انتخاب صفحه

مقدمه :

یکی از مواردی که از آغاز آتشکاری در معادن مورد توجه بسیاری قرار گرفته و بر روی آن سرمایه گذاری بیشتری شده است استفاده از روشی است که علاوه بر برطرف نمودن نیازهای معدن ، قابل کنترل باشد و از نظر اقتصادی ارزان باشد با توجه به اینکه عمده ترین هدفها از استخراج کسب بیشترین سود ماکزیموم استخراج ماده معدنی است . بنابراین کاهش حجم عملیات معدنی به ازای استخراج تناژ مشخص از کانسنگ از ویژگیهای هر طرح بهینه استخراجی به شمار می‌رود و یکی از اهداف عمده طرحهای معدنی جستجویروشهای کاهش حجم عملیات و افزایش بازیابی کاسنگ است .لزوم مطالعات ژئو مکانیکی و لزوم طبقه بندی بلوک و اهمیت این کار و کنترل چالزنی و انفجار و در نتیجه تولید بالا با ایمنی بالا ارزش کنترل چالزنی و انفجار را نشان می‌دهد باید با مطالعه دقیق و مطالعات تجربی و نظری دقیق معایب روشهای قبلی را حذف و انجام عملیات چالزنی و انفجار به طور دقیق بیندیشیم و با روش سعی و خطا روشهای ویژه ای برای این کار تدارک ببینیم تا عقب زدگی و احتمال ریزشهای ناگهانی را کاهش داده و ایجاد سطوحی صاف را تضمین نمود و ایمنی و اقتصاد را بهینه و بالا در نظر بگیریم و در واقع آتشکاری‌های کنترل شده ای برای معدن طراحی و تدارک ببینیم .

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………..1
مقدمه…………………………………………………………………….. 2
تاریخچه معدن سیمان تهران…………………………………………… 5
زمین شناسی منطقه بی بی شهربانو………………………………. 7
زمین شناسی منطقه مسگرآباد………………………………………. 8
زمین شناسی منطقه صفائیه…………………………………………… 9
وضعیت ذخائر آهک سیمان تهران………………………………………. 12

فصل اول

عوامل موثر در قدرت ، حجم گاز و حرارت انفجارند. هر چه حرارت تولید شده بیشتر باشد یعنی فعل و انفعالات کاملتر انجام گیرد قدرت بیشتری دارد . و همچنین از دو ماده منفجره که حجم گاز تولیدی آن مساوی باشد آن که حرارت بیشتری تولید کند قدرت بیشتری دارد .
1-1-4 قدرت خرد کنندگی
همچنان که از اسمش پیداست خرد کنندگی قابلیت ماده منفجره برای شکستن سنگ را نشان می‌دهد و به سرعت انفجار بستگی دارد .
1-2- مواد منفجره‌ای که در معدن سیمان مورد استفاده قرار می گیرد
برای ایجاد یک انفجار اجزائی لازمند و هر یک نقش معینی در انفجار دارند و هدف از به کار بردن آنها به کار گرفتن انرژی حاصل از انفجار برای شکستن سنگها می‌باشد تا سنگ از توده اصلی جدا شده و به قطعات قابل حمل جدا گردد .
از جمله موادی که برای انفجار مورد استفاده قرار می‌گیرد در معدن سیمان تهران مواد منفجره دانه‌ای از جمله آنها آنفو را می‌توان نام برد . آنفو حروف اول کلمات (Ammonium Nitrate Fuel oil ) به معنی مخلوط نیترات آمونیوم و سوخت مایع است . به طور کلی آنفو شامل 5/94% نیترات آمونیوم است که دانه‌های آن با صدلای پوشیده و 5/5% سوخت مایع جذب آن گردیده است . حساسیت آنفو به انفجار مربوط به ترکیب ، خواص فیزیک ، ابعاد دانه‌ها و وزن مخصوص آن می‌شود. سرعت انفجار. آنفو با ازدیاد قطر خرج اضافه می‌شود و به حداکثر 300 4 در قطر cm 13 می‌رسد . محصور بودن نیز سرعت انفجار آنفو را بالا می‌برد . ماکزیموم انرژی از انفجار آنفو زمانی به دست می‌آید که مقدار سوخت به 5/5 درصد برسد .یکی دیگر از مواد منفجره ای که برای آتشکاری در معدن سیمان تهران استفاده می‌شود دینامیت می‌باشد که البته دینامیت انواع گوناگون دارد و ما در این پروژه به کلیاتی درباره دینامیتهایی که در معدن استفاده می‌شود می پردازیم .دینامیت یک اسم عام است که به بسیاری از مواد منفجره خشک شامل مواد سوختنی کربناته و نیتروگلسیرین اطلاق می‌شود . دینامیت برای اولین بار توسط آلفرد و نوبل ساخته شده و مرکب از 75% وزنی نیترو گلسیرین و 25 درصد دیاتومیت بود . پس از آن به جای دیاتومیت از موادی نظیر نیترات سدیم و غیره استفاده شد . از عیوب دینامیت ها می توان حساسیت به ضربه ، بالا بودن نقطه انجماد، تراوش کردن مایعات و کهولت ، عیوب اساسی دینامیتها می‌باشد .یکی دیگر از موادی که در معدن سیمان تهران مورد استفاد قرار می‌گیرد. پودر آذر می‌باشد که این دو در قدرت انفجاری بین آنفو و دینامیت را دارا است و در انتهای چال ریخته می‌شود. در معدن سیمان تهران آن را بیشتر با فتیله انفجاری استفاده می‌کردند. پودر آذر مخلوط نیترات آمونیوم و TNT می‌باشد و وزن مخصوص آن 15/1 و سرعت انفجاری برابر 3000 و مقاومت آن در مقابل آب ضعیف می‌باشد. این پودر را در کیسه‌های 25 کیلوگرمی بسته‌بندی و عرضه می‌شود.

آنفو

آنفو

1- کلیاتی درباره مواد منفجره…………………………………………. 13
1-1- ویژگیهای مواد منفجره……………………………………………… 14
1-2- مواد منفجره ای که در معدن سیمان تهران مورد استفاده قرار می گیرد 16
1-3- روشهای آتشکاری………………………………………………….. 19
1-4- آتشکاری برقی………………………………………………………. 25
1-5- پرایمر و بوستر………………………………………………………. 29
1-6- اثر پرایمر و بوستر روی سرعت انفجار ………………………………32
1-7- مقررات ایمنی در حمل و نقل مواد ناریه ……………………………32
1-8- خرج گذاری انفو………………………………………………………. 37
1-9- صنایع شیمیائی پارچین……………………………………………… 38

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

ما در این فصل به چگونگی واکنشهای مواد منفجره و سنگهای در برگیرنده آن می پردازیم تا هنگام محاسبه فرمولهای آتشکاری دید باز تری از آنها داشته باشیم .به طور کلی شکست سنگ ناشی از 2 عامل زیر است :
– انفجار ماده منفجره و آزاد شدن انرژی
– عکس العمل سنگ در مقابل این انرژی آزاد شده
کلاً مجموعه فعل و انفعالات انفجاری را در چهار بخش مورد مطالعه قرار می‌دهیم
– انفجار
– انتشار امواج ضربه
– انبساط گازهای ناشی از انفجار
– جا به جا شدن توده سنگ
2-1- انفجار
ماده منفجره در اثر انفجار تبدیل به توده ای از گاز داغ می‌شود که دارای فشار بسیار زیادی می‌باشد . این فشار را که فشار انفجار نیز می‌نامند حدود 9 کیلو بار تا 275 کیلو بار و دارای درجه حرارتی برابر 3000 درجه فارنهایت تا 7000 درجه تغییر می‌کند که این فشار از رابطه زیر به دست می‌آید .که در این رابطه :
: فشار انفجار کیلو بار
: چگال ماده منفجره به گرم بر سانتی متر مکعب
: سرعت انفجار به فوت بر ثانیه

2-2 – انتشار موج ضربه
انتشار موج ضربه در سنگ مرحله بلا فصل بعد از انفجار است و از آزاد شدن ناگهانی گازهای حاصل از انفجار حاصل می‌شود. اگر نسبت ارتفاع به قطر چال کمتر از 6 یا مساوی 6 می‌باشد شکل انتشار امواج کروی است و اگر بیش از 6 باشد انتشار امواج به شکل استوانه صورت می‌گیرد . تأثیر امواج بر محیط اطراف چال به صورت فشاری است که به آن وارد می‌کند .در مرحله فشاری موج ضربه ای ناشی از انفجار یا سرعت 3000 تا 6000 متر بر ثانیه در سنگ عبور می‌کند این مقدار تقریباً معادل 0.15 تا 0.30 میلی ثانیه برای هر متر بار سنگ است .در این حالت سنگ فشرده شده و فشارهای میکروسکوپی در سنگ ایجاد می‌کند موج ضربه پس از رسیدن به سطح آزاد منعکس شده و موجب به وجود آمدن تنش کشش در سنگ می گردد .

8
2- تئوری انفجار………………………………………………………………… 64
2-1- انفجار………………………………………………………………………. 64
2-2- انتشار موج ضربه………………………………………………………….. 66
2-3- انبساط گاز………………………………………………………………… 68
2-4- جا به جایی توده سنگ………………………………………………….68  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان