انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصلاول: کلیات تحقیق

خود استفاده کنند به ویژه گروه های حاشیه ای می توانند به سکویی دست یابند تا خود را متجلی سازند و اینطوفان اراده ملت های اسلامی به ویژه مردم کشور های تونس و مصر در حال وزیدن به سوی دیگر کشور های عربی می باشد و سیاستمداران مشغول ارزیابی گرد و خاک های سیاسی هستند که از شمال آفریقا به سوی خلیج فارس رهسپار است و راهی که می تواند بستر فعالیت این طو فان باشد رسانه های مجازی و شبکه های اینترنتی است .

          تحولاتی که این روزها در کره زمین روی می دهد نوید عصردیگری را می دهد که در آن ابوالهول از اریکه قدرت به زیر خواهد افتاد وغرب از هم فرو خواهد پاشید و تمدنی دیگر ، نه از شرق و نه از غرب ، که از خاور میانه بر خواهد خاست . همین که دهکده جهانی آقای مک لوهان[i] انکار شود و«وضع موجود » در خطر افتد به منفعت همه انقلابیونی است که عصر دیگری را انتظار می کشند ومردم جهان هم اگر ترس از مرگ وعدم آرامش برتفکراتشان سایه نمی انداخت ، در می یافتند که چقدراز وضع موجود خسته اند. کره زمین خسته است . بشر بعد از قرن ها زمین گرایی و خود پرستی احساس می کند که نیازمندعالم معنا است .  (آوینی ، 1386؛  114-115)

         کشور تونس درشمال آفریقا سر آغاز حرکتی درکشورهای عربی و جهان اسلام گردید که به بیداری اسلامی در جهان ( بهار عربی) مشهور شد وبا ادامه حرکت مردمی این کشور توسط مردم مصر به دیگر کشور های عربی حاشیه خلیج فارس،یمن ، اردن ، لیبی و سوریه انتقال یافته و هریک از آنها با توجه به شرایط ویژه کشورخود راههای گوناگونی را برای به ثمر رساندن جنبش اجتماعی در پیش گرفتند سئوالی که دراینجا مطرح می شود این است چرا باید منطقه خاورمیانه شاهد چنین تحولاتی گردد؟در پاسخ به این سئوال می توان به  دلایل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی همچنین ساختارهای سیاسی ، فضای سیاسی حاکم بر کشورها اشاره کرد .

      با بررسی کوتاه می توان نشان داد که قسمت عمده ای ازنظام های سیاسی منطقه را رژیم های سیاسی با ساختار عشیره ای ، نیمه عشیره ای و نیمه مدرن تشکیل می دهند . اقتصاداکثراین کشورها تک محصولی و قابل توضیح مبتنی بررویکرد دولت های تحصیل دار هستند.در زمینه سیاسی ، کشورهای این منطقه اززمره کشورهایی هستند که برخلاف دیگرکشورهای دنیا گذرهای مردم سالارانه را آغازنکرده اندویا اگرگام هایی هم برداشته باشند بسیار کند و بطئی بوده ودرمرحله ی جنینی دموکراتیزه شدن هستند . به عبارتی در جغرافیای دموکراسی شدن ، منطقه خاورمیانه و به ویژه منطقه عرب نشین آن از مناطق غیر دموکراتیک دنیا محسوب می شوند . شاید بتوان به قطعیت بیشتر این کشورها را در زمره کشور هایی با ساخت سیاسی اقتدار گرا( وضعیت سیاه  محسوب نمود . (خلف خانی ،1390؛(1-2

          اگر چه اکثریت کشور های خاور میانه و شمال آفریقا از چنین وضعیت سیاسی و اجتماعی بر خوردار می باشند و حکومت ها برای تسلط بیشتر بر مردم به دنبال راههایی هستند که سلطه خود را برای سالهای متمادی بر آنها ادامه داده و از گسترش جنبش ها جلو گیری کنند اما مجبورند خود را با سایر کشور های جهان از نظراستفاده از تکنولوژی های گوناگون هماهنگ سازند و یا حداقل امکانات ارتباطی، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و …. را برای رفاه مردم تهیه نمایند تا از شورش های مردمی بر ضد حکومت هایشان جلوگیری نمایند . اما این حاکمان غافل ازاین اند که در پی رشد تکنولوژی های نوین ارتباطی و اهمیت یافتن نقش ارتباطات در زندگی روزمره و در پی آن تشکیل جهانی مجازی در رابطه با این تکنولوژی ها و موازی با دنیای سنتی شاهد تغییراتی در سطح جوامع خود خواهند بود.

لذا در این پارادایم است که روابط اجتماعی و به تبع آن جنبش های اجتماعی کشور های منطقه وارد فاز جدیدی می شوندو نمود خود را در دنیای مجازی نیز پیدا می کنند. در فضای مجازی، انسان با سرزمینی بی مرز و حد و چند فرهنگی و در عین حال برخوردار از فضای واحد مواجه است.فضایی است با قاعده های خاص در عین حال خالی از هر نوع قانون و ضابطه عقلانی. فضای مجازی ، فضایی است با جهت گیریهای مشخص و در عین حال فارغ از هر نوع جهت گیری ماندگار و هزاران خصیصه متضاد که هم در درون این فضا جمع شده و هم در مواجهه با جهان خارجی موجب تولید تضاد و تناقض می شود.این امر فهم نمادها و مفاهیم بومی را در معرض چالشهای بسیار جدی قرار داده است. نمادها و مفاهیمی که با توجه به تفاوتهای تاریخی و فرهنگی ملل به گونه ای متفاوت و متضاد رمز گشایی می شوند در این راستا بسیاری از کابران اینترنتی زمان های بیشماری را صرف کسب و آموختن ابژه های کاملاً غربی کرده اند. اینترنت موجب درنوردیدن مرزهای ملی شده و قدرت دولت ها را کم اثر ساخته است‎؛ ارتباطات انسانی را گسترش داده و گروه های مختلف انسانی را در جوامع مختلف در ارتباط با یکدیگرقرار داده است. رابطه در فضای مجازی در موقعیت خصوصی صورت می گیرد و از این جهت نوعی گمنامی و ناشناسی را برای فرد فراهم می آورد. اینترنت با فضای مجازی در معرفی جنبش های اجتماعی گوناگون در مقابل دولت های ملی نقش مهمی را ایفا می کند به کمک اینترنت دیگر مخاطب منفعل نیست که فقط نظاره گر صرف محتوای برنامه های رسانه ای باشد بلکه قدرتی کسب کرده است تا به سرعت به محتوای موجود بازخورد نشان دهد و در نحوه تولید محتوای تأثیر گذار باشد و حتی خود به تولید محتوا نیز بپردازد. به واسطه این امکانات گروه ها و جنبش هایی که سابقاً قادر به باز نمایی خود و مشارکت در تولید محتوا در رسانه ها نبودند و توسط قدرت موجود به حاشیه رانده شده بودند تا حدی توانسته اند صدا و حضور خود را قابل شنیدن کنند و می توانند از فضای مجازی به عنوان ابزاری برای نشر و گسترش فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی امر بسیاری از سیاست های حاکم را به چالش می کشد.

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 2

  • بیان مساله ……………………………………………………………………………………. 4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………. 7
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………… 9
  • سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم : ادبیات و چارچوب نظری

این فصل را با پیشینه تحقیق و بحث در باره  موضوع مورد نظر که شخصیت های مختلف داخلی و خارجی در مورد آن مقالاتی به چاپ رسانده اند آغاز نموده سپس مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی داشته و دید گاههای نظریه پردازانی که برنقش اینترنت و تاثیر اجتماعی آن مطالبی ارائه کرده اند را مطرح می نماییم و چارچوب نظری تحقیق را براساس نظریات گفته شده مشخص نموده ومدل نظری ، قضایای نظری و فرضیات تحقیق را از آنها استخراج می نماییم در انتهای فصل به تعاریف اصطلاحات و مفاهیم موجود می پردازیم .

1-2-  پیشینه تحقیق

با توجه به جدید بودن موضوع و اینکه این انقلاب به ثبات لازم نرسیده است . کار های محدودی در این زمینه صورت گرفته است . می توان آنها را به دو گروه مقالات خارجی و مقالات داخلی تقسیم بندی نمود و با ذکر این موضوع که اکثریت این مقالات در روز نامه ها و و بلاگ های خبر تحلیلی و فیلم های مستند و مصاحبه با اشخاص دانشگاهی و متخصص در مسائل سیاسی مطرح شده است نام برد . بنابراین در ذیل به برخی از آنها  اشاره خواهیم کرد .

1-1-2-مقالات داخلی

  1. مقاله مهدی خلفخانی، (1390 ) ، با عنوان « شبکه ای شدن مدنی درفضای سایبری وتاثیر آن برجنبش های نوین اجتماعی درخاورمیانه » ،چاپ شده در فصلنامه مطالعات سیاسی می باشد.  ایشان به بررسی نقش گسترده ای که اینترنت و فضای سایبری در تحولات سیاسی و قابلیت های این فضا برای پیشبرد جنبش های اجتماعی در برخی از کشور های خاور میانه داشته است پرداخته ونشان می دهند که فضای سایبری و قابلیت های فن آورانه این فضا به وسیله فعالان اجتماعی برای پیشبرد اهداف اساسی جنبش ها و برای تامین اهدافشان مورد استفاده قرار می گیرند و چگونه ساختار های فرصت ایجاد شده در فضای سایبربه شبکه ای شدن مدنی جنبش های اجتماعی کمک خواهد نمود ؟ همچنین ساختار های فرصت ایجاد شده در نتیجه فرصت های دیجیتالی ، می توانند منجر به ایجاد حوزه عمومی جدیدی برای راهبری جنبش های اجتماعی دیجیتالی گردند . ایشا ن با توجه به مطالبی که در این مقاله مطرح می نمایند به نتایجی که در ذیل آورده می شود می رسند :

اینترنت به عنوان وسیله ای برای طرح گفتمان های ضد حکومتی و هژمونیک گردید .

اینترنت ابزاری نوین برای ارائه بدیل های جدید فرهنگی و اید ئولوژیک شده است .

 از طریق اینترنت ، رهبران جنبش ها توانستند کمپینگ گسترده ای را براه اندازند .

از طریق قابلیت های فضای سایبری رهبران جنبش شبکه های ملی و بین المللی را به هم پیوند داده وبرای موفقیت جنبش بکار گرفتند . و…..

  1. سید محمد صادق لواسانی، ( 1390) ، مقاله ای تحت عنوان « انقلاب تونس چگونه آغاز شد ؟ » دارند و می نویسد . افزایش روز افزون فساد، تورم و بیکاری باعث احساس سرخوردگی مردم تونس و شروع اعتراضات در جنوب غرب این کشور شده و مردم به این نتیجه رسیدند که دولت تونس دزدی‌های زیادی انجام داده است. این اعتراضات صورت گرفته در پایتخت حقیقتا ناخود آگاه رخ داد اما با وجود این، با اندکی سازمان دهی و خرد شرکت کنندگان دراعتراضات، خود مرحله ای از سازماندهی را به وجود آورد. در این انقلاب، بخش هایی از مردم تشکیل دهنده اعتراضات یا لیدرهای آن ها از طریق اینترنت اطلاع رسانی و تبادل نظر می کردند و اصولا سازماندهی اعتراضات در اینترنت صورت می گرفت.انقلاب تونس هیچ رهبری نداشت، هیچ حزب یا گروهی آن را هدایت نمی کرد و این، خود مردم بودند که از طریق رسانه های نوین و در رأس آنها اینترنت به سازماندهی و مدیریت جریان اعتراضات اقدام می کردند.
  2. سید حسین اطهری [i]، (1385 )، و مقاله ای در خصوص« مدرنیته و جنبش های اجتماعی» دارند.و در بخشی از آن به تاثیر عواملی که باعث پویایی و ایجاد جنبش های جدیداجتماعی می شوند را در سه عامل مهم و تاثیر گذار مورد مطالعه قرار می دهد این سه عامل عبارتنداز:

1ـ دخالت دولت در حوزه های مختلف اجتماعی   2ـ توسعه صنعت شناخت    3ـ گسترش رسانه های جمعی

  1. حسن احمدیان ،( 1390 ) ، مقاله ای تحت عنوان« انقلاب تونس زمینه ها و پیامد ها » دارند و معتقد است که در این انقلاب ، پنج یافته عمده مطرح می‌شود: سقوط بن‌علی و پیش رفتن مطالبات مردمی در جهت تغییر، بدان معنا بود که حاکمیت سلب شده مردم تونس به آنها بازگشت و تونسی‌ها قدرت خود را در ایجاد تغییر باور کردند. بدین ترتیب امکان اعاده نظام حزب واحد و رهبری یک دیکتاتور به هیچ وجه وجود ندارد. البته این نکته به معنای حاکم شدن حتمی نظام دموکراتیک نیست بلکه به معنای آن است که اوضاع تونس به هر سمت که پیش برود، به هیچ وجه به عقب و سبک دیکتاتوری بن‌علی باز نخواهد گشت. نکته دوم آنکه حرکت تونس به سمت دموکراسی و حکومت قانون با وقوع انقلاب آغاز شد. با این حال، این کشور همچنان راه درازی تا استقرار یک نظام دموکراتیک در پیش دارد. انقلاب تونس نوعی خود باوری در ملت‌های منطقه به وجود آورد؛ ملت‌هایی که از ترس سرکوب و نه از سر میل به دیکتاتوری‌های منطقه تن داده‌اند. به نظر می‌رسد انقلاب تونس آغاز موجی باشد که به شورش‌های فراگیر در سراسر منطقه خواهد انجامید؛ لذا این دوره را می‌توان آغاز «بهار عربی» نامید؛ دوره‌ای که ملت‌ها برای کنار زدن دیکتاتوری‌ها قیام می‌کنند و نظام‌های دموکراتیک بر پا می‌کنند. آغاز این دوره را در الجزایر، مصر، ‌اردن و یمن شاهد بودیم. به همان نسبت که انقلاب تونس ملت‌های منطقه را مصمم‌تر کرد، نظام‌های حاکم در این منطقه را بیمناک ساخت. در واقع، این انقلاب که یکی از پلیسی‌ترین نظام‌های منطقه را ریشه کن ساخت، به خوبی به دیکتاتوری‌های منطقه این نکته را تفهیم کرد که با زور نمی‌توان حکومت ابدی داشت. انقلاب تونس در نهایت الگویی نوین در منطقه مطرح ساخت. در این الگو شاید برای اولین بار مردم منطقه علت بدبختی‌ها و فلاکت خود را نه دشمن خارجی و دخالت غربی در کشورشان بلکه خودکامگی و فساد نخبگان حاکم بر کشور دانسته و علیه آن شوریدند. در این معنا تونسی‌ها الگوی بسیار مناسبی برای مبارزه مردم منطقه با دشمن اصلی آزادی‌ها و زندگی عزتمند خود مطرح ساختند؛ الگویی که می‌تواند «نظام نوین منطقه‌ای» را شکل دهد.
  2. علیرضا خراسانی ، (1389 ) ، مقاله ای در زمینه اینترنت و شورش در ممالک عربی خاورمیانه و شمال افریقا ، اینفوگراف دارندو می نویسند . جنبش های مدنی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال افریقا فرصت تازه ای را در اختیار محققان قرار داده تا رابطه میان جوانان و استفاده خبری از اینترنت را در این کشورها هنگام بروز شورش بررسی کنند. و معتقد است «در اینکه از روی متوسط سن کشورهای مذکور می توان حدس زد که همگی جوان بوده و شور و نشاط جوانی دارند، شکی نیست. از سوی دیگر تعداد کاربران اینترنت نیز حاکی از وجود نسل جدیدی است که از ابزار مدرن بهره می گیرند. اما رابطه میان تعداد کاربران اینترنت که فقیر بوده و یا بیکار هستند چندان مشخص نیست اما می توان روی فاکتور دومی یعنی کاربران بیکار اینترنتی تاکید گذاشت. بدین معنی که اینترنت برای نسل جوان فارغ التحصیل و جویای کار وسیله مناسبی است که شبکه های اجتماعی در این میان می تواند این نوع کاربران را اغناء اطلاعاتی کرده و یا تشنه بودن مانند سایر کاربران غربی کند. چیزی که برای کاربران کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تبدیل به رویا شده و فشار دیکتاتوری های سنتی تحت حکومتهایی مانند بن علی و مبارک و … روند تغییرات را در این کشورها شتاب بیشتری می بخشد.»

          6. فاطمه الوندی، (1390 ) ، مقاله ای تحت عنوان« غلبه شبکه های اجتماعی بر رسانه های حکومتی درتحولات اخیرجهان عرب» دارندکه معتقد است : شبکه های اجتماعی و اینترنتی غیر رسمی نقش پررنگی در وقوع و هدایت اعتراضات مردمی ایفا کرده اند. استفاده از این ابزار به رغم اقدام های محدود کننده نسبت به دسترسی کاربران از سوی دولت های عربی از اجزاء تاثیر گذار در شکل گیری روند مخالفت های ضد دولتی بوده است. پس از تحولات صورت گرفته در نظام های سیاسی تونس و مصر؛ دیگر نظام های سیاسی منطقه شمال آفریقا و خلیج فارس از جمله کشورهای لیبی، اردن، عربستان، یمن، بحرین، الجزایر و … نیز خواستار اصلاحات در ساختار سیاسی و روند دموکراسی در کشورهایشان شدند. که این خواسته منجر به شکل گیری جنبش های اعتراضی محدود یا گسترده علیه نظام حاکم در آن کشورها شد. آنچه در این تحولات انکار ناپذیر بود تاثیر رسانه های ارتباط جمعی و اینترنت و بخصوص شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر و فیس بوک در اطلاع رسانی سریع و گسترده و گسترش سریع این تحولات در کشورهای منطقه بود. با وجود قطعی گسترده یا کندی سرعت اینترنت، تلفن همراه و سامانه ارسال پیام کوتاه، در بعضی از کشورها باز هم تحولات منطقه سریعاً از طریق اینترنت و شبکه های خبری، اطلاع رسانی و برنامه ریزی ها جهت تجمعات اعتراضی و راهپیمایی ها بخصوص توسط کاربران شبکه های اجتماعی در توئیتر و فیس بوک صورت گرفته و این موضوع، نشان دهنده نقش ابزارهای جدید در تحولات سیاسی و حتی اجتماعی میباشد. در واقع این ابزار های تازه به طور همزمان چندین نقش را ایفا می کنند

 

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 12

2-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1- مقالاتداخلی………………………………………………………………………………….. 12

2-1-2- مقالات خارجی………………………………………………………………………………… 25

2-2- مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی ……………………………………………………… 39

2-2-1- نیل اسملسر …………………………………………………………………………………… 41

2-2-2- آلن تورن ………………………………………………………………………………………… 42

2-2-3- تدااسکاکپول ……………………………………………………………………………………. 43

2-2-4- هانا آرنت………………………………………………………………………………………… 44

2-2-5- ملوچی ………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-6- ماریو دیانی ……………………………………………………………………………………… 44

2-2-7- گی روشه ………………………………………………………………………………………… 45

2-2-8-دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی ……………………………………………………………………. 46

2-2-9- چارلز تیلی ………………………………………………………………………………………. 47

2-2-10- ویژگی های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………. 54

2-2-11- انواع جنبش های اجتماعی …………………………………………………………………. 56

2-2-12- مراحل جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………….. 59

2-2-13- کارکرد های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………. 60

2-2-14- استراتژی های جنبش اجتماعی ………………………………………………………….. 61

2-3- مروری بر دیدگاههای نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ………….. 62

2-3-1- نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ……………………………………………………. 66

2-3-2- تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی ……………………………………  73

2-3-3- ساختار شبکه های اجتماعی……………………………………………………………….. 76

2-3-4- پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی …………………………………………….. 77

2-3-5- کارکرد های شبکه های اجتماعی ………………………………………………………… 79

2-3-6- شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ……………………………………………… 80

2-3-7- اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز ……………….  82

2-5- چارچوب نظری …………………………………………………………………………………… 82

2-6- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………. 83

2-6-1- مدل نظری نیل اسملسر …………………………………………………………………… 84

2-6-2- مدل نظری آلن تورن …………………………………………………………………………. 85

2-6-3- مدل نظری چارلز تیلی ……………………………………………………………………….  86

2-7- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………….. 94

فصل سوم

3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………………………96

3-2- ابزار های گرد آوری ……………………………………………………………………………… 96

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………97

3-4- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………… 98

3-5- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………. 98

3-6- مقوله های تحلیل ……………………………………………………………………………….. 99

3-7- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………….. 100

3-8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………  101

2-8-1- جنبش اجتماعی ………………………………………………………………………………. 101

2-8-2- اینترنت ………………………………………………………………………………………….. 103

2-8-3- ایدئولوژی ………………………………………………………………………………………… 104

2-8-4- مشروعیت ……………………………………………………………………………………… 105

2-8-5- مشارکت …………………………………………………………………………………….. 106

2-8-6- تاکتیک ………………………………………………………………………………………… 106

2-8-7- رهبری توده ها ……………………………………………………………………………….. 108

2-8-8- کسب حمایت داخلی و خارجی …………………………………………………………….  109

2-8-9- آگاهی  ………………………………………………………………………………………… 110

3-9- تعیین اعتبار ………………………………………………………………………………………. 110

3-10- پایایی ……………………………………………………………………………………………  110

3-11- روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………. 111

فصل چهارم

درشمال شرقی قاره آفریقا قرار گرفته وتوسط دره حاصلخیز نیل به دو قسمت تقسیم می شود. یکی بخش غربی که بی حاصل است و دیگری بخش شرقی که نیمه بیابانی می باشد. امضاء قراردادصلح بااسرائیل برای مصر امنیت ، به انضمام صحرای سینا وکمک های مالی آمریکا را به همراه آورد. مصر ظاهراً دارای نظام چندحزبی است .درعمل،حزب حاکم که حزب دموکرات ملی می باشدواز سوی ارتش پشتیبانی می شود ، سیاست تک حزبی را به مورد اجرا گذاشته است

 دولت حزب دموکرات ملی در چند سال اخیربه سرکوب نیروهای مسلمان مصر مبادرت کرده ، که خواستار برقراری حکومت اسلامی براساس شریعت اسلام و به سبک جمهوری اسلامی ایران بوده اند . مبارزین مسلمان مصری به منظور مبارزه بااشاعۀمنحط غرب ، درمقابل اهانت توریست های غربی به فرهنگ اسلامی واکنش نشان داده اند. پیام بنیادگرایان در مورد بهبود اوضاع ، روستاییان و شهرنشینان رابه خود جلب کرده است .  اهمیت مساجد روبه افزایش بوده است . خدمات آموزشی و درمانی که از سوی مساجد ارائه شده ، هم سطح خدمات دولتی است . عکس العمل حزب دموکرات ملی اجرای قوانین سخت در مقابله با مبارزین مسلمان بوده است ، درحالیکه دیگر سازمان های مذهبی برای اجرای برنامه های اجتماعی خود از آزادی برخوردارند .

          پس از ترورسادات ازسوی مبارزان اسلامی درسال 1981 ، حزب حاکم دموکراتیک ملی درمصر حالت فوق العاده اعلام کرد ، این وضع تا برقراری دموکراسی واصلاح انتخابات ادامه پیدا کرد . در نتیجه احزاب سوسیالیست و محافظه کار انتخابات سال 1990 را تحریم کردند. لیبرالها ی مدعی نیزخواهان رسیدگی به عدم رعایت حقوق بشر درکشور می باشند .

 مصر پس از جنگ جهانی دوم دارای ثبات سیاسی بوده است . پس از مرگ پرزیدنت ناصر در سال 1970 سادات به قدرت رسید ودر پی ترور وی حسنی مبارک که خط مشی وی رادنبال می کرد ، جانشین وی شد و از آن زمان قدرت را دردست داشت . حزب دموکراتیک ملی با بهره جستن از حالت فوق العاده ، قدرت سیاسی خود را حفظ کرده بود که این امر ناشی از ارتباط نزدیکی بود که با ارتش( هم سادات و هم مبارک خلبان جنگی بودند ) و دستگاه اداری مصر داشت. (  جعفری ، 1382 ، 416-417-418)

2-4- تاریخچه سیاسی

مصر در سال1922 رسما استقلال خودرا از بریتانیا کسب کرد. این استقلال درپی جنبش تحسین برانگیز نافرمانی مدنی سه ساله مصری هاعلیه سیطره استعماربه دست آمد. بعدها مبارزه با استعمار، “انقلاب 1919 ” نام گرفت. طی سه دهه بعدی حکومت لیبرال و مردمی ملک فاروق مصررا اداره کرد. سرهنگ جوانی به نام جمال عبدالناصردر سال 1952 با یک کودتای نظامی پادشاهی را برانداخت و دیکتاتوری نظامی را جانشین آن کرد. این الگو تا انقلاب ژانویه 2011 ادامه یافته است. ابتدا ناصر و جانشین وی انور سادات نظام سیاسی ای را درمصر جاانداختند که تقریبا همه قدرت را در دستهای رئیس جمهوری ای قرار داد که بابهره گیری ازماشین پرحجم امنیتی، جامعه مصررا زیر سلطه گرفت.درپی ترورانورسادات درسال 1981 حسنی مبارک رئیس جمهور شد و 29سال گذشته برمصر حکومت کرده است.تا کنون رژیم مصر رارژیمی دورگه می خواندند، چون عملیات دموکراسی به ظاهر مراعات می شد اما همه چیز سطحی است 1. از کودتای نظامی 1952 تحولات قدرت در دست نظامیان بوده است.مبارک و رهبران حزب دموکراتیک ملی همه تلاششان را برای کسب مشروعیت به کار می گرفتند. انتخابات برگزار کرده اند. در این انتخابات همه دستگاه های قدرت دولتی را به کار گرفته اند تا این تضمین را به وجود آورند که تنها خودشان برنده اند 2.در انتخابات سال 2005برای نخستین بار رئیس جمهوری با یک نامزد رقیب وارد میدان شد. همین طورهم در انتخابات پارلمانی.مبارک 5/88 درصد آراء را کسب کرد. ایمن نور رقیب وی از حزب الغد)فردا( تنها 7 درصد آراء را به خود اختصاص داد. حزب دموکراتیک ملی مبارک در پارلمان هم 70 درصد کرسی ها را به خود اختصاص داد و اعضای اخوان المسلمین (جنبش غیر قانونی اعلام شده) که به صورت منفرد نامزد شده بودند20 در صد کرسی ها رابه خود اختصاص داده بود. تنها 30 درصد افراد بر خوردار از حق رای درآن انتخابات شرکت کرده بودند.آن 70 درصدی که شرکت نکردند به روند سیاسی اعتقادی نداشتند در انتخابات مصر از شفافیت واعتماد و اعتبار خبری نیست. در ثبت نام برای رای دادن، آزاد ی مبارزه وسازماندهی حزب های سیاسی، شفافیتی وجود ندارد.علاوه برمحدودیت فعالیت سیاسی، درمارس سال2007 دولت با اصلاح ماده 88 قانون اساسی، نظارت قضائی برانتخابات را حذف کرد. درانتخابات پارلمانی سال2008 به خیلی ها اجازه داده نشد درحوزه ها ی را ی گیری برای نظارت حضور یابند. درهنگام شمارش آراء هم همین طور. با این تمهیدات، هم برگزاری وهم نظارت برانتخابات دراختیار وزارت کشور بود . در مصربه موجب قانون اساسی، رئیس جمهوری عملا همه حکومت را درکنترل دارد 3. مبارک در 29 سال گذشته کشوررا به موجب” قانون وضعیت اضطراری” اداره کرده بود. قانونی که به وی اختیار فوق العاده ای داده است. وی با به کارگیری گسترده پلیس امنیتی و سازمان های اطلاعاتی، کنترل خودرا بر نظام اعمال کرده و این نیروها که از اختیارات و مصونیت ها ی بسیار زیادی برخوردارند به خاطر بیرحمی و بهره گیری شدید از شکنجه بد نامند. حکومت با استناد به وضعیت اضطراری، آزادی اجتماع را محدود کرده بود. سایر قوانین هم آزادی ثبت نام برای رای دادن، ایجاد سازمان های غیر دولتی و احزاب سیاسی را محدود کرده بود. وضعیت تندرستی مبارک با شتاب زیادی زیر سوال رفته و روبه وخامت می رود. او به همین سبب دارد پسرش را برای جانشینی آماده می کند. جمال مبارک تلاش دارد ضمن استفاده از میراث پدر، خودرا نماینده نسل نوبا برنامه های تازه نشان بدهد. بسیاری از خودی ها ی حکومت با این تمهید مخالف بودند. همین طورهم

4-1- کشور مصر ………………………………………………………………………………………. 113

4-2- تاریخچه سیاسی مصر  ………………………………………………………………………. 114

4-3- انقلاب مصر 2011 ……………………………………………………………………………..  115

4-3-1-  اولین جرقه های اعتراضات ……………………………………………………………….. 116

4-4- نقش اینترنت در موفقیت جنبش مصر ………………………………………………………. 132

4-4-1-  نقش اینترنت در مشارکت جنبش اجتماعی …………………………………………….. 134

4-4-2- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی ……………………………………………….. 136

4-4-3- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها …………………………………………….. 137

4-4-4- نقش اینترنت در کسب حمایت های داخلی و خارجی ……………………………………. 139

4-4-5- نقش اینترنت در آگاهی مردم مصر از جنبش اجتماعی …………………………………….. 141

4-4-6- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم ………………………………….. 142

4-5- شبکه های اجتماعی و انقلاب مصر …………………………………………………………….. 143

4-2- وضعیت طبیعی و سیاسی کشور تونس …………………………………………………… 147

4-3- علت قیام مردم تونس ……………………………………………………………………………. 147

4-4- وضعیت اقتصادی تونس قبل از انقلاب …………………………………………………………..148

4-5- شاخص های اقتصادی تونس ………………………………………………………………….. 151

4-6- تولید ناخالص داخلی و رشداقتصادی ………………………………………………………… 151

4-7- فقر …………………………………………………………………………………………….. 152

4-8- نرخ تورم ………………………………………………………………………………………… 153

4-9- نابرابری های اقتصادی ………………………………………………………………………..154

4-10- شاخص فساد  …………………………………………………………………………………154

4-11- سایر شاخص های اقتصادی و سیاسی  …………………………………………………..154

4-12- تضاد ساختار های اقتصادی و سیاسی …………………………………………………155

4-13- مبادلات تجاری ………………………………………………………………………………. 156

4-14- چالش های اقتصادی ………………………………………………………………………….156

4-15- بیکاری ………………………………………………………………………………………….157

4-16- تولیدات…………………………………………………………………………………….. 157

4-17- فرصت های تجاری ……………………………………………………………………………157

4-18- گردشگری …………………………………………………………………………………….. 157

4-19- قیام تونس ……………………………………………………………………………………… 158

5-20- انقلاب تونس مدیون موبایل و اینترنت …………………………………………………………. 159

5-21- نقش اینترنت در موفقیت جنبش  تونس ……………………………………………………….159

5-22-  نقش اینترنت در مشارکت افراد در جنبش اجتماعی کشور تونس ……………………….  162

5-23- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی ………………………………………………. 164

5-24- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها …………………………………………….. 165

5-25- نقش اینترنت در کسب حمایت داخلی و خارجی …………………………………………..165

5-26- نقش اینترنت در آگاهی مردم تئنس از جنبش اجتماعی ………………………………….166

5-27- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم …………………………………167

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

6-1- یافته های پژوهش …………………………………………………………………………….. 171

7-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….183بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان