انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول:کلیات طرح تحقیق

جامعه را انسان ها می سازند وانسان ها را آموزش و پرورش. بی شک ارزشیابی موقعیت حال و آینده هر جامعه خود به خود با سیستم آموزش و پرورش آن ، مرتبط می شود. شناخت اهمیت حیاتی آموزش و پرورش در تحقق یافتن آرمان های ملی ، موجب شده است که همه کشورها آن را در ردیف های اول اولویت برنامه های ملی قرار دهند.(فیوضات،1382)
در واقع تعلیم و تربیت همراه با آفرینش انسان می باشد ،ولی در گذرزمان بطور مستمر، شکل وروش ارائه آن در حال تغییر بوده است. در دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطلاعات و ارتباطات، تعلیم وتربیت نسبت به دوران های گذشته ،هم از لحاظ کمیت وهم کیفیت و سرعت ارائه، بطور چشمگیری دچار تحول شده است. از جمله عواملی که منجر به این تحول شده است، فناوری اطلاعات ، پدیده انفجار اطلاعات ، رواج نشر الکترونیکی واهمیت یافتن ارتباطات دوجانبه و چند جانبه می باشد.از آنجا که فناوری با سرعت پیش می رود و زندگی ما را تغییر می دهد، باید چاره ای بیندیشیم تا بتوانیم خود را با آن وفق دهیم و آنرا در کنترل خود نگهداریم.دنیا به سرعت در حال تغییر است و روش های سنتی آموزش با اطلاعاتی بیش از توان مقابله خود روبروست.(امیر تیموری و رحمانی ،1386)
رسالت سازمان ها به خصوص در این عصر،همگام سازی خود با سرعت تغییر و تحول در این دوره می باشد.آموزش و پرورش آینده مبتنی بر دانایی و قوه تفکر و قدرت خلاقیت است.نوآوری ها،آموزش انفرادی،استفاده از دانش و فناوری پیشرفته ،آموزش از راه دور،استفاده از کامپیوتر و اینترنت و…از جمله ویژگی های آموزش و پرورش در قرن 21 خواهد بود.(عطاران،1383)
قرن بیست و یکم قرن دانایی و قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است. در این قرن ما شاهد دنیایی خواهیم بود که راهبری آن را فناوری اطلاعات بر عهده خواهد داشت .این امر چالش های مهمی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهد کرد که از لحاظ فناوری اطلاعات با دنیای توسعه یافته فاصله دارند.
از طرفی کشورهایی مثل ایران که در جهت نیل به خودکفایی همه جانبه تلاش می کنند، نه تنها به کسب فناوری اطلاعات نیاز دارند بلکه باید از مرحله مصرف تکنولوژی به تولیدکنندگی برسند. شرط تحقق این سیاست راهبردی، تامین و تربیت نیروی انسانی مجرب ومتخصص است و این وظیفه سنگین در مرحله اول بر عهده نظام های آموزشی ، به ویژه آموزش و پرورش است .
به علاوه نهادهای آموزشی از جمله دانشگاه ها از بزرگ ترین تولیدکنندگان، اشاعه دهندگان وذخیره کنندگان اطلاعات و دانش اند و اگر تلاش مناسبی جهت بکارگیری صحیح فناوری اطلاعات و محور قرار دادن آن در برنامه توسعه انجام شود، نظام های آموزشی خواهند توانست یکی از بزرگ ترین منابع پرورش نیروی انسانی ماهر برای کسب و بهره برداری از فناوری اطلاعات باشند و از این دیدگاه بزرگ ترین فرصت را برای رشد و توسعه بنیادین کشور فراهم سازند.به همین دلیل توسعه فناوری اطلاعات در نظام های آموزشی نه فقط یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و گام مهمی در اصلاحات نظام های آموزشی، محسوب می گردد.(عبادی ،1383)
پدیده فناوری اطلاعات بیش از یک دهه است که در عرصه تعلیم وتربیت پانهاده ونظام های آموزشی را نیز به چالش فراخوانده است. مهم ترین خصوصیت و ویژگی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسترس قرار دادن آن برای همگان در کم ترین زمان ممکن با حداقل هزینه ها در همه زمان ها ومکان ها است. نهاد آموزش و پرورش که می توان آن را هسته اطلاعات ودانایی دانست، در کشورما به علت توسعه کمی آموزش و پرورش و توجه به مولفه های دینی وملی از ارزش بالاتری برخوردار است. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها ومفاهیم نوین ، موجبات بسط اطلاعات ودسترسی آسان وکم هزینه را برای فراگیران به روش آن لاین فراهم می کند و زمینه تبادل سریع اطلاعات وتعاملات فرهنگی را میسر می سازد. بی شک یکی از مهم ترین دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات، تحول درعرصه آموزش و پرورش است. کلاس های مجازی، مدارس مجازی ، مدارس هوشمند و دانشگاه مجازی وبطور کلی آموزش مجازی از ظرفیت ها و قابلیت های قابل اتکا برای توسعه این مهارت ها است. اگرچه فناوری اطلاعات دیری نیست که عرصه تعلیم و تربیت را متاثر ساخته است، اما آنچه واقعیت دارد این است که این تحولات به سرعت همه مولفه های آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار می دهد.(عبادی،1383).
فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آنچنان پتانسیل حضور در عرصه های گوناگون بشری دارد که بی تردید می توان آن را نماد ظهور یک موج تمدنی جدید دانست . فناوری های جدید کلیه جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و نظام های آموزشی را در برگرفته است.(مهر محمدی ،1383)

مقدمه……………………………………………………………………………. 15
بیان مساله……………………………………………………………………….. 19
اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. 22
اهداف تحقیق……………………………………………………………………. 25
سوال های تحقیق………………………………………………………………. 25
تعاریف نظری…………………………………………………………………….. 26
تعاریف عملیاتی………………………………………………………………….. 28

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه

ما در حال گذر از جامعه صنعت – محور به جامعه اطلاعات – محور، یا به عبارت دیگر گذر از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی هستیم . ورود به عصر اطلاعات و زندگی اثر بخش در جامعه اطلاعات – محور، مستلزم شناخت ویژگی های آن است.یکی از نهادهای اجتماعی که در این عصر دستخوش تغییرات وسیع خواهد شد ، نهاد آموزش و یادگیری در سطوح عمومی و عالی است . در گذر به جامعه اطلاعاتی ، نقش عمده بر دوش دانش آموختگان جامعه است و آموزش و یادگیری می باید براساس رویکرد های جدید تنظیم شود . پیش نیاز وارد شدن به این پهنه ، گسترش سریع و وسیع آموزش مجازی ، از پایین ترین تا بالاترین سطح نظام آموزشی کشور می باشد.(سرچمی،1387)
در واقع کاربرد فناوری اطاعات و ارتباطات در آموزش نوعی از یادگیری را بوجود آورده است که در آن ضرورتی وجود ندارد که یادگیری حضوری و رودررو باشد و انتظار میرود که یادگیری در محیط های غیرکلامی نیز امکان پذیر باشد.(ویتکر ،1995)
آموزش مجازی شامل آموزش مبتنی بر رایانه ، آموزش مبتنی بر اینترنت، آموزش مبتنی بر وب، پارادیم های جدید،و محصول فناوری اطلاعات می باشند که بشریت را به سمت یک انقلاب بزرگ آموزشی سوق می دهند . گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی لزوماً یک حرکت تکاملی نیست، بلکه جهشی ساختاری است. (دانشگاه بین المللی ایران ، 2002)
آموزش مجازی معمولاً انعطاف پذیری دسترسی را در هر مکان و زمان فراهم می کند ، دراصل به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا زمان و فضا را در نوردند ،بنابراین محتوای یادگیری باید به شکل صحیح طراحی شده باشد تا یادگیرنده را درگیر وفعال کند ویادگیری راارتقا بخشد .
به عقیده ی روست ( 2002) تحقق وعده و نوید های آموزش مجازی ، نیازمند داشتن تعهد و منابع است . منابع باید درست و صحیح انتخاب شوند و محتوای آموزش مجازی باید به شکل صحیح طراحی شده باشد . این نوع از آموزش باید بر امر یادگیری و نیز بر یادگیرندگان تمرکز یابد و پشتوانه های کافی در این زمینه مهیا شود . (زمانی،1385)
برای نخستین بار امکان جهش از موقعیت عقب ماندگی به موقعیت پیشرفته برای کشورها فراهم شده است . دراین میان میزان توسعه و کاربرد فناوری و ارتباطات در آموزش ، مهم ترین شاخص پیشرفت به شمار می رود و آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی، مهم ترین عامل علمی و فرهنگی محسوب می شود. به عبارت دیگر آموزش مجازی کلید گذر نیروی انسانی به جامعه اطلاعاتی می باشد و گذر به جامعه اطلاعاتی با نرخ سواد مجازی – به مفهوم توان خواندن و نوشتن و میزان بهره وری از سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی – رابطه مستقیم دارد. (دانشگاه بین المللی ایران ، 2002 )
پژوهش حاضر به بررسی امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است و نیز به دنبال آن بوده است تا بتواند راهکارهای مناسبی در همین زمینه ارائه نماید.بر همین اساس در این فصل به مباحث نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شده است.

تعریف آموزش از راه دور:
آموزش از راه دور پدیده ای است که در پی تمایل فراگیران به دسترسی غیر حضوری به مطالب درسی،محدودیت هاس زمانی و مکانی و مشکلات حضور اجباری و به موقع در کلاس های درسی بوجود آمد.(آنونیمیوس،2001)
هولمبرگ(1989)آموزش از راه دور را اصطلاحی برای بیان روش های مختلف تدریس و یادگیری می داند که مستقیماً تحت نظارت معلم در یک مکان و زمان و مکان معین انجام نمی گیرد،اما از یک برنامه ریزی و آموزش سازمان یافته برخوردار است و به وسیله یک سازمان آموزشی تدارک دیده می شود.
کیگان (1993)،از آموزش از راه دور به عنوان روشی یاد می کند که در آن دانشجو مسئول یادگیری روش خویش است و یادگیرنده و یاد دهنده در تعامل آموزشی خود به ارتباط چهره به چهره نیازی ندارند .(به نقل از زمانی و مقدسی ،1377).
آموزش از راه دور نظام آموزشی صنعتی شده ای است برای سازمان دادن فرایند یاددهی-یادگیری به وسیله یک سازمان،به منظور انتخاب و کاربرد راهکارهایی برای استفاده از فناوری های جدید در آموزش،تا بتواند ارتباط دو سویه ای میان یاددهنده و یادگیرنده ایجاد کند که هدف آن تسهیل فرایند یادگیری و ارزشیابی میزان آن از سوی یادگیرنده است.(ابراهیم زاده،1381)
در توصیف مفهوم آموزش از راه دور،می توان آنرا فرایند نظام مندی برای ارائه آموزش به یادگیرندگانی که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر جدا هستند در محل کار و زندگی شان دانست که با استفاده از رسانه های گوناگون صورت می پذیرد.( یونسکو،2007)
آموزش از راه دور یادگیری برنامه ریزی شده ای که به طور معمول در مکانی متفاوت از مکان تدریس رخ می دهد، پس در نتیجه به روش های خاص تدریجی شده و آموزشی ،شیوه های خاص ارتباط به وسیله الکترونیک و دیگر فناوری ها و همچنین مقدمات ویژه سازمان یافته واداری نیاز دارد.(قلی قورچیان،1383)
در مورد اینکه چرا آموزش از راه دور بوجود آمد،صاحبنظران امور آموزشی اظهار دارند،افزایش جمعیت و افزایش تقاضای آموزش عالی به علاوه توانایی های خاص نظام آموزش از راه دور، از عوامل مهم ایجاد این نظام بوده است.عواملی چون ارزان بودن،قدرت پوشش وسیع،انعطاف پذیری و … نیز در رشد این نوع آموزش موثر بوده است.(دانیل ،1996)
به طور کلی آموزش از راه دور از بدو تولدش تا کنون راه درازی را پیموده است تا از شکل اولیه خود به اشکال امروزی تبدیل شود.(مور و کریزلی ،1996)
این نوع آموزش از جنبه علمی مفهوم جدیدی نیست. در واقع در زمینه آموزش به یادگیری از راه دور بر خط توجه زیادی شده است، تا آنجایی که حتی این نوع آموزش قبل از ورود به دانشگاه،وارد مدارس شده بود نمونه این برنامه ها پروژه فناوری مایگرنت کنتاکی می باشد که برنامه برخطی را برای تکمیل برنامه سنتی مبتنی بر کلاس تهیه کرد.این دوره ها موضوعات علمی مختلفی برای پایه ششم تا دوازدهم را در بر می گرفتند.(بیکر ،2003،ص 1)

تحقیق…………………………………………………………………………….. 29
مقدمه…………………………………………………………………………….. 30
مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………….. 32
بخش اول:آموزش از راه دور…………………………………………………….. 32
تعریف آموزش از راه دور…………………………………………………………… 32
خلاصه ویژگی های آموزش از راه دور……………………………………………. 34
مزایای آموزش از راه دور…………………………………………………………… 34
محدودیت های آموزش از راه دور………………………………………………….36
نسل های تکنولوژی آموزش از راه دور……………………………………………37
نسل اول…………………………………………………………………………….37
نسل دوم ……………………………………………………………………………38
نسل سوم…………………………………………………………………………..39
نسل چهارم…………………………………………………………………………40
بخش دوم:آموزش مجازی………………………………………………………….41
تعریف آموزش مجازی……………………………………………………………….41
ضرورت و اهمیت آموزش مجازی…………………………………………………..44
پیشینه آموزش مجازی در جهان……………………………………………………45
پیشینه آموزش مجازی در ایران…………………………………………………….47
منافع آموزش مجازی در ایران……………………………………………………….48
مشکلات آموزش مجازی در ایران…………………………………………………..49
مزایای آموزش مجازی………………………………………………………………50
مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و موسسات………………51
مزایای استفاده از آموزش مجازی برای یادگیرندگان……………………………52
معایب آموزش مجازی………………………………………………………………54
مشکلات آموزش مجازی برای سازمان ها و موسسات………………………..54
مشکلات آموزش مجازی برای یادگیرندگان……………………………………….55
مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی…………………………………………55
انواع آموزش مجازی………………………………………………………………..56
نقش تعامل در آموزش مجازی……………………………………………………..58
تعریف و ارزش تعامل در آموزش مجازی……………………………………………58
انواع تعامل در آموزش مجازی………………………………………………………58
بخش سوم:طراحی آموزش مجازی……………………………………………….61
ویژگی های اصلی درسیستم آموزش مجازی……………………………………61
انگیزه یادگیرنده………………………………………………………………………62
رابط یادگیرنده ……………………………………………………………………….63
ساختار محتوی و ترتیب آن………………………………………………………….63
پیمایش………………………………………………………………………………..64
تعامل آموزشی………………………………………………………………………65
اجزای یک سیستم آموزش مجازی……………………………………………….66
بخش چهارم:دانشگاه مجازی…………………………………………………….70
تعریف دانشگاه مجازی…………………………………………………………….70
اجزای دانشگاه مجازی…………………………………………………………….71
اهم ویژگی های دانشگاه مجازی…………………………………………………72
مزیت های دانشگاه مجازی………………………………………………………..72
نقاط ضعف دانشگاه مجازی………………………………………………………73
قلمرو فعالیت های دانشگاه مجازی………………………………………………74
اهداف آموزش مجازی در دانشگاه ها……………………………………………75
سیر تحول و توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های ایران……………………75
تحقیقات داخلی…………………………………………………………………….76
تحقیقات خارجی…………………………………………………………………..82

فصل سوم:روش شناسی تحقیق.

شناخت پدیده های مختلف از طرق گوناگون امکان پذیر است.هرپژوهشگر سعی دارد پاسخ پرسش های خود را با استفاده از مناسب ترین روش های پژوهشی به دست آورده و یا فرضیه ها و گمان های خود را محک اطمینان زده و از صحت و سقم آن ها،فارغ از خواسته ها و آرزو های شخصی و هر گونه پیش داوری آگاهی یابد.از نظر روش شناسی ،تحقیق عبارت از کاربرد روش های آماری در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به این سوال است.(دلاور،1384)
هر یک از روش های تحقیق مزایا و معایب خاص خود را دارد.روش های تحقیق همانند ابزارهای مختلف در جعبه ابزار تحقیق هستند.روش تحقیق مناسب با توجه دقیق به سوالات تحقیق و روش قابل استفاده ای که سوالات می توانند با آن مطالعه شوند،شکل می گیرد.(کاظمی،1381) در این فصل از پژوهش، چگونگی انجام پژوهش در قالب روش تحقیق ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،ابزار جمع آوری اطلاعات،نحوه اجرا و چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود.
روش تحقیق:
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر ،آسان تر و سریع تر در دست یابی به پاسخ کمک نماید.(نادری و سیف نراقی،1383).
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و نیز از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود. با این روش، محقق قصد جمع آوری اطلاعات از افراد مورد نظر در یک مورد خاص دارد. این تحقیق در علوم تربیتی به منظور بررسی شرایط موجود در رابطه با نیازهای آموزشی به کار برده می شود. در این پژوهش به منظور امکان سنجی اجرای آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، از اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده مذکور نظر خواهی شد.
جامعه آماری:
جامعه ،عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور،1384)
جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود .
دوره های آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشکده مذکور شامل گروه آموزشی روان شناسی (روان شناسی بالینی و عمومی)، علوم تربیتی (مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی، روان شناسی کودکان استثنایی و روان شناسی تربیتی ، تکنولوژی آموزشی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، سنجش و اندازه گیری ،آموزش و پرورش تطبیقی ، و آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی )، مشاوره ، تربیت بدنی و کتابداری می باشد.

مقدمه…………………………………………………………………………….87
روش تحقیق………………………………………………………………………87
جامعه آماری……………………………………………………………………..88
نمونه تحقیق و شیوه نمونه گیری…………………………………………….88
ابزار تحقیق……………………………………………………………………….90
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………..90
شیوه گردآوری اطلاعات………………………………………………………..90

فصل چهارم:تحلیل یافته های تحقیق

آموزش مجازی یک فرایند جدید در آموزش است که بر اساس فناوری های رایانه ای چند رسانه ای و پردازشگرها شکل گرفته است وانعطاف زیادی را در روش شناسی آموزشی،مدیریت محتوی،تعامل استادان و دانشجویان ،سازماندهی و ساختار دوره هاو ارزیابی دانشجویان بوجود آورده است. آموزش مجازی ارائه آموزش از طریق وسایل الکترونیکی است.این نوع آموزش برای آن دسته از یادگیرندگان که به دلایل مختلفی تمایل دارند به صورت مجازی آموزش ببینند،جذابیت ایجاد میکند.(جوادی فرد،1390)
امروزه توسعه علمی و فناوری های جدید، جامعه بشری را به سویی می کشاند که استفاده از آموزش مجازی، اجتناب ناپذیر است.توانایی آموزش مجازی برای کمک به همگانی کردن آموزش،رفع نابرابری های آموزشی و تکمیل برنامه های مدرسه و دانشگاه بسیار ضروری می باشد.(بهشتی،1383)
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است.در بخش توصیفی شاخص های آماری از قبیل فراوانی،درصد ودرصد تراکمی و در بخش استنباطی، برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، از خی دوی تک متغیره استفاده شده است. پاسخ هر سوال تحقیق در قالب یک جدول آورده شده است.

مقدمه………………………………………………………………………………92
بخش توصیفی…………………………………………………………………….93
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه اساتید……………………………..94
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه دانشجویان………………………100
بخش استنباطی…………………………………………………………………103

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.

مقدمه:
آموزش مجازی موضوعی است گسترده که جای بحث و بررسی فراوان دارد.به ویژه در کشور ایران که پدیده ای در ابتدای راه بسط و گسترش می باشد و راهی بسیار طولانی در پیش است،تا بتوانیم آنگونه که در کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه اقدام نموده اند،به نیازهای موجود در این بخش آموزشی پاسخی شایسته و کارساز داده باشیم.(جوادی فرد،1390)
در این پژوهش سعی شده است که اهمیت آموزش مجازی مورد توجه قرار گرفته و ضرورت و اهمیت این موضوع شناسانده شود.در این فصل با توجه به مطالبی که در فصل دوم ذکر شده است و نیز بر اسای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه که در فصل چهارم ذکر گردیده،پس از ارائه خلاصه یافته های تحقیق حاصل از سوالات،به بحث و نتیجه گیری در خصوص آنها پرداخته می شود و ضمن نتیجه گیری نهایی و اشاره به محدودیت هایی که این پژوهش با آنها مواجه بوده است ،پیشنهادات در دو مقوله پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات برای پژوهش های آتی، ارائه می گردد .

خلاصه یافته های تحقیق و بحث در مورد آنها
‌خلاصه یافته های حاصل از سوال اول تحقیق و بحث در مورد آن:
آیا امکان راه اندازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی وجود دارد؟ محور اول
محور دوم
خلاصه یافته‌های حاصل از محور اول سوال اول تحقیق و بحث در مورد آن:
امکانات و تجهیزات پیاده سازی آموزش مجازی در وضعیت مطلوب و محدودیت های آن:
در بررسی این محور جداول4-22 تا4-29،نتایج نشان می دهد که از نظر اساتید دانشکده، مولفه های تعیین راهبردها و ایجاد سازمان های حامی و سیاستگذار، توسعه زیرساخت نیروی انسانی متخصص در امر آموزش مجازی، تولید محتوا و فراهم شدن زیرساخت شبکه انتقال و ایجاد فرهنگ عمومی در مردم و عموم بهره برداران از این آموزش، در حد متوسط به بالا، در توسعه زیر ساخت های آموزش مجازی نقش به سزایی دارند . عواملی چون کمبود منابع مالی، ظرفیت فعلی شبکه های مخابراتی کشور، امکانات فنی و تکنولوژیکی دانشگاه، عدم حمایت کافی مسئولین، عدم وجود متقاضیان فناوری، نبود یا کمبود مقررات در سطح ملی در غیرفراگیر بودن شبکه اینترنت در ایران و همچنین عدم مهارت دانشجویان در استفاده از فناوری، می توانند در راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور محدودیت ایجاد نماید. ضمن آنکه وجود سرورهای پر قدرت و تجهیزات در حد مطلوب در اجرای این آموزش مورد نیازند. با توجه به نظرات دانشجویان، علاقه مندی به استفاده از کتابخانه دیجیتالی برای دسترسی به اطلاعات از پایه های پیاده سازی آموزش مجازی است، ادغام تکنولوژی با آموزش مطلوب و ضروری است و برای بهترین و بیشترین بهره برداری از آن، تجهیزات فنی دانشگاه باید مطابق با تغییرات فناوری باشد.
با توجه به مولفه های پرسیده شده مذکور، زیر ساخت های بسیاری برای اجرای آموزش مجازی مورد نیاز می باشد. از امکانات تکنولوژیکی گرفته تا ایجاد مبانی فرهنگی و جو سازمانی برای بهره برداری بهتر از آن. البته در این راستا نباید محدودیت هایی را که در مسیر اجرای این نوع آموزش وجود دارد را، نادیده انگاشت. از جمله این محدودیت ها کمبود منابع مالی و کمبود امکانات فنی و یا عدم حمایت مسئولیت ذی ربط و عدم وجود متخصصان فناوری در این زمینه می باشد، که این نتیجه با نتایج پژوهش جعفری (1381) با عنوان “بررسی دانشگاه های مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت نظام آموزش عالی کشور” مطابقت دارد. پس برای محدودیت زدایی در این زمینه باید از سوی مسئولین، اقداماتی انجام گیرد. مثلاً در حیطه دانشگاه،در مورد عدم وجود متخصصان که یکی از مولفه های اجرای آموزش مجازی می باشد، با ترویج این رشته در دانشگاه ها و یا آموزش ضمن خدمت برای اساتید و کارکنان می توان این محدودیت را برطرف ساخت.

مقدمه…………………………………………………………………………..121
خلاصه یافته های تحقیق و بحث در مورد آن ها…………………………..122
خلاصه یافته های حاصل از محور اول سوال اول تحقیق و بحث در مورد آن…………………………………………………………………………………122
خلاصه یافته های حاصل ازمحور دوم سوال اول تحقیق و بحث در مورد آن ……………………………………………………………………………………124
خلاصه یافته های حاصل از سوال دوم تحقیق و بحث در مورد آن………………………………………………………………………………..126
خلاصه یافته های حاصل از سوال سوم تحقیق و بحث در مورد آن………………………………………………………………………………128
خلاصه یافته های حاصل از سوال چهارم تحقیق و بحث در مورد آن……………………………………………………………………………….130
خلاصه یافته های حاصل از سوال پنجم تحقیق و بحث در مورد آن…………………………………………………………………………………132
نتیجه گیری کلی……………………………………………………………….134
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………146
پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………137
پیشنهادات برای پژوهش های آتی……………………………………………138
منابع فارسی…………………………………………………………………….140
منابع لاتین………………………………………………………………………..146
پیوست ها………………………………………………………………………..151بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان