چکیده

یکی از راهکارهای موثر برای کاهش مصرف سوخت و گازهای آلاینده خروجی موتور استفاده از سیستم پاشش مستقیم سوخت به محفظه احتراق به جای پاشش در راهگاه می باشد. در این موتورها در سرعت های کم و متوسط از راهبرد چینه ای استفاده می شود. در راهبرد چینه ای مصرف سوخت به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

هدف از این پژوهش تعیین زاویه مناسب فواره سوخت برای یک موتور پاشش مستقیم سوخت در حالت بار چینه ای است. به همین منظور ابتدا موتور نمونه(موتور ملی)به صورت پاشش در راهگاه ورودی به صورت عددی در نرم افزار کیوا شبیه سازی شد. پس از مقایسه نتایچ این شبیه سازی با نتایج تجربی و صحه گذاری داده های شبیه سازی، راهبرد پاشش مستقیم جایگزین سیستم پاشش در راهگاه ورودی شده است. سپس زاویه مناسب پاشش سوخت برای کارکرد موتور در حالت پاشش مستقیم و بار چینه ای موتور تعیین گردیده است.

در شبیه سازی ها زاویه پاشش سوخت در صفحه عمود بر راستای میل لنگ از35 تا 130درجه تغییر داده شده است و سایر عوامل ثابت در نظر گرفته شده است. با بررسی نتایج مشخص شده که مخلوط سوخت و هوای مناسب جهت احتراق در حالت بار چینه ای در زاویه پاشش سوخت 90 درجه به دست می آید. در این حالت بیشترین مقدار کار خروجی  و کمترین مقدار آلاینده تولید می شود.

     کلمات کلیدی                                 

موتور پاشش مستقیم – شبیه سازی عددی – کیوا  

انواع سیستم های سوخت رسانی

انواع سیستم های سوخت رسانی

1.طرح مساله

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2

توسعه روز افزون استفاده از خودرو باعث افزایش آلودگی محیط زیست و هوای شهرهای بزرگ شده است. افزایش تولید گاز گلخانه ای co2 باعث گرم تر شدن سطح زمین گردیده است. عوامل فوق به همراه افزایش قیمت سوخت، شرکت های سازنده خودرو را به تولید محصولاتی با مصرف سوخت و آلایندگی کمتر ترغیب کرده است. یکی از بهترین و موثرترین طرح هایی که محققان در این زمینه ارائه کرده اند، پاشش مستقیم سوخت درون سیلندر می باشد. در موتورهای پاشش در راهگاه، سوخت قبل از شروع مرحله مکش به داخل راهگاه تزریق می شود و با هوای موجود در آن مخلوط می گردد. به همین دلیل فرصت کافی برای اختلاط سوخت و هوا وجود دارد. در نتیجه در لحظه جرقه زدن مخلوط موجود در محفظه احتراق تقریبا همگن می باشد. زمانی که سوخت مستقیما به محفظه احتراق پاشش می شود امکان ایجاد تاخیر در زمان پاشش سوخت تا انتهای مرحله تراکم وجود دارد. پس در لحظه جرقه، سوخت فقط در قسمت های خاصی از محفظه احتراق وجود دارد. به این ترتیب در صورتی که موتور طوری طراحی شود که سوخت موجود در زمان جرقه دقیقا در اطراف شمع قرار گیرد، سوخت مشتعل خواهد شد و موتور با مقدار سوخت کمتری کار خواهد کرد. این روش راهکار بار چینه ای8 نامیده می شود. راهکار بار چینه ای برای حالت های دریچه گاز بسته و نیمه باز که بار روی موتور زیاد نیست مناسب است و در بارهای زیاد، سوخت در مرحله مکش پاشش می شود و مخلوط به صورت همگن ایجاد می شود. به این ترتیب از افت توان موتور  در بار های زیاد جلوگیری می شود.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از زمان کارکرد موتور در شهرهای بزرگ در ترافیک شهری سپری می شود و در این شرایط بار زیادی روی موتور وجود ندارد، استفاده از موتورهای پاشش مستقیم نقش بسزایی در کاهش مصرف سوخت و آلاینده های خروجی موتور خواهد داشت.

1-2-معرفی انواع سیستم های سوخت رسانی…………………………………………………………………4

هدف اصلی صنعت اتومبیل ساخت خودروهایی با قدرت بالا، مصرف سوخت ویژه پایین، آلایندگی و صدای کم و راحتی سرنشینان در حین رانندگی می باشد. با افزایش تعداد خودروها نقش آنها در تولید گازهای آلاینده روز به روز افزایش یافته است. همچنین مطالعات نشان می دهد که خودروها در ترافیک شهری اغلب در بارهای جزئی کار می کنند و بازده کمی دارند. عوامل فوق به همراه افزایش قیمت سوخت باعث تولید خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و بازدهی بالاتر شده است.

روش های مختلفی برای ارسال سوخت به سیلندر موتورهای اشتعال جرقه ای وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از سوخت آما می باشد. برای چندین دهه سوخت آماها بر روی بیشتر موتورهای اشتعال جرقه ای مورد استفاده قرار می گرفت. سوخت آماها هنوز هم بر روی تعداد کمی از موتور خودروها و بسیاری از موتورهای کوچک مانند موتورسیکلت ها و موتورهای چمن زن استفاده می شوند. دلیل این امر‌جلوگیری از افزایش قیمت این موتورها است. زیرا ساخت سوخت آماها ساده و ارزان است. البته سوخت آماهای استفاده شده در موتورسیکلت ها و موتورهای چمن زن نسبت به سوخت آماهای استفاده شده در خودروها بسیار ساده تر هستند . سوخت آماها در کنار محاسنی که دارند چند عیب عمده دارند که نباید چشم پوشی شود. برخی از بزرگترین مشکلات استفاده از سوخت آماها عبارت اند از:

مصرف بالای سوخت

تولید گازهای آلاینده بیشتر از حد استاندارد

عدم توزیع یکسان سوخت در سیلندر ها

سخت روشن شدن موتور در شرایط استارت سرد

عدم تناسب نسبت هوا به سوخت در شرایط کارکردی مختلف موتور

عدم توانایی تنظیم زمان جرقه در بهینه ترین حالت با توجه به بار روی موتور

3-1- تاریخچه موتورهای پاشش مستقیم………………………………………………………………………..13

1-3-1- از ابتدا تا سال 1950……………………………………………………………………………………….13

2-3-1- از سال 1950 تا 1990………………………………………………………………………………………13

3-3-1- از سال 1990 ……………………………………………………………………………………………….14

4-1- مروری بر پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………15

5-1-هدف از انجام پروژه…………………………………………………………………………………………….24

‫هدف از انجام این پایان نامه تعیین زاویه مناسب پاشش سوخت در صفحه عمود بر راستای میل لنگ XY در یک موتور تزریق مستقیم برای کار برای کار با بار چینه ای است. در این زاویه پاشش ، تبخیر ‫سوخت و اختلاط سوخت و هوا به خوبی انجام می شود و مخلوطی مناسب در اطراف شمع ایجاد می ‫شود. در نتیجه فشار داخل سیلندر به خوبی افزایش می یابد و همچنین مقدار تولید آلاینده ها حداقل ‫مقدار خواهد بود. در این پایان نامه زاویه پاشش بهینه با شبیه سازی توسط برنامه کیوا به دست آمده ‫است.

موتور EF7

موتور EF7

2.معرفی برنامه کیوا و شبیه سازی در آن

1-2 دینامیک سیالات محاسباتی………………………………………………………………………………………26

2-2 معرفی برنامه کیوا………………………………………………………………………………………………..29

‫در زمینه شبیه سازی موتورهای احتراق داخلی برنامه های ترمودینامیکی بسیاری نوشته شده ‫است. همچنین در کنار مدل های ترمودینامیکی، نرم افزارهایی همچون VECTIS و  FIRE هم وجود دارند که توانایی شبیه سازی موتورهای احتراق داخلی را دارا می باشند.‌گسترده ترین نرم افزار شبیه ‫سازی عددی موتورهای درونسوز که محققان از آن استفاده می کنند، برنامه های کیوا می باشد. آنچه ‫که در بین این برنامه ها، برنامه کیوا را از همه متمایز می کند دقت برنامه و امکان دسترسی به ‫کدهای این برنامه می باشد. کاربر برنامه کیوا به جزئیات هر کدام از مدل های مورد استفاده در کیوا و ‫روند محاسباتی آنها دسترسی دارد و در صورت لزوم می تواند مدلی را جایگزین یکی از مدل های ‫مورد استفاده در کیوا کند . ‫اولین برنامه کیوا در سال 1985 نوشته شد و روز به روز تکامل یافت. نتایج شبیه سازی لیو ‫یانگفنگ و همکارش نشان داد که کیوا می تواند فشار داخل سیلندر در حالت واقعی را با دقت بالایی ‫پیش بینی کند. ‫محققان زیادی برای شبیه سازی فرایندهای مختلف داخل موتور کارهای تحقیقاتی انجام داده اندکه نتایج آنها را می توان در آخرین نسخه برنامه کیوا یافت. این برنامه حاصل سال ها تالش محققان آزمایشگاه لوس آلاموس می باشد و بسیاری از دانشمندان برای بهبود و توسعه قابلیت های این برنامه ‫تالش کرده اند. امروزه برنامه کیوا ابزاری بسیار سودمند در زمینه شبیه سازی موتور می باشد .
‫کیوا یک برنامه کامپیوتری به زبان برنامه نویسی فرترن می باشد. با استفاده از این برنامه می توان مسائل دو بعدی و سه بعدی جریان سیاالت همراه با واکنش شیمیایی و فواره سوخت را حل کرد. در حالی که این برنامه بیشتر برای کاربرد در موتورهای احتراق داخلی توسعه یافته است، از آن می توان برای حل جریان های آشفته، آرام، مادون صوت، مافوق صوت، تک فازی و دو فازی استفادهکرد. نسخهقابلیت شبیه سازی سوپاپ های متحرک را دارا می باشد و به کمک آن می توان ‫یک چرخه کامل موتور را از مرحله مکش تا مرحله تخلیه شبیه سازی کرد. با توجه به قابلیت شبیه ‫سازی مرزهای متحرک، وجود مدل های آلایندگی و فواره مختلف برای موتورهای احتراقی و دقت‫زیاد برنامه، امروزه بسیاری از مححقان از این برنامه استفاده می نمایند. ‫ویرایش اصلاح شده برنامه کیوا جریان های ناپایدار، قابل تراکم، متالطم و واکنشی را با شبکه‫های حجم محدود حل می کند. با اضافه کردن و اصالح زیر برنامه ها امروزه این برنامه جهت شبیه ‫سازی موتورها کاربرد وسیعی پیدا کرده است .‫برای حل عددی جریان گذرا باید معادالت دیفرانسیل جزئی حاکم را توسط روش های عددی به‫معادلات جبری تبدیل و آنها را حل کرد. روش های مختلفی برای جدا سازی معادالت دیفرانسیل‫وجود دارد که بسته به فیزیک مساله و شرایط پایداری عددی انتخاب می شوند. حجم محدود یکی ازروش هایی است که به طور گسترده در کارهای عددی مورد استفاده قرار می گیرد. در روش حجممحدود پس از شبکه بندی حجم مورد نظر، از معادالت حاکم بر روی حجم کنترل انتگرال گیری عمومی انجام می شود. سپس معادالت بر اساس شبکه بندی گسسته می شوند. در برنامه کیوا برایجداسازی معادالت از روش اویلر – الگرانژ برای عبارت های مکانی و روش ضمنی متغیر برای عبارت‫های زمانی استفاده می شود.

3-2 شبیه سازی موتور در برنامه کیوا……………………………………………………………………………….32

شبیه سازی موتور

شبیه سازی موتور

3.معادلات حاکم بر برنامه کیوا

1-3-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….37
‫در این بخش به بیان معادالت حرکت برای سیال و سپس برای قطرات ریز فواره و در نهایت ‫شرایط مرزی می پردازیم. برای فشرده سازی، معادالت به صورت برداری با بردارهای یکه و مقادیر‫ تانسوری آورده شده اند. بردارهای یکه در راستاهای X,Y,Z مشخص شده اند. موقعیت بردار به صورت معادله 5-8 می باشد
2-3- معادلات فاز سیال……………………………………………………………………………………………….38

3-3 ریز فواره ای……………………………………………………………………………………………………..45

شبیه سازی حرکت فواره و تاثیر آن بر گاز اطراف آن یک مساله به شدت پیچیده است. برای ‫محاسبه جرم، اندازه حرکت و انرژی تبادل شده بین گاز و فواره، ابتدا باید توزیع اندازه قطرات، سرعت و دمای آنها مورد بررسی قرار گیرد. در بسیاری از فواره ها عدد وبر قطرات از مقدار واحد بزرگ تر هستند و باید نوسان، شکستگی و تبخیر قطرات در نظر گرفته شوند. برخورد و به هم آمیختن قطراتنیز در بسیاری از فواره های موتور اهمیت دارد. یک فرمول ریاضی که توانایی نمایندگی این مجموعه ‫عملیات فیزیکی را دارا باشد، فرمول فواره می باشد. در برنامه کیوا برای یک قطره ریز تابع احتمال ده متغیر مستقل که با زمان تغییر می کنند، دارد.

4-3- شرایط مرزی……………………………………………………………………………………………………..54

5-3-مدل احتراقی……………………………………………………………………………………………………..58

شبیه سازی دریچه ها

شبیه سازی دریچه ها

4.موتور مورد مطالعه و شبیه سازی آن

1-4-موتور مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………..60

2-4- اجرای برنامه کیوا و اعتبار دهی به نتایج آن………………………………………………………………….65

3-4- بررسی استقلال جواب ها از اندازه شبکه های محاسباتی……………………………………………….67

شبیه سازی پاشش سوخت

شبیه سازی پاشش سوخت

5.شبیه سازی و نتیجه گیری

1-5-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….69

نحوه اختلاط سوخت و هوا در موتور های GDI کاملا با موتور های متفاوت PFI متفاوت است. در موتور های PFI فرصت کافی برای احتلاط سوخت و هوا و تبخیر سوخت وجود دارد ولی در موتور های GDI ‫این فرآیند در مدت زمان بسیار کمتری رخ می دهد. بنابراین فواره سوخت در این موتورها به صورتی ‫طراحی می شود که سوخت به سرعت پودر و تبخیر شود. با توجه به موارد ذکر شده مطالعه ویژگی های فواره سوخت موتور های GDI در طراحی این موتور ها اهمیت زیادی دارد. ویژگی های فواره سوخت شامل نوع و مکان سوخت پاش، زاویه پاشش سوخت، فشار پاشش سوخت، مدت پاشش ‫سوخت، زمان شروع پاشش سوخت، تعداد افشانه ها، زاویه و نوع مخروط سوخت و غیره است. ‫یکی از مهمترین ویژگی های فواره سوخت زاویه پاشش سوخت در صفحه XY است. طراحی زاویه مناسب در حالت کار با پاشش سوخت به صورت چینه ای دارای اهمیت بیشتری است. در این حالت ‫باید نسبت سوخت به هوا در نزدیکی شمع بیشتر از نواحی دیگر باشد تا احتراق صورت بگیرد. در این ‫حالت سازگاری فواره سوخت با جریان های داخل سیلندر جهت هدایت فواره سوخت به سمت شمع ‫دارای اهمیت زیادی است. در این فصل با ثابت بودن تمام ویژگی های فواره و تغییر زاویه فواره سوخت در صفحه XY از 35 تا 130 درجه برنامه کیوا لجرا و نتایج به صورت عددی و گرافیکی تحلیل شده است.

2-5-شبیه سازی موتور به صورت پاشش مستقیم…………………………………………………………..70

3-5 بررسی نتایج شبیه سازی………………………………………………………………………………… 70

1-3-5-بررسی نتایج فشار داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ……………………………………………….72

2-3-5- بررسی نتایج آلایندگی…………………………………………………………………………………..76

1-2-3-5 هیدروکربن نسوخته…………………………………………………………………………………… 76

2-2-3-5- مونوکسیدکربن……………………………………………………………………………………….77

3-2-3-5- اکسیدنیتروژن………………………………………………………………………………………….78

3-3-5- بررسی گرافیکی نتایج………………………………………………………………………………….81

حداکثر دمای موتور در زاویه های مختلف

حداکثر دمای موتور در زاویه های مختلف

6.نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

8-8 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..88

7-6 پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………….89

مراجع………………………………………………………………………………………………………………..90

فهرست جداول

 

جدول 4-1 مشخصات موتور ملی(EF7)…………………………………………………….ا……………………..60

جدول 5-1- مقدار بیشترین فشار داخل سیلندر، مقدار گرمای آزادشده در زاویه 422 درجه لنگ، مقدارکار، مقدار دمای میانگین و بیشترین دمای سیلندر در زاویه پاشش90, 115، 120 و 125درجه………………………………………………………………………………….80

جدول2-5-: مقدار هیدرو کربن نسوخته، مونوکسیدکربن و اکسید نیتروژن موجود در زمان باز شدن

دریچه های خروجی  در زاویه پاشش90, 115، 120 و 125 درجه……………………………………………….80

مقدار کل سوخت بخار شده داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ

مقدار کل سوخت بخار شده داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ

فهرست نمودار

نمودار 1-5: فشار داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ برای زوایای50، 55 ، 60، 85 و 90,95 در صفحه xz…ا………71

نمودار 2-5-: فشار داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ برای زوایای100، 105 ،110، 115، 120، 125 و 130 درجه…..71

نمودار 3-5-: فشار داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ برای زوایای90, 115، 120 و 125درجه………………………….73

نمودار 4-5-: مقدار کل سوخت داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ………………………………………………………….73

نمودار 6-5-: مقدار گرمای آزادشده بر حسب زاویه لنگ……………………………………………………………………..74

نمودار 7-5: مقدار دمای میانگین بر حسب زاویه لنگ………………………………………………………………………..74

نمودار 8-5-: فشار داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ برای زوایای90, 115، 120 و 125 درجه………………………….75

نمودار 9-5-: مقدار کل سوخت بخارشده داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ……………………………………………….75

نمودار 10-5-: مقدار کل سوخت مایع در داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ…………………………………………………76

نمودار 11-5-: مقدار هیدروکربن نسوخته موجود در داخل سیلندر در هنگام باز شدن دریچه های خروجی …………..77

نمودار 12-5-: مقدار مونوکسیدکربن موجود در داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ………………………………………….78

نمودار 13-5-: مقدار تولید اکسیدنیتروژن بر حسب زاویه لنگ………………………………………………………………….79

نمودار14-5-: حداکثر دمای داخل سیلندر در زوایای 360، 370، 380، 390 و 400 درجه…………………………………….79

شبیه سازی موتور ملی

شبیه سازی موتور ملی

فهرست شکل ها

شکل 1-1: انواع سیستم های سوخت رسانی…………………………………………………………………………….7

شکل 1-2-: سازوکارهای مختلف پاشش سوخت بر حسب بار و دور موتور…………………………………………….10

شکل 1-3-: هدایت افشانه سوخت توسط پیستون )سمت چپ(، هدایت افشانه سوخت توسط جریان هوای )وسط( و هدایت افشانه سوخت توسط نازل )سمت راست(…………………………………………………………………………………………………………………………12

شکل 1-2-: مراحل شبیه سازی با برنامه کیوا………………………………………………………………………………34

شکل 2-2: فرایند گام به گام حل مساله در برنامه کیوا……………………………………………………………………35

شکل 1-4-: موتور ملی EF7………….ا……………………………………………………………………………………………61

شکل 2-4-: هندسه موتور ملی……………………………………………………………………………………………………61

شکل3-4: هندسه موتور ملی……………………………………………………………………………………………………..62

شکل 4-4: هندسه دریجه های موتور ملی……………………………………………………………………………………….62

شکل 4-5: بلوک بندی موتور ملی……………………………………………………………………………………………..62

شکل5-4-: شبکه اولیه تولید شده…………………………………………………………………………………………….62

شکل 6-4-: شبکه اولیه تولید شده برای دریچه ها…………………………………………………………………………..63

شکل 7-4-: شبکه محاسباتی تولید شده برای دریچه ها……………………………………………………………………63

شکل 4-8-: شبکه محاسباتی تولید شده در صفحه میانی سیلندر…………………………………………………………63

شکل 9-4-: مقدار باز شدن دریچه های موتور بر حسب زاویه لنگ در حالت پایه…………………………………………64

شکل 10-4: پاشش سوخت در 235 درجه زاویه لنگ قبل از نقطه مرگ بالا……………………………………………..65

شکل4-11-: پاشش سوخت در 55درجه زاویه لنگ قبل از نقطه مرگ بالا……………………………………………….65

شکل 4-12: پاشش سوخت در 95 درجه زاویه لنگ بعد از نقطه مرگ بالا………………………………………………66

شکل13-4: پاشش سوخت در140 درجه زاویه لنگ بعد از نقطه مرگ بالا……………………………………………….66

شکل4-15-: فشار داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ در حالت تجربی و شبیه سازی با برنامه کیوا……….. 66

شکل4-16-: فشار داخل سیلندر بر حسب زاویه لنگ برای شبکه های محاسباتی مختلف…………………..67

شکل 5-1-: بردارهای سرعت در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش92 درجه در زاویه لنگ692 درجه……………82

شکل5-2-: بردارهای سرعت در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش92 درجه در زاویه لنگ698 درجه…………..82

شکل 5-3-: بردارهای سرعت در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش92 درجه در زاویه لنگ 695 درج……………83

شکل 5-4-: بردارهای سرعت در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش92 درجه در زاویه لنگ522 درجه…………..83

شکل 5-5- بردارهای سرعت در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش92 درجه در زاویه لنگ 543 درجه…………..84

شکل 5-6- بردارهای سرعت در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش862 درجه در زاویه لنگ 695 درجه………..84

شکل 5-7-: بردارهای سرعت در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش862 درجه در زاویه لنگ 522 درجه…………..85

شکل 5-8-: بردارهای سرعت در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش862 درجه در زاویه لنگ 543 درجه…………..85

شکل 5-9-: مقدار هم مرتبه دما در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش92 درجه در زاویه لنگ 512 درجه…………….86

شکل 5-10-: مقدار هم مرتبه جز جرمی سوخت بخار شده در صفحه xz  و y=0 با زاویه پاشش92 درجه در زاویه لنگ……….86

فهرست اختصارات

موتور پاشش مستقیم…………………………………………………………………………………………………………….GDI

موتور پاشش در راهگاه………………………………………………………. ……………………………………………………PFI

بازخورانی گازهای خروجی……………………………………………………………………………………………………….EGR

دینامیک سیالات محاسباتی………………………………………………………………………………………………………..CFD

مجموع انرژی جنبشی آشفته……………………………………………………………………………………………………..TKE

نرخ اتلاف انرژی جنبشی آشفته……………………………………………………………………………………………………EP

ABSTRACT

One of the effective ways to reduce fuel consumption and engine exhaust emissions is using Gasoline Direct Injection (GDI) system instead of Port Fuel Injection(PFI) system. GDI engines have high efficiency (such as diesel engine) and high power (such as PFI). It is expected that in future more internal combustion engines will be designed and produced with GDI method. The aim of this study was determined the proper angle of fuel spray for a direct injection engine in Stratified Charge. For this purpose, the sample engine (National Motor) was simulated numerically for pfi with kiva code. After comparing the simulation data with experimental data and validating the model, fuel injection system was changed for a GDI engine. Then the best angle for fuel injection in Stratified Charge was determined. fuel to Air ratio is 1:28 ,and fuel injector is located between air valves with 6 nozzles. fuel is injected into the combustion chamber with pressure of 30 bar. Starting time of injection is chosen in 70 degrees crank angle before T.D.C in compression stroke. Fuel duration of injection is chosen 4.8 ° crank angle, that the reason of this selection is because of high pressure of fuel injection. Ignition crank angle at 12 degrees before T.D.C occurs. In simulations fuel spray angles has changed from 35 to 130 degrees in the xz plane and other factors are held constant. The results showed that the sufficient fuel and air mixture for combustion is obtained in the fuel spray angle of 90 ° in the xz plane at condition of stratified Charge.at this condition the highest value of output work and the lowest output emissions is produced

Keywords: Gasoline Direct Injection – Numerical Simulation – kiva-3v


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان