انتخاب صفحه

مقدمه

حمل و نقل عمومی باید با دو مشکل اساسا متفاوت با توجه به نیازهای جابجایی سرکار داشته باشد.مشکل جابجایی در اولویت قرار دارد. توانایی فراهم نمودن جابجایی برای کسانی که قادر نیستند حمل ونقل شخصی خودشان را تدارک ببینند مشکلی پیچیده است.زیرا مستلزم برآورده نمودن نیازهای مختلف و سطوح خدمات دهی متفاوت می باشد مثل افراد فقیر،معلول و کسانی که نمی توانند رانندگی کنند.مشکل دوم به همان اندازه پردردسر است.حمل و نقل عمومی یا حمل و نقل انبوهشامل جابجایی تعداد زیادی از مردم بین مکانهای مشخص و محدود است.وضعیت در مناطق شهرنشین دقیقا متفاوت است.تقاضای سفر برای تعداد کمی مسافرت بین تعداد زیادی از مناطق است.ماهیت این الگوی سفر باتراکم منجر به هزینه های واحد نسبتا بالا می شود.درحالی که توانایی کابر سیستم برای پرداخت هزینه بالا کم است.بنابراین درآمدهای ناشی از فروش بلیط برای جبران کردن  هزینه های حمل و نقل عمومی ناکافی است،و یارانه های دولتی برای زنده و کارآمد نگه داشتن این سیستم ضروری می باشد

فهرست مطالب

چکیده————————————————————————————— 1

مقدمه—————————————————————— 2

فصل اول:کلیات

۱-۱- هدف

بررسی اجمالی وضعیت حمل و نقل کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مؤید این نکته است که یکی از ویژگیهای عمده اینگونه کشورها در بخش حمل ونقل، برخورداری از شبکه حمل و نقل عمومی گسترده، ایمن و با قابلیت دسترسی آسان میباشد که در مقایسه با وسایل نقلیه شخصی با هزینه های واقعی از مزیتهای بالاتری نسبت به سایر سیستمهای حمل ونقل درونشهری برخوردار است. در این راستا با توجه به تأکید صورت گرفته در ماده ۳۰ قانون لایحه برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر توسعه و ارتقاء سهم حمل ونقل عمومی از سفرهای درونشهری به ۷۵٪، از جمله اهداف تحقق این امر می باشد. طبق این برنامه، در شهرهای بالای یک میلیون نفر (از جمله شهر قم) سهم هر یک از سامانههای حمل ونقل عمومی قطار شهری، اتوبوس و مینی بوسی، تاکسی و مسافربرهای شخصی در پایان برنامه چهارم توسعه می بایست به ترتیب به میزان ۱۵، ۳۵ و ۲۵ درصد افزایش یابد. هدف این رساله این است که با مکانیابی پایانه های شهری و ایجاد خطوط سریع السیر بین این پایانه ها سهم سامانه حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی را افزایش دهد.

۱- ۳- روش کار و تحقیق

 فصل دوم به مروری بر سیستمهای حمل و نقل سریع السیر مترو، قطار سبک شهری، مونوریل و اتوبوس سریع السیر و مزایا و معایب هر کدام و مقایسه بین سیستمهای حمل و نقل سریع السیر مترو، قطار سبک شهری و مونوریل می پردازد و در ادامه مقایسه بین اتوبوس سریع السیر و دیگر حمل و نقل عمومی سریع السیر را بیان می کند. در فصل سوم به معرفی ITS و کاربرد آن در حمل و نقل عمومی می پردازد. در فصل چهارم به بررسی مشکلات سامانه اتوبوسرانی کشور با توجه به ۱۷ نمونه شهری کشور می پردازد و راهکارهای کارامدتر کردن این سامانه مهم را بیان میکند. در فصل پنجم به بیان متولوژی این رساله پرداخته می شود و در فصل آخر به پیاده کردن این متولوژی در شهر قم و مقایسه بعضی از خطوط جایگزین می پردازد.

1-1 هدف————————————————————– 3

1-2 پیشینه تحقیق——————————————————— 3

1-3 روش کار———————————————————– 4

دوربین های ضبط تخلفات

دوربین های ضبط تخلفات

فصل دوم

۲-۱-۲-۲- فن آوری

 فن آوری عمومی به ویژگیهای مکانیکی وسایل نقلیه وسطح روسازی مورد استفاده مرتبط است. روشهای حمل ونقل عمومی حداقل چهارویژگی مهم دارند. اولین ویژگی تکیه گاه بین وسیله نقلیه و سطح سواری است: تایرهای لاستیکی روی فولادی روی ریلهای فولادی، راندن یا هدایت وسایل نقلیه رانش است و بالاخره منظم کردن یا کنترل کردن وسایل نقلیه درطور مسیر است. برای مثال، در مورد خودرو، راننده وسیله نقلیه اش درارتباط با دیگر وسایل نقلیه در جریان ترافیک برای پیشگیری از تصادفات دارد.

۲- ۳-۲-۲- پیامدها

 پیاودها اثراتی هستند که عملکرد حمل ونقل عمومی روی محیط اطراف خود و کل منطقه ای که سرویس می دهد می گذارد. این اثرات ممکن است منفی یا مثبت باشد. پیامدهای کوتاه مدت شامل کاهش ازدحام خیابانها، تغییراتی در آلودگی هوا وصداوزیبایی در امتداد یک خط عبور جدید می باشند. پیامدهای بلند مدت شامل تغییراتی در قیمت گذاریهای زمین، فعالیتهای اقتصادی، شکل طبیعی و محیط اجتماعی شهر می باشند.

2-1تاریخچه توسعه حمل و نقل شهری—————————————— 5

2-2 تعریف و طبقه بندی حمل و نقل عمومی————————————– 13

2-3 تقاضای حمل و نقل شهری———————————————– 18

2-4 روش های حمل و نقل عمومی——————————————— 19

2-5 مقایسه سیستم های حمل ونقل عمومی—————————————- 34

دوربین هایی جهت افزایش ایمنی

دوربین هایی جهت افزایش ایمنی

فصل سوم

3-1-تعریف ITS

مردم از تکنولوژی حمل و نقل برای صرفه جویی در وقت و پول در زندگی روزمره استفاده می کنند (تعریف سال ۱۹۹۸، انجمن حمل و نقل هوشمند آمریکا) سیستمهای هوشمند در حمل و نقل، اطلاعات مربوط به جابجایی مسافر و کالا را جمع آوری، نگهداری، پردازش و توزیع می نماید (تعریف آوریل سال ۱۹۹۹، اداره حمل و نقل آمریکا) متداول ترین تعریغییکه می توان از سیستمهای هوشمند در حمل و نقل ارائه نمود به شرح ذیل سیستم حمل و نقل هوشمند با استفاده و بکارگیری تکنولوژیهای نوین (از قبیل: الکترونیک، ارتباطات و سیستمهای کنترل) باعث ارتقاع سطح ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل می شود که برای شیوه های مختلف حمل و نقل از قبیل جاده، راه آهن، هوایی و دریایی قابل تعمیم است.

۶-۳-۳- رضایت مشتری

با توجه به اینکه تعداد زیادی از پروژه ها و برنامه های کاربرد سیستمهای هوشمند در حمل و نقل منحصرا برای ارائه خدمات به مردم بسط و توسعه یافته است، از این رو ضروری است نظرات مردم (به عنوان مشتری) در خصوص خدمات ارائه شده بررسی و انتظارات آنها بر آورده گردد.نتایج گزارش شده از ارزیابی رضایت مشتری نسبت به محصول یا خدمات کاربرد سیستمهای هوشمند در حمل و نقل شامل مواردی همچون: آگاهی از محصولات، انتظارات از مزایای محصول، استفاده از محصول، پاسخگویی (تصمیم گیری یا تغییر رفتار)، تحقق مزایا و ارزشیابی مقادیر می باشد. علاوه بر رضایت استفاده کننده یا مشتری، ارزیابی رضایت ارائه کنندگان خدمات یا مدیران سیستم حمل و نقل نیز ضروری است.

3-1 تعریف ITS——————————ا————————— 38

3-2تاریخچه سیستم های هوشمند در حمل و نقلدر دنیا——————————- 38

3-3 معیارهای سنجشاثرات کاربرد سیسنم های هوشمند ودر حمل و نقل عمومی(ITS)—ا—— 39

3-4 معرفی انواع سیستم های هوشمند در حمل و نقل و مزایای آن———————— 43

3-5 ITSدر حنمل ونقل عمومی و مزایای آن در نگاه ویژه به اتوبوس——————— 58

3-6 چگونگی انتقال اطلاعات به کاربران حمل و نقل عمومی————————— 66

3-7نمونه هایی از سیستم مدیریت با کمک ITS———-ا————————————- 67

3-8 هزینه های ITS——ا——————————————————————- 71

3-9 نتیجه گیری———————————————————- 72

سیستم پیشگیری از تصادف

سیستم پیشگیری از تصادف

فصل چهارم

۸-۴ – درآمد حاصل از تبلیغات

تبلیغات یکی از زمینههای مساعد برای افزایش درآمد اتوبوسرانی ها خصوصاً در شهرهای بزرگ است که ایجاد شرایط استفاده از این نوع درآمد نیاز به یک بررسی جداگانه دارد، لیکن متأسفانه تا کنون به این امر توجه زیادی نشده است. حتی اتوبوسرانی ها برای درآمد تبلیغات سرفصل جداگانهای در حسابهای خود در نظر نگرفتهاند. مثلاً در تهران درآمد تبلیغات از سایر درآمدها تفکیک نشده و یا به صورت منفک گزارش نشده است.در سایر شهرها نیز فقط در شیراز ۰۴، ساری ۰/۳، خوی ۰/۲ و در دزفول ۰/۰۰۳ درصد از کل درآمد را به خود اختصاص دادهاند.بررسی تعرفه هر تبلیغات و امکانات افزایش درآمد در شهرهای مختلف جای تعمق بیشتری دارد.

4-1 طرح تحقیق ،تعاریف و مفاهیم پایه—————————————— 73

4-2 فرضیات———————————————————— 74

4-3روش تحقیق———————————————————- 74

4-4مراحل تحقیق——————————————————— 74

4-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری——————————————– 75

4-6 شناسایی راههای افزایش درآمد سامانه اتوبوسرانی شهر—————————- 76

4-7 درآمدهای حاصل از فروش بلیط——————————————– 78

4-8 درآمد حاصل از تبلیغات————————————————- 80

4-9 درآمد حاصل از ناوگان تحت نظارتی—————————————- 80

4-10 نتیجه گیری——————————————————— 81

4-11 پیشنهادات———————————————————- 82

سیستم شناسایی سرعت

سیستم شناسایی سرعت

فصل پنجم

با توجه به کمبود سیستم حمل و نقل عمومی از یک سو و افزایش تولید وسایل نقلیه شخصی از سوی دیگر و افزایش جمعیت در چند سال آینده (مخصوصاً در کشور خودمان، ایران) کیفیت بزرگ راه های جدیدالاحداث در حد معابرشریانی تنزل خواهد کرد. به عبارت دیگر حجم وسایل نقلیه به اندازه ای زیاد می شود که سرعت ها کاهش یافته و دیگر در استاندارد سرعت بزرگراهی نخواهد بود و از طرفی احداث بزرگراه مستلزم صرف هزینه های زیاد می باشد که شامل خرید و تملک زمین، رفع معارضی و تخریب ساختمان های موجود و… می شود. مدیریت سیستم اتوبوس رانی را در دو سطح می توان انجام داد. یکی بهبود سیستم از طریق تغییر ساختار شبکه اتوبوسرانی شامل تعداد و مسیر خطوط (سریع السیر) که به معنی طراحی یک شبکه جدید اتوبوسرانی است، و دیگری بهبود عملکرد خطوط سیستم از طریق تخصیصی بهتر ناوگان به خطوط، تهیه جدول های زمان بندی برای حرکت وسایل نقلیه در خطوط، انتخاب محل های مناسب برای ایستگاهها، و بهبود دیگر جزئیات مربوط به کار کرد سیستم اتوبوسرانی است.مسلما قبل از تغییر یک سیستم اتوبوسرانی موجود به یک سیستم جدید باید مشخصی شود این  تغییرات در جهت رسیدن به چه اهدافی است و میزان هایی که نشان دهندهٔ بهبود سیستم هستند کدامند. در این مقاله تغییر شبکه اتوبوسرانی جهت دستیابی به یک شبکه سریع السیر با توجه به اهداف زیر صورت می گیرد. – کاهش تعداد و طول خطوط اتوبوسرانی بدون کاستن از میزان پوشش آنها در سطح شهر – کاهش تعداد خطوط موازی در خیابان ها به منظور کاهش تداخل آنها در ایستگاههای مشترک در یک خیابان و افزایش ضریب بار اتوبوس ها. – عدم تمرکز بیش از حد انتهای خطوط در یک نقطه شهر و توزیع آن ها در چند نقطه به منظور کاهش مشکلات ترافیکی در یک نقطه شهر.

– کاهش تعداد نقاط ابتدا یا انتهای خطوط به منظور سهولت کنترل تمام خطوط.

5-1 متدولوژی———————————————————– 89

فصل ششم

6-1 شناخت شهر قم——————————————————- 95

6-2 تاریخچه مطالعات حمل و تقل شهر قم————————————— 95

6-3 برآورد پیش بینی جمعیت———————————————— 96

6-4 سیستم اتوبوسرانی موجود و تنگناهای آن————————————– 98

6-5سیستم اتوبوسرانی پیشنهادی———————————————– 106

فصل هفتم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری————————————————————– 113

پیشنهادات————————————————————— 114

منابع و ماخذ————————————————————– 116

فهرست منابع فارسی——————————————————– 116

فهرست منابع غیرفارسی—————————————————— 118

چکیده انگلیسی———————————————————–119

فهرست جدول ها

جدول 6-1 جمعیت شهر و استان قم براساس محدوده یکسان سازی———————– 97

جدول 6-2 سهم استان قم از جمعیت کشور————————————— 97

جدول 6-3 نرخ رشد متوسط سالانه قم طی سالهای 1370-1335———————- 97

جدول 6-4 اطلاعات کلان خطوط سازمان اتوبوسرانی قم در پایان شهریور 1385———— 98

جدول 6-5 اطلاعات مسیرهای خطوط سازمان اتوبوسرانی قم در پایان شهریور 1385——— 100

جدول 6-6 اطلاعات کلان خطوط سازمان اتوبوسرانی فرضی(سریع السیر)—————— 108

جدول 6-7 اطلاعات مسیرهای خطوط سازمان اتوبوسرانی سریع السیر———————- 108

جدول 6-8 مسیر و زمان خطوط عادی(فعلی)-دقیقه———————————- 111

جدول 6-9 مسیر و زمان خطوط سریع السیر-دقیقه———————————– 111

فهرست نمودارها

نمودار 5-1 مشخصات اتوبوس سریع السیر—————————————- 86

نمودار 5-2 مراحل ایجاد اتوبوسرانی سریع السیر————————————- 87

فهرست شکل ها

شکل 2-1 جدایی عمودی سطح دو مسیر—————————————– 14

شکل 2-1 جدایی مسیر در طول———————————————— 14

شکل 2-1 اتئبوس دوطبقه برقی———————————————— 26

شکل 2-1 اتوبوس برقی در خط ویژه——————————————– 26

شکل 2-1 سیستمموازی خمل و نقل عمومی————————————— 27

شکل 3-1 سیستم شناسایی سرعت———————————————- 45

شکل 3-1 سیستم هشدار فاصله———————————————— 46

شکل 3-1 سیستمپیشگیری از تصادف——————————————– 46

شکل 3-1 دوربینهای ضبط تخلفات——————————————— 48

شکل 3-1 دوربینها جهت افزایش ایمنی—————————————— 49

شکل 3-1 اخذ عوارض الکتریکی———————————————- 53


Abstract

Considering overally transportation of developed and developing countries confirms that enjoying extend, public transportation system that is secure and easy — available is one of their major characteristics of transportation. It is possible to improve public transportation in different ways, one of them is change in technolodgy and use of public express systems such as street car, subway, and electric train and the other way is transportation system management improvement and the use as possible as of available facilities. This thesis aims to provide a nonexpensive approach. Attending the excessive significance of the role of trans portation in municipal affairs, the present thesis deals with it under five headings. The second chapter begins with a brief history of public transportation in U.S. , then definitions and categories used in public transportation as well as servesce and performance characteristics. Passenger capacity is examined with similar status of used method in highways. Finally, railway and bus performances are drawn and compared. Third chapter introduces Its and its benefits as well as its usage in public transportation, particularly from the bus and its user – benefits point of view. Fourth its effectiveness. Fifth chapter deals with methodology and sixth one describes Qom and its bus system with its constraints. Then, to make it more effective, it is considered the location of terminals their inter, express lines.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید