انتخاب صفحه

فهرست رئوس مطالب

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق) 

در این بخش به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر ، اهمیت آن و روش تحقیق ایجاد شود. از این رو در ادامه ، ابتدا به توجیه ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت سپس به بیان مسئله تحقیق می پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم کرد . معرفی روش پژوهش و تکنیک های اجرایی( مدل مفهومی تحقیق ) بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به شرح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم کرد می پردازیم .

1    ضرورت و اهمیت موضوع

سیستم های سازمانی بواسطه طبیعتی که در آنها نهفته است، منطق خاص خود را بر استراتژیها، سازمان و فرهنگ آن حاکم می کنند . با وجود اینکه ممکن است در برخی موارد ، مجز ا بودن برخی از واحدها ی سازمانی مقبول مدیران باشد، اما ا ین سیستم ها، سازمان را به سمت یکپارچگی هر چه بیشتر از لحاظ اطلاعاتی سوق می دهند . از سوی دیگر این سیستم ها، اجرای فرایندهای عمومی را به سازمان دیکته می کنند، درحالیکه ممکن است اجرای برخی از فرایندها بصورت خاص برای سازمان، مزیت های رقابتی خاصی ایجاد کرده باشد.اگر سازمانی بدون توجه داشتن به الزامات سازمانی و تجاری اقدام به پیاده سازی سیستم های سازمانی نماید، رویای یکپارچگی اطلاعات برای آن تبدیل به کابوسی دردناک خواهد شد . ممکن است منطق سیستم با منطق کسب وکار سازمان در تعارض باشد که این موضوع منجر به صرف هزینه و زمان زیاد و از دست رفتن مزایای رقابتی سازمان شده و یا اینکه تبدیل به وزنه ای سنگین بر پای سازمان برا ی حرکت آن به سمت جلو گردد . با وجود مزایای متعددی که پیاده سازی سیستم های سازمانی به همراه دارند ، اما ریسک پیاده سازی آنها نیز بالاست و مدیرانی که تصمیم به اجرای چنین سیستمی در سازمان خود دارند، باید توجه داشته باشند که شیفتگی نسبت به مزیتهای این سیستم ها مانع از توجه به مخاطرات همراه آنها نشود.

درنتیجه هر سازمان نیازمند پیاده سازی سیستمهای سازمانی بر اساس شرایط خاص خود خواهد بود، که مبنای انجام آن، داشتن برنامه ریزی مدون در جهت اهداف کسب و کار می باشد .برای انجام این برنامه ریزی، باید پیشینه و شرایط تکامل برنامه ریزی را در نظر بگیریم. در روند تکامل برنامه ریزی استراتژیک ، پس از پیدایش ابعاد مختلف برنامه ریزی در همه زمینه ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات احساس شد، متعاقب با آن ، مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و به دنبال آن برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شکل گرفت. در این نوع برنامه ریزی به تدوین آرمان ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات پرداخته می شود. از این طریق می توان تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در زمینه فناوری اطلاعات کسب کرد ونیز می توان سیستم های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد، تا اهداف سازمان را به طور کامل برآورده نمایند.این برنامه ریزی تمامی جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات را در بر می گیرد.در زمان فعلی و با درنظر گرفتن آینده فناوری های مرتبط با سیستم های توزیع شده، و برای دستیابی به سیستم های سازمانی مبتنی بر تکنولوژی های روز، باید شرایط پیاده سازی سیستم های سازمانی مبتنی بر ابر، و برنامه های استراتژیک سازمان ها را که قابلیت اجرایی دارند، تواما مورد بررسی و پژوهش قرار داد.

 2 هدف از تحقیق

استفاده از ERP در ظرف مدت این چند سال به طور ریشه ای دچار تغییرات شده است و امروزه ERP می تواند برای هر نوع شرکتی در هر شاخه کاری راه حل ارائه دهد.ERP ابری به منظور گسترش و کنترل برنامه ریزی منابع سازمانی راهی ساده است که سازمان ها دیگر نیاز به تحمل هزینه های مربوط به سرور های اضافی و دیگر هزینه های وابسته به آن نیستند. نرم افزار به عنوان سرویس (Software as a Service) در حال حاضر یکی از رایج ترین و نیرومند ترین نوع از سرویس های رایانش ابری می باشد . ERP با استفاده از Saas ،سازمان های کوچکتر با بودجه محدود را قادر می سازد تا بتوانند با دسترسی به این فناوری راهی برای مدیریت مالی ،انعطاف پذیری بالا در مقابل تغییرات،مقیاس پذیری بیشتر،کارایی بالاتر و قابلیت دسترسی بهتر و از طرفی نگهداری کمتر پیدا کنند[1] .برای بررسی شرایط لازم جهت انتقال سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به تکنولوژی رایانش ابری ، از ابزار برنامه ریزی استراتژیک استفاده می نماییم و به همین دلیل،یکی از نتایج کلی این پژوهش ارائه مدلی جهت سهولت استخراج استراتژی های جدید بر اساس انطباق تکنولوژی های روز  بر منابع سازمان می باشد  همچنین لازمه این گونه تحقیقات وجود یک مطالعه موردی می باشد،که برای این منظور ساختار فناوری اطلاعات شرکت پست مد نظر قرار گرفته است،که اصلاح ساختار استراتژیک این شرکت(در رابطه با تکنولوژی های جدید) به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت فناوری اطلاعات ایران، می تواند قدمی موثر در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از منابع سازمان باشد . با بررسی های آینده بر روی توسعه این پژوهش ، دستیابی به استانداردی جهت سازمان های مشابه در ایران، محقق خواهد شد .

1  مقدمه  ………………………………………………………………………………..1

2  ضرورت و اهمیت موضوع   ………………………………………………………… 2

3  هدف از تحقیق  …………………………………………………………………….   3

4  پرسشها و فرضیات تحقیق ………………………………………………………… 4

4  مدل مفهومی تحقیق   …………………………………………………………..  4

6  محتوای تحقیق در فصول آینده  ………………………………………………….  5

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

هدف از این فصل آشنایی با مفاهیم اصلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته ، می باشد.در ابتدا سیرتحولات ERP رامورد بحث قرار می دهیم.سپس به تعاریف برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی IT/IS می پردازیم و در انتها نیز به معرفی  cloud و انواع پلت فرم هایش خواهیم پرداخت . همچنین در این فصل مروری بر پیشینه ی کارهای انجام شده در هر یک از این زمینه ها خواهیم داشت.

1 سیستم های اطلاعاتی

2-2-1 نسل های سیستم های اطلاعاتی که تا کنون به وجود آمده اند[3و7و8]

 • نسل اول: نرم افزارهای منفرد
 • نسل دوم: سیستم های ERP
 • نسل سوم: سیستمهای WFM
 • نسل چهارم: سیستمهای مدیریت فرایندهای کاری (BPMS)

  نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی

 نرم افزارهای تک کاربره و منفرد(single) مدت زمان زیادی جهت پشتیبانی از فرآیندهای سازمانی شرکتها به کار گرفته شده اند.

 • ا حدود سال 1990 پشتیبانی از فرایندهای کاری بطور معمول توسط این برنامه های کاربردی انجام می شد – بصورتی که امروزه از آنها به عنوان نرم افزارهای سنتی و قدیمی یاد می شود
 • هنوز تعداد زیادی از شرکتها جهت انجام امور اساسی خود از جمله کنترل فرآیند فروش کالاها ، حسابداری و سیستم انجام معاملات از اینگونه نرم افزارها استفاده می کنند.
 • این نرم افزارها احتیاجات جدید مورد نیاز را برآورده نمی سازند، احتیاجاتی از قبیل قابلیت انعطاف ، تغییر سریع و شفافیت.
 • یک سازمان با تعداد زیادی از این قبیل نرم افزارها به سادگی قابلیت تغییر فرآیندهای سازمانی خود را ندارد
 • فرآیندها نمی توانند از منطق ثابت برنامه های پشتیبانی کننده عبور کنند و حتی روالهای کاری این فرایندها قابلیت اصلاح و انعطاف ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند منطبق بر نیازهای خاص و جدید شوند.

نسل دوم : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان –  ERP

 بعد از دهه 1990 پکیجهای ERP مانند SAP ، Peoplesoft ، و Oracle Financials به عنوان نرم افزارهای در سطح مدیریت فروش رفتند و به عنوان نرم افزاری که میتوانند تعداد زیادی و یا حتی اکثر احتیاجات شرکتها را برآورده کنند معرفی شدند.

 • سیستم های ERP قرار بود قابل اطمینان و کارا ، با قابلیت انعطاف ، سریع و شفاف باشند. در واقع نیز این سیستم ها نسبت به سیستمهای قدیمی با قابلیت انعطاف بیشتر و با قابلیت انطباق سریع بودند و در ضمن آنها از عهده پیچیدگی و وابستگی فرآیندهای سازمانها بر آمده بودند.
 • اما طبق گزارشات و نتایج عملی بدست آمده، تعداد کمی از سازمانها و شرکتها انتظاراتی را که از پروژه هایERP داشته اند را بدست آورده اند، حتی بوجود آورندگان سیستمهای ERP ایجاد نسل جدید این گونه سیستمهای را در دستور کار دارند.
 • در عمل سیستمهای ERP هیچکدام از قابلیتهای وضوح و قابلیت انعطاف سریع را برآورده نکردند. مضاف بر اینکه به دلیل هزینه زیاد پیاده سازی سیستم های متفاوت نرم افزاری ERP عملکرد آنها در مواجهه با فرآیندهای کاری متوقف شد.

     نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM

 سیستمهای گردش کاری یکی از راه حلهای دیگری است که تاکنون ارائه شده است.این سیستمها مبتنی بر زیست چرخ مستندسازی و عملیات بر اساس فرمهای اطلاعاتی است

 • بصورت کلی این سیستمها از فرآیندهای دفتری، استاتیک و خوش تعریف پشتیبانی می کنند. از آنجایی که فرآیندها بصورت واضح و آشکار در نرم افزار بیان می شوند این نرم افزارها شفافیت و وضوح را برآورده می سازند
 • این نرم افزارها قابلیت تغییر و بروزرسانی سریعی دارند به خاطر اینکه آنها تعاریفی را ایجاد می کننده که به راحتی و سرعت قابل تغییرند.
 • محدودیت اصلی که اینگونه سیستمها دارند عدم یکپارچه سازی است: در ضمینه ارتباط این نوع سیستمها با یکدیگر ضعف وجود دارد.
 • برنامه های پیاده سازی بر مبنای جریان کار وابسته به کسب و کاری هستند که برای آن کسب و کار بوجود آمده اند و به راحتی قابل بکارگیری در مورد مشتریان ، تأمین کنندگان و شرکای تجاری دیگر نمی باشند.

نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS –

 همه راهها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی به عنوان هسته سیستم های سازمانی آینده هستند .

 • نسل جدیدی از سیستمها در حال ظهور می باشند که هدف اصلی آنها هماهنگ کردن فرآیندها با کار دیگران است , شعار اصلی آنها این است که “جزئی از سیستم یا افراد آنها باشیم”.
 • این سیستم ها که از سال 2005 به بعد در حال فراگیر شدن هستند اکثر مبتنی بر تکنولوژی و پروتکل های معماری سرویس گرا هستند.

دلیل استفاده این سیستم ها از معماری سرویس گرا قابلیت بالای انعطاف پذیری و استفاده مجدد این معماری است که در مباحث مدیریت فرایندهای کاری مورد نیاز است

شاید یکی از دلایل ببار آمدن چنین نتایج ناخوشایندی پیچیدگی های فنی نرم افزارهای سازمانی ، نیاز به هزینه، زمان و تخصص زیاد بر ای نصب و راه اندازی آنها باشد[4و7و8].

 اما دلیل مهم تر و عمده تر این موضوع، مشکلات سازمانی و تجاری است. اکثر سازمانها در وفق دادن الزامات فنی این نرم افزارها با نیازهای تجاری و سازمانی خود دچار مشکل می شوند. بدترین تصمیمی که یک سازمان در زمینه پیاده سازی این سیستم ها ، می تواند داشته باشد، اقدام به پیاده سازی سیستم تنها بر اساس معیارهای فنی است. مطالعات و تجر بیات تایید کننده این مطلب است که سازمانهایی که از بدو تصمیم به پیاده سازی و در درجه اول به این موضوع با دید استراتژیک و سازمانی نگاه کرده اند، از موفقیت بیشتری در پیاده سازی این سیستم ها برخوردار شده اند .

 متاسفانه بسیاری از مدیران، پیاده سازی این سیستم ها را در سازمان به سادگی پیاده سازی یک نرم افزار و تنها یک موضوع فنی می دانند. آنها به این موضوع واقف نیستند که با این  پیاده سازی نحوه کسب وکار آنها ممکن است بصورت کلی تغییر نماید . و این موضوع یکی از مهمترین چالشهای بکار گیری این سیستم ها در سازمانها می باشد ، اما هدف نهایی پیاده سازی این گونه نرم افزار ها نیست ، بلکه بهبود کسب وکار در سازمانهاست.  پیش روی پیاده سازی سیستم باید کسب وکار محور باشد و هدایت آن باید بر اساس نیازهای تجاری سازمان انجام شود و نباید اجرای آن، تنها به نیروهای فناوری اطلاعات سازمان سپرده شود ،و  از آنجایی که پیاده سازی تغییرات فرهنگ سازمانی را به همراه دارد ، بنابر این باید تمام ی نیروهای سازمان برا ی این موضوع آماده باشند ،چراکه در غیر این صورت مقاومت و هرج ومرج در سازمان امری بد یهی  خواهد بود 

انتخاب نرم افزارهای سیستمهای اطلاعاتی ، منطق خاص خود را بر سازماندهی، فرهنگ و استراتژیهای سازمان حاکم می کند، بنابراین باید پیاده سازی با سیستم زمانی و دقت خاصی انجام شود . بیشترین نرخ شکست در استفاده از تکنولوژ ی های جدید در سازمان زمانی مشاهده شده ،که تکنولوژی انتخاب شده با نیازهای سازمانی، روالها و فرایندهای سازمان تطابق لازم را ندارد .

1  مقدمه ………………………………………………………………………………… 7

2  سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………….. 8

2.2.1نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی  …………………………………….. 8

2.2.2نسل دوم : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان –  ERP  .ا…………….  9

2.2.3نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM ا………………………  9

2.2.4نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS –ا……..10

2.2.5عمده مشکلات سازمان ها  قبل از سیستم های اطلاعاتی………………. 11

2.2.6مزایای عمده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سازمان  …………………12

2.2.7مهمترین دلایل شکست پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان ……. 12

2.2.8چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان………………………..  13

3  برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) ………………………………………………….. 14

2.3.1تعریف ERP   ا…………………………………………………………………….   14

2.3.2تاریخچه و سیر تحولات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)    ….15

2.3.2.1مرحله اول : یکپارچه سازی تولید …………………………………………..  16

2.3.2.2مرحله دوم : یکپارچه سازی سازمان ……………………………………… 19

2.3.2.3مرحله سوم:یکپارچه سازی با هدف مشتری مداری…………………….. 20

2.3.2.4مرحلۀ چهارم: یکپارچه سازی بین سازمانی        ………………………. 21

2.3.3بررسی راهبرد های استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان………… 23

4  برنامه ریزی استراتژیک …………………………………………………………….. 25

2.4.1برنامه ریزی     …………………………………………………………………..  25

2.4.2برنامه ریزی و تغییر      …………………………………………………………   25

2.4.3استراتژی …………………………………………………………………………  26

2.4.4برنامه ریزی راهبردی  ………………………………………………………….  26

2.4.5مدیریت استراتژیک     …………………………………………………………   27

2.4.5.1مراحل مدیریت استراتژیک  …………………………………………………..  27

2.4.5.2مزایای مدیریت استراتژیک …………………………………………………  28

2.4.5.3ویژگی های مدیریت استراتژیک  ………………………………………….  28

2.4.5.4تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان  ………………………….  29

2.4.5.5نحوه تکامل مدیریت استراتژیک ……………………………………………. 29

2.4.6برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات  ……..  30

2.4.7تعریف برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها و فناوری اطلاعات …………… 31

2.4.8مراحل کلی برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی ……………….  32

2.4.9روش های تحلیل استراتژی  ………………………………………………….. 32

2.4.9.1تحلیل  swot    ا      …………………………………………………………. 34

2.4.9.2مدل x  ا………………………………………………………………………..  34

2.4.9.3هدایت کسب و کار   …………………………………………………………. 34

2.4.9.4استراتژی بازار  ……………………………………………………………….   35

2.4.9.5نیروهای رقابتی     ……………………………………………………………  35

2.4.9.6تحلیل سبد محصولات  ………………………………………………………    35

2.4.9.7تحلیل محیطی  ………………………………………………………………..  36

2.4.9.8تحلیل دانش  …………………………………………………………………..   36

2.4.10مقدمه ای بر ارزیابی متوازن  …………………………………………………..  37

2.4.10.1دیدگاه مالی   …………………………………………………………………    39

2.4.10.2دیدگاه مشتری   ……………………………………………………………….. 40

2.4.10.3دیدگاه فرآیندهای داخلی   ……………………………………………………. 40

2.4.10.4دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان ………………………………………………..  41

2.4.11مدل مدیریت استراتژیک مبنا   ………………………………………………….  42

2.4.12مدل برنامه ریزی استراتژیک Y   ا………………………………………………… 54

2.4.13متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP) ………………………………… 58

5  مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری)………………………………. 63

2.5.1محاسبات تورین (شبکه ای) Grid Computing  ا………………………………….  63

2.5.1.1مزایای محاسبات تورین    ………………………………………………………… 63

2.5.1.2اصول هسته محاسبات تورین   ………………………………………………….  64

2.5.2معماری سرویس گرا     ……………………………………………………………..  64

2.5.3رایانش ابری     ………………………………………………………………………   66

2.5.3.1تعریف محاسبات ابرین  …………………………………………………………   67

2.5.3.2سیر تکامل سبک های محاسباتی   …………………………………………..  68

2.5.3.3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین  ……………………………………………  69

2.5.3.4اهداف محاسبات ابرین     ………………………………………………………   70

2.5.3.5مدل های تحویل سرویس (آناتومی ابر) ………………………………………..  73

2.5.3.6مدل های استقرار   ……………………………………………………………    75

2.5.3.6.1     ابر خصوصی Private  ا…………………………………………………….  76

2.5.3.6.2    ابر عمومی Public ا………………………………………………………..  76

2.5.3.6.3    ابر ترکیبی Hybrid ا…………………………………………………….   77

2.5.3.6.4    ابر انجمنی Community ا……………………………………………….   77

2.5.3.6.5ابر خاص-منظوره Special Purpose ا………………………………………..  77

2.5.3.7سرویس دهنده گان اصلی    ………………………………………………..   77

2.5.3.7.1      IaaS   .ا…………………………………………………………………..  78

2.5.3.7.2      PaaS ا…………………………………………………………………….  79

2.5.3.7.3      SaaS  ا………………………………………………………………….   80

 فصل سوم (روش تحقیق) 

در فصل پیش سیرتحولات و مفاهیم برنامه ریزی منابع سازمان و تعاریف و حوزه های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و همچنین ماهیت پردازشات ابری و انواع پلت فرم هایش را بررسی نمودیم،تا مبانی نظری و انواع مدل های قابل تصور برای استفاده ازCloud  در سازمان ها و چالش های مطرح در رابطه با استفاده از این تکنولوژی آینده ،را بتوانیم بررسی نماییم .در این فصل نیز مدلی مبنی بر تعامل منابع سازمان و ابر(Cloud ERP ) را ، به طور دقیق تر مورد واکاوی قرار می دهیم، و از دو دیگاه، مدل نهایی را بیشتر تبیین می نماییم. ابتدا به بررسی و معرفی و الگوی تحلیلی و معماری Cloud ERP ، از دیدگاه تکنولوژی وسپس استراتژیک می پردازیم و در ادامه به بررسی روش های برنامه ریزی استراتژیک متناسب با ERP خواهیم پرداخت، تا در فصل بعد بتوانیم با مقایسه این روشها با روش پیشنهادی مزیت های مدل جدید را بیان نماییم .در ادامه ،ابتدا نگاهی کلی به رویکرد مورد استفاده و مراحل آن داریم،سپس در بخش های جداگانه ای به اهداف تعیین شده برای این فصل خواهیم پرداخت.

نگاه کلی

با توجه به اینکه هدف این تحقیق ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان می باشد، لذا در جهت برنامه ریزی برای انتقال فرایندهای تصحیح شده سازمانها(سازمانهای متقاضی استفاده از رایانش ابری برای منابع خود) به محیط ابری، نیازمند مدلی جهت تبیین روش مناسب این کار هستیم.بسیاری از فرایندهای سازمان ها قابلیت انطباق با مدل Saas را دارند[30]، از این رو فعالیت های کلیدی که قابلیت یکپارچه سازی زیر سیستم های منابع سازمان از طریق آنها ممکن باشد، به عبارت دیگر فرایندهای کلیدی که با توجه به ماموریت سازمان و چشم انداز آن قابل ارزیابی باشند، باید شناسایی گردند، تا بتوان به مزایای، استفاده از خدمات ابری (متناسب با نیاز سازمان هدف) دست پیدا کرد.با توجه مطالعاتی که صورت دادیم، متدولوژی های متعددی برای تحلیل استراتژیک سیستم های فناوری اطلاعات و به طور خاص ERP، یافتیم، اما با توجه به قرابت موضوعی و اهداف مشترک متدولوژی دست یابی به کارت امتیازی متوازن و همچنین بستر شناسایی معماری سازمانی منطبق با فناوری اطلاعات در متدولوژی EAP ، مدل نهایی ما ،مزایای مشترک این متدولوژی ها را (که در راستای اهداف مد نظر این تحقیق است) دارا می باشد.

در نتیجه در ادامه فصل،

ابتدا با بررسی ماهیت مدل CloudERP و چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر را مطرح می نماییم .سپس با در نظر گرفتن شرح مسائل مطرح در CloudERP و مقایسه انواع پلتفرم های ارائه دهنده خدمات ابری به سازمان ها، به ارائه دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS  و ERP به Cloud ،خواهیم پرداخت.

و هدف تسهیل جریان اطلاعات بین تمام توابع کسب و کار (داخل مرزهای سازمان و مدیریت اتصال به ذینفعان خارج از سازمان) می باشد،که معمولا توسط یک پایگاه داده مرکزی و یک پلت فرم محاسبات مشترک ساخته شده است و تمام عملیات کسب و کار را با یک شمایل(Uniform)و یک محیط سیستم سازمانی گسترده (Enterprise-Wide) پوشش می دهد.سیستم ERP هم می تواند روی یک سرور متمرکز باشد و همچنین در سراسر سخت افزار ها و نرم افزارهای توزیع شده که در یک شبکه محلی می باشند، قرار گیرد.طراحی توزیع شده اجازه می دهد تا یک کسب و کار بدون قرار دادن نسخه های متعدد و پیچیده و گران قیمت سیستم های کامپیوتری ،به کار رود.ERP ، یک معماری نرم افزار عظیم است که از جریان و توزیع پراکندگی جغرافیایی در تمام واحد های عملیاتی کسب و کار پشتیبانی می نماید،و امروزه ERP را می توان در همه ی اعمال شرکت ها و در هر نوعی به کار برد.گزارش گوگل Trends ، در رابطه با تمایل به سمت استفاده از رایانش ابری در نرم افزارهای منابع سازمان ، را می توانید در شکل زیر مشاهده نمایید .

با توجه به اینکه کسب و کار بسیار سریع در حال تغییر است،در نتیجه سیستم های سازمانی و صنایع به راه حل های تخصصی بسیار نیازمند هستند،تا در هر زمان با خروج از رکود اقتصادی ،بر روی منحنی رشد و تعالی قرار گیرند.همچنین مشکلات صنعت در رابطه با نیاز های مالی و نیازمندی مداوم به ارتقا و بهره وری در عملیات ، سیستم های ERP  را برای رسیدگی به این نیاز ها ، در مرحله تکامل قرار داده است.استفاده از ERP ،در طی یک دوره چند ساله به طور کلی تغییر نموده است و امروزه می تواند در هر نوع شرکت و یا سازمانی استفاده گردد. Cloud ERP نیز به عنوان یک راه حل در حال تحول است.از مزایای Cloud ERP ،استقرار ساده آن می باشد و کنترلش بستگی به حمایت فروشنده دارد که در نتیجه سازمان ها دیگر، نیازی به تحمل سرورهای اضافی و سایر هزینه های وابسته ندارند،و همچنین ارائه دهنده های آن می توانند تضمین کنترل  ERPرا به سازمان های کسب و کار بدهند.درضمن آن را می توان به سهولت و سرعت بر روی اینترنت پیاده سازی نمود.

.2.2.1   عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟

تأکید بر اهمیت شناسایی نظرات مشتریان از خدمات ابری و همچنین اهمیت شناخت شرایط مختلف خدمات ابری در قبال خطرات ممکن در مورد این تکنولوژی و منافع حاصل از آن .با توجه به روند های معمول استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ،پاسخ به 3 محور اصلی زیر از جمله مهم ترین نیازهای اولیه استفاده از تکنولوژی در صنعت می باشد :

 

 • برآورد هزینه برای استقرار این تکنولوژی ،پیش بینی مقدار کاهش هزینه های شرکت و یا سازمان(مشتری) وهمچنین برآورد منافع حاصل از آن .
 • منابع مورد نیاز برای انتقال به این فناوری و همچنین منابع جدید به دست آمده از طزیق این انتقال،و همین طور برآورد آنچه از منابع شرکت که دیگر قابل بهره برداری نمی باشد .
 • تخمین اصولی روند استقرار وتدوین برنامه های بلند مدت در جهت کسب منافع این تکنولوژی جدید و کسب آمادگی برای مقابله با تهدیدات و خطرات جدید ،در قبال تغییرات اعمال شده .

از آنجا که محیط ابر، محیطی سرویس گرا می باشد، باید در تحقیقاتی که برای بررسی شرایط انتقال ERP، و یا هر نوع سیستم اطلاعاتی سازمان صورت می گیرد، مدل های اصلی سرویس گرایی(فرایند کسب و کار هم نوایی و فرایند کسب و کار با استفاده از روش چیدمان) بررسی گردند(که در فصل قبل به آنها اشاره شد).

 

1  مقدمه …………………………………………………………………………………… 81

2  نگاه کلی   ………………………………………………………………………………  82

3  ماهیت مدل CloudERP ا……………………………………………………………..   83

3.3.1بررسی شرایط ERP در رابطه با ابر ……………………………………………….. 83

3.3.2چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر   …….. 85

3.3.2.1عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟ .  85

3.3.2.2محل فیزیکی ذخیره ی داده های سیستم ERP ،چگونه می باشد و شرایط ایجاد اعتماد متقابل بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چگونه است ؟  …………………………   86

3.3.2.3مدل چرخه حیات ERP  و  CloudERPبا نگاه فرآیندی…………………………..91

3.3.2.4ارائه سیستم ERP بر اساس مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چگونه …؟   92

3.3.2.5چالش های مطرح  برای ارائه ERP از طریق ابر،چه مواردی هستند ؟  …….  93

3.3.3انواع پلتفرم های Cloud ERP  (در رابطه با انتقال سیستم های اطلاعاتی) ….94

3.3.4دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS  و ERP به Cloud ا/………….. 96

4  ارائه متدولوژی مناسب ……………………………………………………………..  98

3.4.1مراحل و قسمت های مختلف مدل پیشنهادی………………………………….99

 فصل چهارم (محاسبات و یافته های تحقیق) 

    

برای بررسی بیشتر مدل مان را در یک شرکت اصیل در زمینه فناوری اطلاعات،که ساختارش را از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارث برده مطالعه موردی می نماییم،تا بتوانیم راهی کاربردی را جهت چیره شدن بر شکاف استراتژی و فناوری اطلاعات، ارائه نماییم. پست از مردمی ترین و قدیمی ترین سازمانهای خدماتی است که وظیفه آن برقراری ارتباط است. ارتباط مردم با مردم ، مردم با دولت و برعکس، سازمانها با سازمانها و سرانجام ارتباط مردم وسازمانهای رسمی و غیر رسمی خارج از کشور در این زنجیره قرار دارند. گستردگی حوزه فعالیت واحدهای پستی چنان است که خدمات پستی در اقصی نقاط کشور و در مناطقی که مردم از سایر وسایل ارتباطی محروم هستند عرضه می شود. گسترش خدمات پستی با حذف مسافرتهای غیر ضروری نه تنها می تواند به سالم سازی محیط زندگی شهری و سلامت مردم یاری رساند بلکه می تواند با صرفه جویی در اوقات مردم و کاهش هزینه های حمل مرسولات و کاهش هزینه های استهلاک وسایل حمل و نقل به اقتصاد کشور مدد رساند.

ساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در 4 اردیبهشت 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با طی تمامی مراحل قانونی در تاریخ 7 خرداد ماه 1367 از سوی نخست وزیر برای اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی) ابلاغ و شرکت پست رسما تاسیس شد. پست جمهوری اسلامی ایران، بنا به ضرورت های اقتصادی و اجتماعی جامعه، مبادرت به برنامه ریزی کلان توسعه و بهبود امور پستی کرده است.به نوعی که برنامه ریزی مذکور، پس از طی مراحل مختلف درون و برون سازمانی در بطن برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 1368 با اهداف مشخص ابلاغ شد.

 1  مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران …………………………..  109

2  آشنایی با روند سیرمرسولات پستی ………………………………………………… 109

4.2.1مرحله قبول  ………………………………………………………………………….. 110

4.2.2مرحله تجزیه و آماده سازی ………………………………………………………..  110

4.2.3مرحله رھسپاری و حمل و نقل   ………………………………………………….  111

4.2.4مرحله توزیع    ……………………………………………………………………….   111

3  بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی )  ……………………..  111

4.3.1توصیف وضعیت فعلی…………………………………………………………………  111

4.3.2معماری سیستم ها و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) :. 124

4.3.2.1سیستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی)   …………………………… 124

4.3.2.2سیستم های رهگیری مرسولات  ……………………………………………..  125

4.3.2.3سیستم های نمایش عملکرد سیستم رهگیری ……………………………….127

4.3.2.4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استان ها و سرور های شهرستان ……………………………………………………………………………………………….. 131

4  بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل پیشنهادی………………………  145

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) .

برای بررسی بیشتر مدل مان را در یک شرکت اصیل در زمینه فناوری اطلاعات،که ساختارش را از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارث برده مطالعه موردی می نماییم،تا بتوانیم راهی کاربردی را جهت چیره شدن بر شکاف استراتژی و فناوری اطلاعات، ارائه نماییم. پست از مردمی ترین و قدیمی ترین سازمانهای خدماتی است که وظیفه آن برقراری ارتباط است. ارتباط مردم با مردم ، مردم با دولت و برعکس، سازمانها با سازمانها و سرانجام ارتباط مردم وسازمانهای رسمی و غیر رسمی خارج از کشور در این زنجیره قرار دارند. گستردگی حوزه فعالیت واحدهای پستی چنان است که خدمات پستی در اقصی نقاط کشور و در مناطقی که مردم از سایر وسایل ارتباطی محروم هستند عرضه می شود. گسترش خدمات پستی با حذف مسافرتهای غیر ضروری نه تنها می تواند به سالم سازی محیط زندگی شهری و سلامت مردم یاری رساند بلکه می تواند با صرفه جویی در اوقات مردم و کاهش هزینه های حمل مرسولات و کاهش هزینه های استهلاک وسایل حمل و نقل به اقتصاد کشور مدد رساند.اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در 4 اردیبهشت 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با طی تمامی مراحل قانونی در تاریخ 7 خرداد ماه 1367 از سوی نخست وزیر برای اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی) ابلاغ و شرکت پست رسما تاسیس شد. پست جمهوری اسلامی ایران، بنا به ضرورت های اقتصادی و اجتماعی جامعه، مبادرت به برنامه ریزی کلان توسعه و بهبود امور پستی کرده است.به نوعی که برنامه ریزی مذکور، پس از طی مراحل مختلف درون و برون سازمانی در بطن برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 1368 با اهداف مشخص ابلاغ شد.

1  خلاصه تحقیق  ……………………………………………………………………..    157

2  بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی      ………………………………………….   158

3  محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده……………………………………………..  159

4  اقدامات آتی    ………………………………………………………………………… 160

پیوست –  منابع و مآخذ   ………………………………………………………………… 161

Abstract:

  Analysis of the gap between the Organization’s strategies and technologies and information systems already designed, the need for a systematic, open the view in the process of strategic planning, the current status, organization and future objectives to assess the extent of the gap between those two and draw up road map or route suitable for the current situation of the movement towards the target State.In conjunction with the technology of the day, this research examines the conditions and characteristics of systems associated with the cloud-based organization, resource planning, which has just entered the world of academic research have been and we’ve been using cloud computing technology in information systems we have studied the Organization, that is, on the one hand the technology aspect of the nature of the CloudERP[1] we evaluated and the other the status of strategic planning Organizations to use the technology of the day, we have been investigating.So much so that in conjunction with the map of elite organizations, balanced scorecard (BSC[2]) provided by the company under the new scorecard design base based on the analysis of the current situation and the gaps between the desired status in relation to the use of technology (e.g., cloud computing). This gap analysis through our adoption model, takes place, and its new scorecard design output in accordance with the technology of the day. To achieve the specified objectives a Y model like; and delivers it to the future status of the transfer basis as well as EAP[3] methodology and strategic analysis of strengths and weaknesses and the opportunities and threats (swot[4]) of the four way organizational, managerial, strategic and operational.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان