

5ـ1 آمار توصیفی………………………………………………………………… 46

5ـ2ـ آمار تحلیلی………………………………………………………………….. 74

5ـ2ـ1ـ رابطه بین غیرنرمال شدن تست ورزش با متغیرهای سن و جنس در افراد مورد مطالعه در تحقیق:. 74

5ـ2ـ2 رابطه بین موارد غیرنرمال شدن تست ورزش با وجود سابقه قبلی I.H.D در افراد مورد مطالعه:. 74

5ـ2ـ3ـ رابطه بین غیرنرمال‌شدن تست‌ ورزش با علایمSymptom)) و نشانه‌های‌sign)) افراد مورد مطالعه:  75

5ـ2ـ4ـ رابطه بین غیرنرمال شدن تست ورزش با ریسک ‌فاکتورهای بیماری ایسکمیک قلبی در افراد مورد مطالعه:. 75

5ـ2ـ5ـ رابطه بین با معیارهای آزمایشگاهی مورد بررسی در افراد مورد مطالعه در تحقیق:  76

5ـ2ـ6ـ رابطه بین غیرنرمال شدن تست ورزش با وجود تغییرات نواری در ECG پایه افراد مورد مطالعه:. 77

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فصل ششم: بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………… 67

پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 79

پیوست………………………………………………………………………………………… 75

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………….. 76

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………… 77

Aچکیده انگلیسی………………………………………………………………………….: 78

Abstract :

  Ischemic heart disease is the most common, most serious and one of the most chronic and most lethal diseases in the world. Sometimes the diagnosis of I.H.D becomes difficult because the clinical symptoms are not always typical . for this very reason the exercise test is very important  in the diagnosis of I.H.D, provided that it is performed in patients that are appropriate from all aspects, because an unnecessary stress test can carry many risks for the patient. In this research;the concordance between clinical findings and E.C.G reading on one side and exersice stress test results on the other side were studied in hadj pilgrims to determine the necessity of E.S.T doing in estimating the prognosis of their heart disease during the hadj trip.In this cross sectional study (descriptive-analytic prospective), 331 people who wanted to go on a hadj trip,including 250 males (average male age 67.49) and 81 females (average female age 63.21) were studied. All of 331 studied peoples,were taken previous history and were performed physical examination.clinical findings with paraclinical parameters (such as; Blood sugar,Cholesterol,Triglycerides,BUN & Cratinin) and E.C.G reading and exersice stress test (E.S.T) results;extracted in this group and  analysed with SPSS software with considering different studied subjets in this research.Totally,75 studied cases (22.65%) had abnormal E.S.T and the most commen cause of ending E.S.T in this 75 peoples was significant ECG changes (significant ST depression and lethal arrhythmias) in 51 peoples (68%).According to the results of this study: 1-There was more abnormal E.S.T in females compared with males in same ages that could be because of the accuracy to select the cases with E.S.T indications without the compulsory of age condition (That was done in males) and with physical examination and specialized heart consult. 2- The results of this research;advise to perform E.S.T in group of pilgrims who have different risk factors such as smokeing, diabet melitus,hypertantion,E,C.G changes,or symptoms and signs of heart failure(H.F) such as;elevated JVP,edema and murmur.Looking at the results in this research,it seems that,only being older than 60 as a compulsory cause of performing E.S.T before sending the pilgrims to hadj trip is not enough, and there is necessity  of revision in selecting the cases who have E.S.T indication as a compulsory examinations before sending the pilgrims to the hadj trip.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان