چکیده:

در این پژوهش سعی شده است تا بدون پیش داوری همه کیفیت هایی را که می تواند در افزایش عمر ساختمان های عمومی موثر باشد، مورد مطالعه قرار گیرد. به وجود آمدن هویت اجتماعی، محصول بودن در محیط هایی در کالبد زندگی شهری است لذا کم بودن عمر بناها در کشور می تواند به عنوان یک علت سو در به وجود آمدن هویت مدنظر قرار گیرد و باید به این موضوع توجه شود که چگونه می توان از نظام کالبدی که هویت شهروندان و جامعه را تشکیل می دهد دفاع کرد. چگونه می توان به افزایش عمر این بناها اقدام کرد. چه مشکلات کالبدی و سازه ای در آن وجود دارد و برای حفظ و نگهداری این محیط ها چه اقداماتی می توان انجام داد. اصلاح کالبدی و سازه ای این ساختمان ها چه تاثیری بر صرفه جویی اقتصاد ملی دارد. آیا با تغییر شدیدسبک زندگی می توان بدون اندیشیدن به توسعه فرهنگی و روش های احیای ساختمان های عمومی به رشد روز افزون اقتصادی اجتماع امیدوار بود. کالبد فیزیکی ساختمان می تواند تداعی گر پدیده حیات باشد. هرچند که پدیده حیات کیفیات غیر قابل انکاری در ساختمان ایجاد می کند. اما آنچه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، حاصل در نظر گرفتن عواملی است که عمر ساختمان را به صورت فیزیکی افزایش می دهد و تحقیقات ارائه شده از سوی دانشمندان درستی آن را تایید می کند در نظر گرفتن این عوامل در شکل گیری کالبد فیزیکی ساختمان موثر است و در نظر گرفتن این روشها به احیای ساختمان عمومی می انجامد، دیگر تاثیر توجه به این عوامل در صرفه جویی اقتصاد ملی به صورت بی واسطه، محدود به کاهش هزینه های نگهداری و استفاده بازسازی و نوسازی ساختمان نخواهد بود لذا در این تحقیق به صورت جامع تاثیر استفاده از روش های مطرح شده در صرفه جویی اقتصاد ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این تاثیر شایسته است تحولی در رابطه با افزایش عمر و بالا بردن کیفیت ساختمان های عمومی صورت پذیرد تا در آینده بتوانیم شاهد احیای کالبد شهرها و به وجود آمدن زمینه لازم جهت رسیدن به جامعه ای شاد و دارای هویت و خود شکوفا باشیم.

کلیدواژه ها: صرفه جویی اقتصاد ملی ، عمر ساختمان های عمومی ، عوامل فیزیکی ، عومل روانی-اجتماعی ، فرم ، عملکرد، سازه.

فهرست

فصل 1 طرح مساله روش های افزایش عمر ساختمان های عمومی و تاثیر آن در صرفه جویی اقتصاد ملی

  • مقدمه 2
  • بیان مساله  5

فصل 2 مروری بر ادبیات موضوع  7

2-1 مقدمه  8

2-2 انتخاب سیستم سازه ای  9

2-3 افزایش عمر ساختمان عمومی از طریق مقابله با تخریب ساختمان عمومی به علت سهل انگاری در ساخت  10

2-4 افزایش عمر ساختمان عمومی از طریق مقابله با تخریب فرسایشی ساختمان عمومی به علت عوامل طبیعی  12

2-4-1 بهبود کیفیت بتن و استفاده از پیشرفت های تکنولوژی  12

2-5 روش های افزایش عمر ساختمان از طریق مقاوم سازی در مقابله با تخریب ساختمان از طریق حوادث غیر مطرقبه  20

2-5-1 مقاوم سازی در مقابل زلزله  20

2-5-1-1 روش های جداسازی پایه ساختمان  29

2-5-1-2 سایر روش های کنترل لرزه ای  43

2-5-2 افزایش عمر ساختمان بر اساس مقابله با تخریب ساختمان در هنگام سیل  45

2-6 روش های مقابله با تخریب ساختمان به علت سهل انگاری در استفاده از ساختمان و نگهداری از آن  51

2-7 تاثیر توجه به عوامل فیزیکی موثر بر طول عمر ساختمان در صرفه جویی اقتصاد ملی  54

2-8 جمع بندی و نتیجه گیری  56

فصل 3 روش تحقیق  57

3-1 روش تحقیق افزایش عمر ساختمان عمومی با توجه به ملاحظات فرهنگی  58

3-2 روش تحقیق موضوع افزایش عمر ساختمان عمومی با توجه به ملاحظات مربوط به توسعه فرهنگی  61

3-3 روش تحقیق افزایش عمر ساختمان عمومی از طریق افزایش رضایتمندی  64

3-3-1 فازهای مختلف زندگی انسان  65

3-3-2 فرم ساختمان  67

3-3-2-1 جامعه ی نوجوان  68

3-3-3 عملکرد ساختمان عمومی  80

3-3-4 سازه ساختمان عمومی  98

3-3-4-1 طراحی سازه معماری ساختمان عمومی(بر اساس نیازهای گروه های سنی سالمند و  بزرگسال)  98

3-3-4-2 طراحی سازه معماری ساختمان بر اساس نیازهای بزرگسالی  106

3-4 تاثیر اقتصادی طراحی صحیح ساختمان عمومی  111

3-5 جمع بندی و نتیجه گیری  122

فصل 4 تجزیه تحلیل داده ها (یافته های تحقیق)  128

4-1 مقدمه  129

4-2 مقبره کورش هخامنشی  130

4-2-1 فرم مقبره کورش  130

4-2-2 عملکرد مقبره کورش  132

4-2-3 سازه و ساختار مقبره کورش  134

4-2-4 تاثیرات افزایش عمر ساختمان مقبره کورش  135

4-3 مسجد فهرج یزد  135

4-3-1 فرم مسجد فهرج  137

4-3-2 عملکرد مسجد در محیط همسایگی  140

4-3-3 سازه و ساختار  141

4-3-4 تاثیر اقتصادی و فرهنگی افزایش عمر مسجد جامع فهرج  142

4-4 کلیسای پرویت آیگو  142

4-4-1 فرم  147

4-3-2 عملکرد  150

4-3-3 سازه  153

4-3-4 تاثیر منفی ساختمان در صرفه جویی اقتصاد ملی  155

4-4 جمع بندی و نتیجه گیری  157

فصل 5 نتیجه گیری بحث و پیشنهادها (با طراحی نمونه موردی در تهران)  158

  • مقدمه 159

2-2 مکان یابی  159

5-2-1 فرم  159

5-2-2 عملکرد  160

5-2-3 ساختار  161

فهرست جداول

جدول (2-1): انواع فاصله دهنده های بتنی  12

جدول (2-2): افزایش عمر ساختمان عمومی از طریق مقابله با تخریب فرسایشی ساختمان عمومی به علت عوامل طبیعی  16

فهرست اشکال

(شکل 1-1) مسجد جامع اصفهان  3

(شکل1-2): کالبد ساختمان از لحاظ فرم سازه و عملکرد بر محیط همسایگی خود تاثیر متقابل دارد  6

(شکل 2-1): مسجد جامع شهرستان فهرج در نزدیکی شهر یزد عمر مفید از ورود اسلام به ایران تا کنون  10

(شکل 2-2): حذف میلگردهای متداول و استفاده از بتن مسلح با پلیمر و سایر مواد  1

(شکل 2-3): مواد تشکیل دهنده FRP  18

(شکل 2-4): مقایسه ستون های بلند و کوتاه در حالت نیروهای افقی  21

(شکل 2-5): اختلاف سطح در مسیر پل حرکت بین دو ساختمان 22

(شکل2-5): مقبره کورش اولین سازه جداسازی شده  23

(شکل 2-6): مدل نمایشی روش base isolation موزه شیکاگو  24

(شکل 2-7): نمایش سازه در هنگام زمین لرزه بدون استفاده از ایزولیتر و با استفاده از ایزولیتر  26

(شکل 2-8): استفاده پوشش سبز سقف  26

(شکل 2-9): نمودار کلی حدالاستیک  28

(شکل 2-10): صصفحات فلزی به عنوان تکیه گاه بار و استوانه فلزی در مرکز جهت تحمل برش  31

(شکل 2-11): تکیه گاه HDRB  33

(شکل 2-12): تکیه گاه لغزان در حالت نصب شده  34

(شکل 2-13): روش لغزشی اصطکاکی پاندولی  35

(شکل 2-14): تاثیر استفاده میراگیر را در ساختمان  37

(شکل 2-15): نصب ایزولیترها  39

(شکل 2-16): نصب ایزولیتر در ساختمانهای بدون پایه  40

(شکل 2-17): ستونهای استیل معمولی جهت نصب ایزولیترها  41

(شکل 2-18): روش نصب ایزولیترها در ساختمانهای دارای فونداسیون  42

(شکل 2-19): افزایش عمر برخی ساختمانهای جهان با روش نصب ایزولیترها   44

(شکل 2-20): روش های ورود آب به داخل ساختمان  46

(شکل 2-21): طراحی زهکش در زیر دیوار جهت سایت یک ساختمان مسکونی انگلستان  47

(شکل 2-22): طراحی کانال سرریز در زیر ساختمان جهت یک ساختمان مسکونی انگلستان  47

(شکل 2-23): یک خانه قدیمی در شهرستان یزد-تراز ساختمان پایین تر از تراز خیابان  48

(شکل 2-25): انواع زهکشی در انگلستان  49

(شکل 2-26): الف) چگونگی نفوذ آب در طبقه همکف. ب) چگونگی نفوذ آب در طبقه ی معلق  50

(شکل 2-27): سنسور Imote2  54

(شکل3-2):پروژه ناموفق پرویت آیگو فاقد فضایی برای تقویت گروه های قومی  60

(شکل 3-4): تزیین گنبد،آشنایی کودک با آرایه های مذهبی  84

(شکل 3-5): تصویری از آثار هنری به جای از مومنان مسیحی تا 200 سال پس از میلاد مسیح  86

(شکل 3-6): میدان کامپیدولیو- رم  87

(شکل 3-7): رابطه فعالیت ها با کیفیت محیط  94

(شکل 3-8): کیفیتی ناخوشایند که کودک آنرا با آنجا بودن یا تصور آنجا درک می کند  97

(شکل 3-9): ساختار زنده حاشیه ی تزیینی فرش  102

(شکل 3-10): در پلان نولی از رم همه اشکال مربع، مستطیل اصلاح شده هستند  104

(شکل 3-11): فضای معین توام با مراکز قدرتمند  105

(شکل 3-12): نقطه عطف  107

(شکل 3-13): جامعه جهانی در دیدگاه سازه انگاران  113

(شکل 3-13): خانه عجیب و غریب پرادعای پست مدرنی  119

(شکل 3-14): مکانی در بانکوک  120

(شکل 4-1): باغ دولت آباد نمونه کامل ساختمان عمومی با تکیه بر تکنولوژی بومی  129

(شکل 4-2): معماری آرامگاهی در دوره هخامنشی (نقش رستم)  131

(شکل 4-3): آرامگاه تک افتاده کورش در پاسارگاد  133

(شکل 4-4): فرم سقف تداعی گر خانه  133

(شکل 4-6): مقبره کورش  134

(شکل 4-7): مسجد فهرج در داخل کالبد شهر  136

(شکل 4-8): نمای ساختمان مسجد فهرج از بالای مناره  137

(شکل 4-9): آرایه های مسجد جامع فهرج  138

(شکل 4-10): یادگاری از درهای زیبای کهن نقش برجسته گچ،بر دیوار شرقی  139

(شکل 4-11): تغییر شکل ظاهری مسجد  140

(شکل 4-12): اختلاف سطح مسجد در محل درایگاه مسجد  141

(شکل 4-13): مجتمع پرویت آیگو  145

(شکل 4-15): حکایت از تنفر شدید از یک مجموعه ساختمانی 147

(شکل 4-16): موقعیت کلیسا در همسایگی مجموعه مسکونی پرویت آیگو  149

(شکل 4-17): بافت یکنواخت پروژه  151

(شکل 4-18): کودکان در حال تماشای بازی بزرگترها در حوالی مجموعه پرویت آیگو  152

(شکل 4-19): مشکلات خانواده های تک سرپرست و تربیت فرزندان پرویت آیگو  153

(شکل 4-20): تخریب مجموعه پرویت آیگو  156

(شکل 5-1): فضای سبز مرکزی دانشکده مقابل کتابخانه با محل های متعدد جهت نشستن هم اکنون خالیست و تنها از 10% ظرفیت آن حداکثر استفاده می شود  160

(شکل 5-2): احجام و فرم و عمل کردها و ساختارهای تعریف شده بر اساس افزایش عمر ساختمان ها و تاثیر آن در صرفه جویی اقتصاد ملی  163

فهرست پیوست ها

(پیوست1): طرح های ساختمانی  164

(پیوست2): برخی دانشگاه ها با عمر بالا  168

منابع و مراجع  169


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از روشهای افزايش عمر ساختمانهای عمومی و تاثير آن در صرفه جويی اقتصاد ملی ﴿ با طراحی نمونه موردی در تهران﴾

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید