انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

کلیات تحقیق، اولین فصل پایان نامه می­باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است، مطالب این فصل باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده  ابتدا مسئله تحقیق را مطرح کند و بعد از آن سوالات تحقیق را در راستای مسئله تحقیق مطرح نماید، از سویی دیگر اهمیت و ضرورت تحقیق را یادآور ­شود، سپس در ادامه تحقیق فرضیه های تحقیق و اهداف  آن را مشخص کند، همچنین روش انجام پژوهش و متدولوژی تحقیق و نحوه­ی گزینش متغییرهای تحقیق و پیشینه­ی تحقیق را بیان نماید، بعد از این مراحل، مدل مفهومی تحقیق را تعیین نماید، در انتها نیز به محدوده­ی زمانی و مکانی تحقیق بپردازد و با روشی منطقی و هدف­دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید.

1-2.مسئله تحقیق

 طبق پیش بینی­ها جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 % این رشد در کشورهای در حال توسعه خواهد بود (آدینه وند و دیگران،42:1391). شهرها به عنوان موتورهای رشد و توسعه اجتماعی دارای پتانسیلی باورنکردنی هستند که بی شک باید مورد توجه قرارگیرند (2005:50,Lewis and mioch).  سنجش کار ایی مناطق از آنجا ضرورت می یابد که در شر ایط امروز مناطق با کمبود منابع و امکانات روبه­رو هستند. بنابراین، این منابع  باید به گونه ای تخصیص داده شوند که بتوان بیشترین تولیدات یا خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد(زیاری و دیگران،1:1389). یکی از نیازهای هر سازمان در جهت حفظ توان پاسخگویی به شرایط رقابتی و مطالبات روزافزون محیطی، افزایش کارآیى سازمانی در کلیه سطوح است. پیش نیاز این امر، تدارک روشی برای سنجش کارآیى و یافتن نقاط ضعف واحدهای زیرمجموعه می­باشد(انواری رستمی ودیگران،222:1390). ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه­گیری عملکرد سازمان، برنامه­ریزی و هدف­گذاری جهت بهبود عملکرد می­باشد. با وجود پیشرفت­های قابل توجهی که سالهای اخیر در طراحی چارچوبها و سیستمهای ارزیابی عملکرد رخ داده است، بسیاری از سازمانها همچنان بر معیارهای سنتی متکی هستند. ارزیابی عملکرد به کمک شاخصهای غیر مالی از موضوعاتی است که طی دهه 1990 بسیار مورد توجه قرار گرفته است اینگونه شاخصها مزایای بسیاری را به همراه دارند. به عنوان مثال این شاخصها در مقایسه با شاخصهای مالی قابل درک­تر و با اهداف و استراتژی­های سازمان سازگارترند و در طول زمان براساس اقتضای محیط، قابل تغییر و انعطاف­پذیر می­باشند(محمدی اردکانی،75:1388). سنجش میزان موفقیت سازمانها در بهره­گیری از امکانات موجود، مقایسه عملکرد آنها باهم، شناسایی سازمانهای ناکارآ و تشخیص منشاء ناکارآیی، بررسی نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت، از دغدغه­های مدیران و مسئولان سازمانهاست. استفاده از ابزارهای علمی می­تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم­گیری در خصوص بهبود شیوه­های انجام عملیات و تخصیص مناسب منابع به مدیران ارائه دهد(عالم تبریزوایمانی پور،140:1388). به عنوان یک اصل، عملکرد هر واحد سازمانی و یا سازمان تا آنجا که میسر است باید اندازه­گیری شود. وجود یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد مؤثر و کارآمد با حیات و مرگ سازمان رابطه مستقیم دارد و فقدان آن را  به عنوان بیماری سازمانی، قلمداد نموده­اند. از سویی دیگر آنچه را که نتوان ارزیابی نمود نمی­توان به خوبی اداره کرد. هرسازمانی برای اعمال مدیریت صحیح باید از الگوهای علمی ارزیابی عملکرد بهره­گیرد تا بتواند میزان تلاش و نتایج حاصل از کارکرد خود را مورد سنجش قرار دهد. یکی از ابزارهای کارآمد که این مهم را محقق ساخته روش تحلیل پوششی داده­هاست(طلوعی اشلقی و حسینی خضری،23:1386). با گسترش تکنولوژی‌های جدید، وظایف مدیریت به طور عام و مدیریت شهری به صورت ویژه به سمت مسایلی از قبیل بهبود کارآیی، اثربخشی و در نهایت بهره­وری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضایی متمایل شده و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مدیریتی و جزء لاینفک آن شده است. بهبود بهره­وری، مسئولیت اصلی مدیریت است که به افزایش قدرت رقابت پذیری شهرها منجر می­شود. مدل‌ها و روش‌های مختلفی توسط صاحب­نظران برای سنجش کارآیی سازمان‌ها، کارخانه­ها، مناطق و غیره پیشنهاد شده است. یکی از مهمترین این روشها روش تحلیل پوششی داده­ها است. این روش بر اساس روش فارل (Farell,1957) بنا شده که پیشنهاد داده است که برای سنجش کارآیی یک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه­های موجود در آن صنعت مقایسه شود و سپس افراد دیگری مانند چارنز، رودز و کوپر این مدل را توسعه دادند (Cooper, 2007: 110). بنابراین از این روش برای مطالعات جغرافیایی (فضایی) در قالب واحدهای مدیریتی([1]DMU) استفاده می­شود. با توجه به رقابت شهرها و سازمان­ها و نهادها و… و حاکمیت  دنیای رقابتی و اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی  استراتژیک، که تاکید بر استفاده بهینه از منابع محدود و افزایش کارایی و اثربخشی دارند، سازمانها، نهادها و شهرداریها و… برای اینکه در دنیای رقابتی از رقبای خود عقب نمانند، باید یک ارزیابی از عملکرد خود داشته باشند تا بتوانند با استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش کارایی خود به اهداف نهایی خود که افزایش رفاه، آسایش شهروندان است، دست پیداکنند. بنابراین با توجه به نقش شهرداری­ها در ساماندهی مدیریت­شهری و همچنین با توجه به این­که شهرداری­ها به لحاظ درآمدی خودکفا هستند، ضرورت بهره­گیری از روش‌های علمی به منظور بهبود و ارتقاء مدیریت­شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فضایی در راستای توسعه پایدار شهری بیش از پیش مطرح شده است. از سویی دیگر مشهد دومین کلانشهر ایران می­باشد. و دارای جمعیت 2427316 نفر در سال 1385(سالنامه آماری 1390 شهرداری مشهد) می­باشد. این شهر به علت وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) و سایر آثار گردشگری، تاریخی علاوه بر مجاوران سالانه 694473 گردشگر خارجی و حدود 32808213 گردشگر و زائر ملی جذب  می نماید (رهنما و رضوی،149:1391). که خدمات­رسانی مطلوب به آن­ها یکی از عوامل دستیابی به رفاه و آسایش ساکنان و گردشگران داخلی و خارجی می­باشد. از آنجایی که هنر مدیریت­شهری، استفاده از حداقل امکانات برای دستیابی به حداکثر رفاه و آسایش شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنها است، نیاز به ارزیابی عملکرد خود دارد تا با افزایش کارایی، عملکرد خویش را بهبود بخشد و به مقصود خویش نایل شود. با توجه به نقش ملی و بین­المللی شهرمشهد، شهرداری­مشهد نیز باید با افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود، اسباب رفاه شهروندان، زائران و گردشگران را فراهم آورد و به سمت توسعه پایدارشهری گام بردارد، در شهرها این واحدهای مدیریتی، شهرداری­ها، مناطق و نواحی تابعه را در برمی­گیرد. شهرمشهد به13  منطقه و 42 ناحیه تقسیم شده، که هر منطقه متغییرها و شاخصهایی دارند که در تعیین و ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری سهم بسزایی دارند. که سنجش کارایی با توجه به این شاخصها نقش موثری در مدیریت عملکرد شهر، دارند.

1-1.مقدمه………………………………………………………………………….. 2

1-2.مسئله تحقیق…………………………………………………………………. 2

1-3. سوالات تحقیق……………………………………………………………….. 4

1-4.ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………… 4

1-5.فرضیه های تحقیق……………………………………………………………. 5

1-6.اهداف تحقیق…………………………………………………………………… 5

1-7.روش انجام پژوهش……………………………………………………………. 6

8-1.پیشینه تحقیق…………………………………………………………………. 6

1-8-1. تحقیقات خارجی با موضوعات شهری…………………………………… 6

1-8-2.تحقیقات داخلی با موضوعات شهری……………………………………… 8

1-9 . متغییرها و شاخصهای تحقیق…………………………………………….. 10

1-10. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………… 12

1-11.قلمروی مکانی تحقیق……………………………………………………… 13

1-12.قلمروی زمانی تحقیق…………………………………………………….. 14

1-13.موانع و مشکلات تحقیق………………………………………………….. 14

1-14.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل اول……………………………………….. 15

1-15.ساختارکلی پایان­نامه…………………………………………………….. 16

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه­ریزی، سازمان­دهی بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد(رضائیان،6،1369). مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعه­ای از حکومت محلی تعریف و تلقی شده و به آن شهرداری گفته شده است. روشن است که مشخصات و ساختار شهرداری از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه­ایی با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد. از آنجا که مدیریت شهری ارتباط نزدیکی با حکومت محلی پیدا می­کند و در کشورهای پیشرفته، شهرداری­ها در واقع نوعی حکومت محلی به شمار می­روند، بنابراین باید حکومت محلی نیز تعریف شوند. اگرچه مدیریت به اشکال مختلف تعریف شده اما باید توجه داشت که توجه همه­ی آن­ها بر این نکته بوده است: مدیریت روش دستیابی به اهدافی می باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است، بنابراین می­توان گفت: مدیریت کارکردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان است. وظایف مدیریت عبارتند از: برنامه­ریزی، سازماندهی، انگیزش و نظارت و کنترل که اگر این عوامل با هم ترکیب شوند، سیستم مدیریت کارا، خلاق و نوآور خلق خواهد شد(لطیفی،1387: 35). بنابراین اگر شهر را یک سازمان بدانیم لازم است در راس آن عنصری برای برنامه­ریزی آینده و اداره­ی کنونی قرارگیرد که آن عنصر مدیریت شهر نامیده می­شود(سعیدنیا،1379: 21).

2-2-3.تعریف شهرداری

شهرداری براساس ماده 5  قانون محاسبات عمومی کشور سازمانی عمومی و غیردولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده، تاسیس شده است(سعیدنیا،1379: 26). از شهرداری تعاریف زیادی است که در تمام این تعاریف بر ویژگیهای زیر تاکید شده است که عبارتند از:

1- شهری بودن 2- غیر دولتی بودن 3-استقلال 4- انتخابی بودن 5- رسمیت داشتن 6- اداره ی امور محل و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان شهر.

.وظایف شهرداری

در مجموع، وظایف کنونی مدیریت شهری صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون به شرح زیر است:

برنامه­ریزی شهری2- وظایف عمرانی 3- وظایف خدماتی 4-تامین بهداشت شهری5- خدمات اجتماعی

6- وظایف ایمنی 7- وظایف فرهنگی 8- ارتقای محیط زیست شهری9- وظایف نظارتی(سعیدنیا،1379: 36).

.مدیریت­شهری به مثابه یک نظام(سیستم)

مدیریت شهری را می­توان به یک نظام تشبیه کرد. نظام عبارت است از ترکیبی از اجزاء که به یکدیگر وابسته­اند و دارای روابط متقابل برای دستیابی به هدفی خاص می­باشند. مدیریت شهری از قسمت­هایی چون معاونت­ها و سازمان­ها و بخش­ها و اداره­های وابسته تشکیل شده است که هر یک در کار خود استقلال نسبی دارند، برای تحقق اهداف نظام باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. انجام این وظیفه مهم برعهده مدیر نظام یا شهردار است.

مفهوم واحدهای تصمیم­گیر(DMU)

در روش تحلیل پوششی داده­ها واحد یا سازمان تحت بررسی، واحد تصمیم­گیرنده نامیده می­شود. به طور کلی واحد تصمیم­گیرنده، سازمان یا موجودیتی است که ورودی­ها را  به خروجی­ها تبدیل می کند و ارزیابی عملکرد آن مورد نظر است(میر حسنی،1387: 32). واحدهای تصمیم ساز در مدل تحلیل پوششی داده­ها می­تواند شامل سازمان­های گوناگون در یک صنعت و یا بخش­های مشابه در یک سازمان و یا دوره­های زمانی گوناگون یک سازمان باشد. برای هر واحد تصمیم ساز نیز باید ورودی­ها و خروجی ها مشخص، سپس روابط ریاضی مربوط به مدل برنامه ریزی خطی تعیین شود. ماهیت مدل­های تحلیل پوششی داده­ها طوری است که از الگوی کلی ورودی – خروجی به صورت زیر پیروی می کند. که xها ورودی هستند و yها خروجی هستند.برخی عملکرد را در معنای یا معادل با اثربخشی و کارایی می­دانند و برخی اعتقاد دارند عملکرد عبارت است از جمع همه فرایندهایی که به مدیریت کمک می­کند تا بتواند با نیم نگاهی به ایجاد یک سازمان عمل­گرا در آینده(برای مثال یک سازمان کارا و اثربخش )اقدام مناسب اتخاذ کند. به عبارت دیگر عملکرد عبارت است از انجام هر آنچه در امروز که منجر به نتایج قابل سنجش ارزشمند در آینده می­شود، عملکرد را معمولا به صورت ساده در قالب مفاهیم خروجی نیز به این صورت می­توان تعریف کرد: دستیابی به اهداف کمی(رضائیان و گنجعلی،1390: 10).سنجش عملکرد یکی از مهم­ترین مفاهیم مدیریتی در عصرحاضر است. علمای سنجش عملکرد در باب اهمیت آن اظهار نظرهای بسیاری نموده­اند. که در زیر به برخی از آنها می پردازیم:

آنچه را که نتوان اندازه­گیری کرد نمی­توان مدیریت کرد. زیرا مشخص نیست که آیا بهبودی انجام شده است یا نه (رضائیان و گنجعلی،1390: 29).

طبق نظر «زئیری» سنجش، نخستین گام در کنترل و بهبود سازمانی است. در تمامی سازمانها منابع محدود و کمیاب می باشند. سنجش عملکرد به مدیریت این فرصت را می­دهد که منابع را به درستی اختصاص دهد و اولویت­ها را به درستی برای بهبود سازمانی تعیین کند. «شی من » و «لینگل» معتقد بودند که سنجه­های عملکرد را چنین تعریف کرده­اند: «سنجش عملکرد رویکردی است راهبردی و یکپارچه که با استفاده از بهبود عملکرد، موفقیت مستمر و پایدار را به سازمان اعطا می کند». در مجموع سیستم سنجش عملکرد را می­توان مجموعه­ایی از معیارهای مورد استفاده برای کمی­سازی اثربخشی و کارایی یک فعالیت دانست(حسین­زاده،1390: 31-30).

.اهداف سنجش عملکرد

بطور کلی اهداف شش­گانه­ایی برای سنجش عملکرد معرفی می­شوند که عبارتند از:

2-2-7-1-1.همسوسازی استراتژی ها و فعالیتها: انطباق عملیات با استراتژی­ها و اهداف سازمان ها، یک پیش­شرط حیاتی برای بقاست. سنجش عملکرد به ما امکان می­دهد این انطباق را مورد آزمایش قرار داده و تغییرات لازم را اعمال کنیم. درواقع«سنجش عملکرد طراحی شده است تا سازمان­ها را آگاه سازد که در مقایسه با اهداف تعیین شده چگونه عمل کرده­اند(cipfa,1998).2-2-7-1-2.کنترل عملیات: کراتر تاکید می­کند برای کنترل کسب و کار به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد نسبت به اهداف و برنامه­ها نیز دست­یابی به ابزاری برای اصلاح تغییرات و انحرافات از برنامه، به ارزیابی نیاز می­باشد.2-2-7-1-3.مدیریت و ارتباط با ذی­نفعان: «در حال حاضر و بیش از آن در آینده، بهترین راه برای بقاء سازمان و پیشرفت در بلندمدت، اندیشیدن در مورد خواسته­ها و نیازهای تمامی ذی­نفعان مهم سازمان و تلاش برای انتقال ارزش به هریک از آن­هاست (Neely et al,1997:1131-1152). برخی از گروه­های ذی نفعان شناخته شده عبارتند از: مشتریان، کارمندان، تامین کنندگان و شرکای متحد، قانون­گذاران و جامعه. که باید انتظارات این گروه­ها را شناخت و آن­ها را برآورده ساخت.

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………… 18

2-2.تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………. 18

2-2-1.تعریف برنامه­ریزی­شهری…………………………………………………… 18

2-2-2.تعریف مدیریت­شهری……………………………………………………… 19

2-2-3.تعریف شهرداری…………………………………………………………….. 19

2-2-4.وظایف شهرداری……………………………………………………………. 20

2-2-5.مدیریت­شهری به مثابه یک نظام(سیستم)……………………………… 20

2-2-6.مفهوم واحدهای تصمیم­گیر(DMU)………………………………………… 20

2-2-7.سنجش عملکرد……………………………………………………………. 21

2-2-7-1.اهداف سنجش عملکرد…………………………………………………. 21

2-2-7-2.روشهای ارزیابی عملکرد………………………………………………… 23

2-1-7-3. مفهوم اثربخشی…………………………………………………………. 24

2-2-7-4.مفهوم بهره­وری………………………………………………………….. 24

2-2-7-5.مفهوم کارایی……………………………………………………………. 25

2-2-7-6.رابطه کارایی، اثربخشی و بهره­وری…………………………………… 25

2-2-7-7.جایگاه کارایی در برنامه­ریزی شهری…………………………………… 26

2-3.انواع کارایی……………………………………………………………………. 27

2-3-1.کارایی فنی………………………………………………………………….. 27

2-3-2.کارایی تخصیصی…………………………………………………………… 28

2-3-3.کارایی اقتصادی……………………………………………………………. 28

2-3-4.کارایی ساختاری………………………………………………………….. 28

2-4.روشهای ارزیابی کارایی…………………………………………………….. 28

2-4-1.روشهای پارامتریک………………………………………………………… 29

2-13.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل دوم…………………………………………. 49

3-1.مقدمه………………………………………………………………………….. 51

فصل سوم:شناخت منطقه مورد مطالعه

 بدون شک بدون شناخت منطقه مورد مطالعه انجام تحقیق مشکل است و نتایج تحقیق هم با مشکلاتی رو به رو خواهدبود. بنابراین در این فصل ابتدا به معرفی منطقه مورد مطالعه پرداخته شد، سپس به معرفی شهر مشهد، نحوه­ی شکل­گیری، رشد آن، موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهرمشهد، تاریخچه شکل­گیری مناطق شهرداری مشهد پرداخته می­شود و در ادامه به معرفی مناطق شهرداری مشهد و برخی از ویژگی­ها و مشخصات آن­ها که 13 منطقه می­باشند پرداخته می­شود، و در نهایت اطلاعات کلی مناطق که برای تجزیه و تحلیل تحقیق استفاده می­شوند، در جدولی ذکر شده­اند.

3-1.منطقه مورد مطالعه

مناطق مورد بررسی در این تحقیق در بستر بزرگتری به نام شهر و شهرستان مشهد واقع شده است، از این‌رو ضروری است ابتدا این بستر معرفی و شناخته شود تا به شناخت بهتری از مناطق نمونه دست یافت. در بررسی شهر به بررسی طبیعی، جمعیتی، رشد و توسعه شهر پرداخته می­شود.

3-2.معرفی شهر مشهد

مشهد پیدایش و رشد خویش را مرهون وجود مرقد حضرت رضا (ع) است که در سال 202-201 ه. ق به دست مأمون خلیفه دوم عباسی شهید و در محل قریه سناباد و در باغ والی خراسان به نام حمید ابن قحطبه دفن گردید و از آن تاریخ به بعد به تدریج به ویژه بعد از حمله مغول 617 ه. ق و تخریب شهرهای طوس و نیشابور رشد نمود و در دوره صفویه اصلاحات اساسی در خصوص احداث خیابان معروف به بالا خیابان و پایین خیابان انجام گرفت و حصاری نیز بر دور شهر به طول حدود 8 کیلومتر احداث گردید (رهنما، 1388: 66). اما امروزه کلان‌شهر مذهبی مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر مذهبی جهان و دومین کلان‌شهر ایران (پیله‌ور و پوراحمد، 1383: 104) و با نقش و عملکرد فرهنگی و مذهبی و اهمیت ارتباطی و تجاری در سطح ملی و فراملی (مافی و سقایی، 1387: 28)، تا آغاز قرن حاضر بافت قدیمی و حالت سنتی خود را حفظ کرده، اما با شروع این دوره تغییراتی در بافت سنتی شهر پدید می‌آید و ساختار آن تغییر یافته و رشد آن آغاز می‌شود (رهنما و عباس زاده، 1385: 120) و طی سی‌ساله اخیر به یک کلان‌شهر با رشد ناموزون و نامتعادل تبدیل شده است، تجمع ۸۱ درصد جمعیت مجموعه شهری در کلان‌شهر مشهد عدم تعادل فضایی را تشدید

کلان‌شهر مشهد از مجموعه مراکز جمعیتی می‌باشد که در چاله خراسان واقع شده است. این محدوده حدفاصل رشته کوه‌های آلاداغ – بینالود و کپه داغ – هزار مسجد قرار دارد. جهت این کوه‌ها شمال غربی- جنوب شرقی است. در بخش شرقی این واحد جغرافیایی، رودخانه کشف رود که به عنوان زهکش اصلی و مسیر دفع آبهای سطحی است، خط القعر دشت را تشکیل می‌دهد. کلان‌شهر مشهد در حاشیه جنوبی کشف رود با مختصات جغرافیایی 59 درجه و 36 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی با مرکزیت حرم مطهر حضرت رضا (ع) شناسایی می‌شود. متوسط ارتفاع شهر مشهد حدود 970 متر می‌باشد. عمده‌ترین ارتفاعات مشرف به شهر مشهد در جنوب غربی بینالود، و در شمال با فاصله بیشتر کوه‌های هزارمسجداست. شیب عمومی دشت مشهد بسیار ملایم و کمی بیش از 5 در هزار می‌باشد. در بخش­های شرقی مشهد شیب از این هم کمتر است. بنابراین حتی در مواقع سیلابی کشف رود حرکتی آرام دارد. علاوه بر کشف رود که از شمال شهر مشهد عبور می‌کند چند رود دیگر نیز در این حوضه جاری است که از جمله آن‌ها می‌توان به کارده، طرق، شاندیز و جاغرق اشاره کرد. از نظر اقلیمی مشهد در منطقه گرم و خشک واقع شده است و دارای تابستانهای گرم و زمستانهای نسبتا سرد می‌باشد. جهت عمومی جریانات هوا که مشهد را تحت تأثیر قرار می‌دهد شمال شرقی و شمال غربی بوده و جهت وزش باد غالب در این منطقه از جنوب و جنوب شرقی است(میرفندرسکی،2:1381).

3-1.منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………. 51

3-2.معرفی شهر مشهد…………………………………………………………….. 51

3-3.موقعیت جغرافیایی شهر مشهد. ……………………………………………….52

3-4.تاریخچه مناطق شهرداری مشهد……………………………………………… 53

3-4-1.منطقه یک………………………………………………………………………. 55

3-4-2.منطقه دو……………………………………………………………………….. 55

3-4-3.منطقه سه……………………………………………………………………. 56

3-4-4.منطقه چهار……………………………………………………………………. 57

3-4-5.منطقه پنج………………………………………………………………………. 58

3-5-2.  متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی………………………….. 82

3-6.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل سوم…………………………………………… 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

در فصول قبل در مورد کلیات تحقیق ، روش تحقیق ، نحوه­ی جمع­آوری آمار و اطلاعات متغییرهای تحقیق، منطقه مورد مطالعه، مبانی نظری تحقیق و … مطالبی ذکر شد، فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد و به طور کلی در سه بخش ارائه می‌شود، نخست کارایی هر یک از مناطق شهرداری مشهد در سال‌های 1389، 1390 و 1391 به صورت جداگانه(سالانه و بصورت بخشی) ارزیابی خواهدشد. در مرحله دوم ارزیابی کارایی بر اساس میانگین سه ساله متغیرها محاسبه می­شود و مقادیر بهینه بر اساس مدل­های خروجی محور و ورودی محور با هدف به حداکثر رساندن خروجی‌ها و کاهش ورودی­ها برای کارا شدن تمام مناطق شهرداری مشهد ارائه خواهد شد، این مقادیر با توجه به مناطق الگوارائه می­شود. در این مرحله از میانگین سه ساله داده‌ها و ستانده‌ها  استفاده شده است. برای ارزیابی کارایی از دو مدل VRS و CRS استفاده می­شود، در نهایت برای رتبه­بندی مناطق براساس مقادیر کارایی و ناکارایی عمل می­شود. در انتها نیز با استفاده از نرم­افزار SPSS و با استفاده از آزمون­های همبستگی و رگرسیون تاثیر متغییرهای دیگر به مقادیر کارایی مناطق سنجیده می­شود.

4- 1.مقدمه…………………………………………………………………………………. 85

4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1389………………………………… 85

4-1-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله………………………………………………………. 85

4-1-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها………………………………………………. 86

4-1-3. کارایی بخش شهرسازی………………………………………………………….. 87

4-1-4. کارایی بخش اداری _ مالی……………………………………………………….. 88

4-1-5. کارایی بخش فنی و عمران……………………………………………………….. 89

4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1390…………………………………. 90

4-2-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله………………………………………………………. 90

4-2-2.  کارایی بخش فضای سبز و پارک ها ………………………………………………91

4-2-3.  کارایی بخش شهرسازی…………………………………………………………. 92

4-2-4.  کارایی بخش اداری _ مالی………………………………………………………. 93

4-2-5.  کارایی بخش فنی و عمران……………………………………………………….. 94

4-3. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1391………………………………….. 95

4-3-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله……………………………………………………….. 95

4-3-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها………………………………………………. 96

4-3-3. کارایی بخش شهرسازی………………………………………………………….. 97

4-3-4. کارایی بخش اداری _ مالی……………………………………………………….. 98

4-3-5. کارایی بخش فنی و عمران………………………………………………………… 99

4-4-4-3. تعیین مناطق الگو…………………………………………………………………. 117

4-4-4-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش اداری- مالی……………….. 118

4-4-5. کارایی بخش فنی و عمران………………………………………………………… 120

4-4-5-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فنی عمران………… 122

4-4-5-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فنی- عمران………………………… 123

4-4-5-3. تعیین مناطق الگو…………………………………………………………………. 123

4-4-5-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران………………… 124

4-5. بررسی رابطه برخی متغیرهای ساختاری با میزان کارایی مناطق شهرداری….. 125

4-6.جمع بندی و نتیجه­گیری فصل چهارم………………………………………………….. 130

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم:  خلاصه تحقیق،آزمون فرضیات، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

5- 1.مقدمه…………………………………………………………………………………… 132

5-2. خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………. 132

5-3. آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….. 136

5-4. پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………… 136

5-5. جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل پنجم…………………………………………………….. 137

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………. 139بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان