انتخاب صفحه

فهرست منابع

فصل اول:کلیات پژوهش

یکی از مهمترین مسائل اقتصادی مسئله ی تورم است . تورم بدان دلیل مهم است که می تواند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و ثبات و امنیت اقتصادی را مختل کند . عوامل بسیاری در ایجاد و اوج گیری تورم مؤثرند. یکی از عوامل عمده می تواند نوسانات نرخ ارز باشد. بنابراین بررسی تورم زایی یا عدم تورم زایی نوسانات ارزی و همچنین بررسی رابطه متقابل بین نرخ ارز و تورم از اهمیت خاصی برخوردار است.نرخ ارز در هر اقتصادی که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد ، یکی از مهمترین نرخهاست.ارزش پول ملی نسبت به پول خارجی ،آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین الملل است . نوسانات غیر عادی در سیستم ارزی یکی از معضلات اقتصادی است که ثبات اقتصادی را تهدید کرده و سلب اعتماد مردم به پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه های بین المللی را در پی دارد.علت اصلی اهمیت نرخ ارز آن است که این نرخ برخلاف سایر قیمتها ،نه یک قیمت مطلق بلکه یک قیمت نسبی است. به زبان ساده تر نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که افزایش (کاهش) آن از یکسو باعث ارزانتر(گرانتر) شدن قیمت کالاهای داخلی برای خریداران خارجی گشته و از سوی دیگر کالاهای وارداتی را برای مصرف کنندگان داخلی گرانتر (ارزانتر) خواهد نمود.در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی است ، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می شود ، زیرا این نرخ مستقیما بر وضع دولت ، درآمدها و هزینه های آن موثر است و نرخ برابری ارز درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل می کند .وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت و یا نرخ برابری ارز تغییر نماید درآمد ریالی دولت از محل فروش این فراورده ها نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه اثر می گذارد.

بنابراین تغییرات نرخ ارز می تواند به طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید داخلی ، تراز پرداختها ، تخصیص منابع و … اثر بگذارد. علاوه بر موارد ذکر شده بر روی سطح عمومی قیمتها نیز اثر دارد. کاهش ارزش پول ملی ، از دو جنبه عرضه و تقاضا بر سطح عمومی قیمتها اثر می گذارد.در طرف تقاضای اقتصاد تضعیف ارزش پول، باعث می شود تا نسبت قیمت کالای داخلی به قیمت کالای خارجی کاهش پیدا کند و تقاضا برای کالاهای تولیدی این کشور افزایش یافته و از این طریق موجب صعود قیمت کالاهای تجاری و بروز تورم در اقتصاد شود. از طرف عرضه اقتصاد نیز ،تضعیف ارزش پول ، موجب بالا رفتن قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی شده و چون این کالاها به عنوان داده در فرایند تولید داخلی استفاده می شود، بدیهی است که افزایش قیمت این نوع کالاها باعث افزایش هزینه تولید در داخل کشور می شود.از آنجا که تورم را مخربترین وسیله برای بر هم زدن نظم و بنیان اقتصادهای در حال توسعه به حساب می آورند و علاوه بر اینکه تورم به هم ریختگی های جدی در وضعیت اغلب متغیرهای اقتصاد کلان به وجود می آورد شرایط توزیع درآمد و ثروت جامعه را نیز به نفع گروههای فقیر تغییر می دهد به عنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . بنابراین شناخت عوامل تشکیل دهنده تورم و کنترل آن نه تنها به سیاست عدالت اجتماعی کمک می کند، بلکه گامی مثبت در جهت دستیابی به ثبات و رشد پایدار اقتصادی می باشد .یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح است و تاکید می شود این است که رابطه ی نرخ ارز و تورم متناسب است، بنابراین متناسب با قیمت و تورم نرخ ارز هم باید تغییر کند . اساسا این رابطه مقتضای نظریه ی برابری قدرت خرید در مورد تعیین نرخ ارز است ، اما در عمل اینگونه نیست و این رابطه به طور متناسب شکل نمی گیرد.

به طور کلی مبنای ،هزینه های تولید و قیمتهای تمام شده است .لذا قیمت تمام شده در رقابت پذیری بازاری کالاها در سطح تجارت بین الملل بسیار مهم است . به طوری که کشورها برای تامین رقابت پذیری بازاری سعی می کنند قیمت کالاهای خود را تثبیت کرده یا حتی کاهش دهند .بعد از تامین کیفیت و روز آمدی بازارها این قیمت تمام شده است که برای رقابت پذیر شدن بین المللی کالاها حرف اول را میزند . کشورهایی مثل اعضای اتحادیه اروپا،ژاپن و کره جنوبی در دهه های اخیر سعی کرده اند علاوه بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالای خود ،از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب کنند اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است . قیمت تمام شده کالاها در اقتصاد ایران کاملا بی ثبات است . این بی ثباتی ،خود مولود بی انضباطی بنگاهها ،سوء مدیریت و تعیین بی مبنای قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه است .رقابت پذیری فنی و کیفی هم در اقتصاد ایران تامین نیست.بسیاری از صاحب نظران و افراد ذینفع چاره را در این می بینند که نرخ ارز را بالا ببریم تا هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی ثباتی قیمت تمام شده را جبران نموده و رقابت پذیری را برایمان تامین کند. براین اساس این کار را باید به دفعات تکرار کنیم چون در هر دو زمینه ، رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد . این آسان ترین روش علاج کوتاه مدت برای درمان این مشکل است اما هزینه های زیادی را هم بر اقتصاد تحمیل می کند و اقتصاد را در مارپیچ هزینه های تولید و نرخ ارز گرفتار می کند.تاثیر نوسات نرخ ارز هم برای سیاست گذارن و هم برای جامعه ی دانشگاهی مهم است .

جفری[1] در مقاله ای با عنوان اثر اشاعه نرخ ارز در پاکستان(2010)بیان می کند که: تغیرات نرخ ارز می تواند از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم بر قیمتهای داخلی اثر بگذارد. کانال مستقیم به این ترتیب که یک افزایش در نرخ ارز می تواند باعث افزایش در قیمتهای تمام شده در داخل شود که این کالاها می توانند شامل کالاهای نهایی یا مواد اولیه باشند. اما کانال غیر مستقیم به این گونه است که افزایش نرخ ارز باعث ارزانتر شدن کالاهای داخلی برای خارجیان می شود در نتیجه تقاضای آن افزایش می یابد و به این ترتیب قیمتهای داخلی افزایش خواهد یافت  و از آنجا که دستمزدهای اسمی در کوتاه مدت ثابت است باعث کاهش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و باز هنگامی که دستمزدهای واقعی در طول زمان به سطح واقعی خود برسد هزینه ی تولید را افزایش می دهد و سطح قیمتها به طور کلی افزایش می یابد.میزان انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمتها به نوع شاخص مورد استفاده و نحوه ی قیمت گذاری کالاها در بازارها بستگی دارد بدین صورت که راهبردهای قیمت گذاری مختلف نظیر قیمتهای رایج تولیدکننده که در آن قیمت گذاری بر اساس پول کشور تولیدکننده می باشد ،قیمتهای رایج محلی که در آن قیمت گذاری بر اساس پول کشور مصرف کننده صورت می گیرد و نیز راهبردهای دیگری که در بین این دو حد نهایی قرار می گیرند.با توجه به اهمیت موضوع نرخ ارز و ساز و کار اشاعه ی آن به شاخص قیمتها تمرکز و توجه بیشتری بر ساز و کار انتقال آن به شاخص قیمتها صورت می گیرد . در ارتباط با نحوه ی انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمتها قابل ذکر است که اولین بار “دورنبوش”[2] (1987) به طور دقیق و با استفاده از مدل به این موضوع پرداخته است به عبارتی مطالعه دورنبوش پایه گذار سایر مطالعات درباره ی نحوهی اشاعه ی نرخ ارز بر قیمتها بوده است.

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………. 2

1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش…………………………………. 5

1-2-1-فرضیات پژوهش……………………………………………………………….. 5

1-3-ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………… 5

1-4- معرفی مدل………………………………………………………………………. 8

1-5- روش انجام تحقیق……………………………………………………………… 9

1-6- اهداف پژوهش…………………………………………………………………. 9

1-7-مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………. 10

1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز…………………………………………………… 10

1-7-1-1-ارز و بازار ارز ………………………………………………………………10

1-7-2-شاخص قیمت…………………………………………………………….. 12

1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز……………………………………………………… 14

واکنش CPI به بروز یک ریال شوک درنرخ دلار

واکنش CPI به بروز یک ریال شوک درنرخ دلار

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری

نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود­. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاری­های دولت، تصمیمات بنگاه­ها و خانواده­ها را متاثر می­سازد[1]. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمت­ها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و … اثرگذار است.در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی

بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذره­ای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل می­گیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذره­ای طرف تقاضای ارز را تشکیل می­دهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح می­شود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا  شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ­ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه می­کنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقض­های بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی می­کنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم می­کنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرط­هایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص می­کنیم. عدم پرداختن به تحقق پیش­شرط­های لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر می­شود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی می­کنیم. مسلما وقتی زیرساخت­های فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید می­کنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.برای ترسیم و ارائه نظام ارزی مناسب ابتدا می­بایست پایه نظام ارزی وجود داشته باشد و بعد با روش­های سیاستی نوع آن را تعیین کرد. به نظر می­رسد در اقتصاد ایران نظام ارزی وجود ندارد، زیرا نظام ارزی به وضعیتی گفته می­شود که در آن عرضه و تقاضای ارز توسط عوامل ذره­ای انجام شده و بازار ارز یک بازار عمیق رقابتی باشد، درحالی که در اقتصاد ایران عمده درآمدهای ارزی کشور از منبع فروش نفت و میعانات گازی و آن هم از مجرای دولت تحصیل می­شود و اندازه و وضعیت آن تابع شرایط برونزا و بازار جهانی نفت و رکو و رونق جهانی است لذا در جایی که بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی از ناحیه دو.لت تامین شود نمی­توان گفت بازار ارز عمیق رقابتی وجود دارد.شواهد تجربی مربوط به سالهای اخیر هم گویای این است که هروقت نفت گران شده و درآمدهای نفتی به­وفور داشتیم، با مازاد عرضه ارز مواجه بوده­ایم و به محض اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و نفت ارزان شده است با کمبود ارز مواجه شده­ایم. مسلما این بازار یک بازار عمیق رقابتی نیست .

در سالهای 52 تا 57 بخاطر افزایش قیمت نفت و درآمدهای فراوان ارزی بانک مرکزی افزایش یافته و این موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و به دنبال آن با وجود واردات فراوان موجب افزایش تورم شده است. لذا در این دوره با مازاد ذخایر ارزی مواجه بوده­ایم و قیمت ارز هم طبق قانون عرضه و تقاضا کاهش نیافته است. از سال 1378 تا کنون نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی بحاطر درآمدهای فراوان نفتی و برداشت مکرر از صندوق ذخیره ارزی رو به افزایش گذارده است و از سال 1379 این ذخایر در ترازنامه بانک مرکزی برای اولین بار به عنوان مسلط تشکیل دهنده پایه پولی تبدیل شده و موجب افزلیش شدید پایه پولی شده است . لذا در این دوره ، وفور ارز عامل رشد پایه پولی و تورم بوده است. اما اگر در دوره مذکور نظام ارزی عمیق در کشور وچود می­داشت،تنوع کالاهای صادراتی باعث می­شد که بازار ارز با تعدیل آرام قیمت­ها تشویه شود وشاهد انباشت ذخایر مازاد نباشیم. به این دلیل به این ذخایر مازاد گفته می­شود که توسط واردکننده رسمی کالاها و خدمات تقاضا نمی­شود. البته جنبه مهم درآمد زایی ارز برای دولت موجب می­شود که با وجود انباشت ذخایر ارزی نرخ ارز کاهش نیابد. از طرفی چون نرخ ارز یک متغیر قیمتی کلیدی برای اقتصاد محسوب می­شود، کاهش آن هم مثل افزایش آن برای اقتصاد هزینه دارد. در سالهایی که بخاطر کاهش درآمد ارزی ذخایر ارزی بانک مرکزی و به طور کلی ذخایر کشور کاهش می­یابد مازاد تقاضای ارز موجب می­شودکه تغییرات و افزایش نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی شود.یکی دیگر از دلایل نبود نظام ارزی عمیق و رقابتی در اققتصاد، تابعیت روند ذخایر ارزی بانک مرکزی از قیمت نفت است. در 4 دهه گذشته وضعیت ذخایر ارزی کشور تابعی از قیمت نفت بوده است. نسبت صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به کل صادرات نیز دلیل دیگری برای نبود نظام ارزی در اقتصاد است.

2-4-2- کارایی پایین سیاست­های ارزی

کارایی پایین سیاست­های ارزی یکی دیگر از دلایل نبود نظام ارزی عمیق در اقتصاد ایران است . از آنجا که هدف نهایی اعمال سیاست­های ارزی و بطور کلی سیاست­های اقتصادی ثبات قیمت­ها و تولید و صادرات و سطح مطلوب اشتغال است، لذا سیاست­گذار به دنبال این است که تابع زیانی که ترکیبی از واریانس تورم و واریانس تولید(یا صادرات) است را حداقل کند. بنابراین سیاست­گذاران سعی می­کنند سیاست­های مقتضی را به گونه­ای اعمال کنند که تابع زیان مذکور حداقل شود .همانطور که آمار کشور نشان می­دهد، تغییرپذیری تولید و تورم و صادرات و تورم قابل ملاحظه است و خود گویای بی­­ثباتی آنهاست.

این وضعیت نیز بیانگر این است که سیاست­های ارزی کارآمد نیست و ثبات به ارمغان نمی­آورد . دلیل این امر این است که نظام ارزی قوی نداریم و زیرساختهای فنی تولید و صادرات و بخشهای مولد هم ضعیف است . به عبارت دیگر فضای اعمال سیاست ، فضای مطلوبی نیست و جای اینکه ثبات تولید ، صادرات و تورم را نتیجه دهد به بی­ثباتی می­انجامد.لذا برای شکل گیری بازار عمیق ارز باید منشا ارزآوری را زیاد کرد و با اهمیت دادن به بخش تولید و رفع موانع پیش روی آناز طریق کاهش قیمت تمام شده ، ارتقاء کیفیت و تامین رقابت­پذیری به صادرات غیرنفتی تنوع بخشید و صادرات کالاهای صنعتی با تکنولوژی روز و بالا را ایجاد نمود و افزایش داد.وقتی نظام ارزی ایجاد شد، آنوقت این بحث مطرح می­شود که آیا بهتر است نظام ارزی ما نظام ثابت باشد یا نظام شناور. در هر دو نظام، سازو کار بازار حاکم است. در اولی بانک مرکزی با هدف قراردادن یک نرخ ارز معین یعنی با خرید و فروش ارز طبق قانون عرضه و تقاضای بازار ، نرخ ارز را در سطح هدف نگه می­دارند اما در دومی مقامات پولی دخالتی در بازار ارز نمی­کنند و نرخ ارز توسط نیروهای بازار تعیین می­شود و چون بازار عمیق و رقابتی است نرخ ارز تعیین شده در بازار علامت­دهی مطلوب دارد. حد نظام­های ارزی این دو وضعیت است اما طیفی از وضعیت­های بین این دو حد وجود دارد مثل میخکوب خزنده، میخکوب تعدیل شونده، شناور مدیریت شده و …بسیاری ادعا می­کنند که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است اما بنا به دلایلی که گذشت وجود نظام ارزی به معنای وجود بازار ارز رقابتی عمیق مشاهده نمی­شود. این چه بازار ارزی است که در سال 71 باید نرخ آن ده برابر شود و در سال 81 هنگام تک نرخی شدن نرخ ارز بیش از 4 برابر شود و از سال 78 تا 88 هم بازار ارز با مازاد عرضه مواجه باشد اما بانک مرکزی نتواند ارزهایی که از دولت خریده است را به واردکنندگان بفروشد نا از این طریق پایه پولی به شدت افزایش نیابد و از این ناحیه به بی ثباتی پولی و قیمت دامن زده نشود.

داده¬های نرمال شده

داده¬های نرمال شده

2-1-مقدمه………………………………………………………………………….. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی…………………………………………….. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی…………………………………………… 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران………………………………………………. 19

2-4-1 – عدم وجود نظام ارزی……………………………………………………… 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی…………………………………………. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز………………………………………………………… 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز………………………………………………… 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها ………………………………………………23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای…………………………… 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی……………………………………….. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز…………………………………….. 28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت……………………… 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم……………………………….. 36

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا ………………………………………37

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد  تورم……………………………………… 38

2-6-4- نظریه روانی  تورم………………………………………………………. 40

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته…………………………………………… 40

2-7-1-مطالعات بین المللی……………………………………………………. 40

واکنش PPI به بروز یک ریال شوک درنرخ دلار

واکنش PPI به بروز یک ریال شوک درنرخ دلار

فصل سوم: روش شناسی

هنگامی که می­خواهیم رفتار چند متغیر سری زمانی را مورد بررسی قرار دهیم، لازم است به ارتباطات متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه کنیم. به گفته­ی سیمز[1] اگر واقعاَ بین مجموعه­ای از متغیرهای الگو، همزمانی وجود دارد، باید همه­ی متغیرها را به یک صورت در نظر گرفت و پیش­قضاوت در مورد این­که کدام­یک درون­زا و کدام­یک برونزا هستند، صحیح نیست. در همین راستا است که وی الگوی اتورگرسیوبرداری (VAR) را ارائه می­کند.

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:

رویکرد معادلات ساختاری برای مدل سازی سری‎های زمانی از تئوری اقتصادی به منظور مدل سازی روابط بین متغیرها استفاده می‎کند و متأسفانه تئوری اقتصادی در اغلب موارد از استغنای کافی برای یک تصریح پویا که بتواند تمامی این روابط را شناسایی کند برخوردار نیست. علاوه بر این وقتی متغیرهای درونزا در دو طرف معادلات ظاهر می‎شوند کار تخمین و استنباط از نتایج را دچار مشکل می‎سازد. مهمترین انتقاد از الگوهای ساختاری، محدودیتهای غیر معتبری (مانند محدودیت صفر) می‎باشد که بر روی پارامترهای الگو به منظور حصول به شناسایی وضع می‎گردد. در واقع تئوری‎های اقتصادی اطلاعاتی در خصوص پارامترهای روابط کوتاه مدت یا پویایی‎های الگو ارائه نمی‎دهند. معمولا تئوری‎ها روابط بلند مدت یا ایستا میان متغیرها را مشخص می‎سازند. سیمز بحث می‎کند که به هنگام استفاده از این روش (انتخاب محدودیت‎ها)‌ در تصریح معادلات ساختاری همزمان، قواعد سرانگشتی و قضاوت‎های کارشناسی جایگزین تئوری‎های اقتصای کلاسیک مبنی بر بهینه یابی آحاد اقتصادی می‎گردد. بعلاوه طبقه بندی متغیرها به درونزا و برونزا اختیاری و غیرقابل قبول است. در رویکرد مذکور متغیرهای برونزا، متغیرسیاستی یا متغیرهای ماورای مرزهای الگو می‎باشند. این نوع طبقه بندی بازخور میان متغیرها را لحاظ نکرده و منجر به تخمین نادرست ضرایب می گردد. همچنین عدم تصریح صحیح پویایی‎های الگو در رویکرد سنتی ممکن است منجر به پیش بینی های ضعیف و رد تئوری‎های اقتصادی گردد.انتقاد دیگر مربوط به نحوه برخورد با انتظارات در الگوهای ساختاری بوده که به ایراد لوکاس[2] شهرت یافته است. در این الگوها از انتظارات تطبیقی به طور گسترده‎ای استفاده شده که منجر به حضور وقفه‎های توزیع شده متغیر وابسته در معادلات ساختاری می‎گردید. انتظارات تطبیقی متضمن آن است که آحاد اقتصادی به طور سیستماتیک دچار خطا می‎شوند، اما این نتیجه با نظریه انتظارات عقلایی و رفتار بهینه یابی آحاد اقتصادی سازگاری ندارد. در واقع استفاده از متوسط موزون مقادیر گذشته یک متغیر، تنها یک روش آسان برای الگوسازی انتظارات بوده است.این مشکلات اقتصاددانان را بر آن داشت که از رویکرد غیر ساختاری برای مدل سازی روابط بین چند متغیر سری زمانی استفاده نمایند. یکی از این رویکردها، رویکرد خود توضیح برداری VAR می باشد.این رویکرد توسط سیمز در سالهای 1972، 1980، 1982 به عنوان جایگزینی برای الگوهای کلان سنجی معرفی گردید. الگوهای VAR، بر اساس روابط تجربی که بین داده نهفته است پایه گذاری شده است و به صورت فرم خلاصه شده (Reduced Form)، سیستم معادلات همزمان مد نظر قرار می‎گیرند، که هر کدام از متغیرهای درونزا بر روی وقفه‎های خود و وقفه‎های متغیرهای دیگر در سیستم رگرس می‎شود. لذا در این الگوها نیازی به تصریح روابط ساختاری کوتاه مدت با دانش ساختاری از روابط علی میان متغیرهای الگو نمی‎باشد. به خصوص زمانی که اطلاعات دقیقی از چگونگی کارکرد فرآیند دنیای واقعی یا عوامل تعیین کننده متغیرهای الگو وجود ندارد، توسل به الگوهای VAR اجتناب ناپذیر می‎باشد. در این رویکرد از تئوری و دانش قبلی محقق تنها برای تعیین متغیرهایی که باید وارد الگو شود استفاده می‎گردد.این دستگاههای  VARغیرمفید در ابتدا به الگوهای غیرتئوریکی شهرت یافتند. اما رویکرد مذکور در سالهای بعد مورد چالش عده‎ای از اقتصاددانان از جمله خود سیمز قرار گرفت. مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که تجزیه چولسکی[3] به عنوان روش شناسایی تکانه‎های ساختاری در دستگاههای VARغیر مقید به ترتیب قرار گرفتن متغیرهای دستگاه حساس می‎باشد. درواقع تجزیه چولسکی نوعی ساختار بازگشتی ویژه را به الگو تحمیل می‎کند. به علاوه ترتیب قرار گرفتن متغیرها بر اساس دیدگاههای مختلف اقتصادی معمولا متفاوت است. بجز در مواردی که مدل ساختاری بتواند از شکل خلاصه شده مدل VARشناسایی شود، در بقیه موارد جملات اخلال در تجزیه چولسکی دارای تفسیر مستقیم اقتصادی نمی‎باشد.هرچند که شوکهای ترکیبی در مدل VARغیرمقید، خطای پیش‎بینی یک گام به جلو در متغیرهای وابسته می‎باشند ولی دارای تفسیر ساختاری نمی‎باشند. از اینرو یک تفاوت اساسی بین استفاده از VAR به منظور پیش‎بینی و استفاده از آن به منظور تحلیل اقتصادی وجود دارد، که در این راستا الگوهای VAR غیرمفید توسعه داده شدند که این الگوها خود به سه دسته تقسیم می‎گردند:

1) الگوهای VARبیزین یا [4](Bvar) که اولین بار توسط سیمز ، دوآن و لیترمن[5] به منظور افزایش دقت پیش بینی الگوهای VAR پیشنهاد شدند که از ترکیب الگوهای VAR غیرمفید با روش بیز، مبتنی بر توزیع‎های پیشین برای پارامترهای الگو بدست می‎آیند.

2) الگوهای خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) دومین گروه از الگوهای VAR غیرمفید به حساب می‎آیند. در این رویکرد، شناسایی تکانه‎های ساختاری با توابع عکس‎العمل آنی با اعمال محدودیت‎ها روی ماتریس کواریانس خطاها یا توابع عکس‎العمل آنی بلندمدت حاصل می‎گردند.

3) الگوهای VAR هم انباشته کننده یا [6](CAVR) نیز سومین گروه از الگوهای VAR غیرمفید می‎باشند.

3-1-مقدمه……………………………………………………………………….: 48

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:………………………………………. 48

3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR)………………………………………… 50

4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR..ا……………………………………. 51

5-3- VAR مقید و نامقید………………………………………………………….. 53

6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR..ا……………………………………….. 53

7-3-شناسایی معادلات VARا………………………………………………….. 54

8-3-تخمین حداکثر درستنمایی………………………………………………… 57

9-3-آزمون روابط علّی……………………………………………………………. 58

10-3-توابع واکنش……………………………………………………………….. 60

11-3-تجزیه واریانس………………………………………………………………. 60

12-3-مانایی در مدلهای VAR.ا…………………………………………………. 63

13-3-مدلهای VAR بازگشتی…………………………………………………… 65

14-3-مدلهای VAR ساختاری………………………………………………….. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

پس از بررسی مبانی نظری نرخ ارز ، شاخص قیمتها و اثر اشاعه­ای نرخ ارز و همچنین معرفی و توضیح مدل VAR و خصوصیات این مدل در علم اقتصاد سنجی در فصول قبلی ، در این قصل در نظر داریم با استفاده از آنچه که در فصول قبلی بیان گردید و تلفیق آنها با داده­های موجود به سمت هدف اصلی این پژوهش که بررسی رد یا عدم رد فرضیات مطرح شده است ، بپردازیم.

4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت

در این قسمت به بررسی اثرات ناشی از بروز تکانه­های وارده به نرخ ارز بر شاخص­های قیمت مختلف می­پردازیم. برای انجام این امر لازم است یک مدل VAR تصریح نمائیم و بر اساس آن ، توابع عکس­العمل را استخراج نمائیم.

4-2-1-پویائی کوتاه مدت:

برای بررسی روابط پویائی متغیرها در کوتاه­مدت از توابع عکس­العمل استفاده می­شود. در واقع یکی از کاربردهای مدل­های  VAR ردیابی واکنش الگو(متغیرها) در پی بروز یک شوک در هر یک از متغیرهاست.

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد[1]

 قبل از انجام هرگونه آزمون ابتدا به بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها می­پردازیم بدین منظور در این قسمت برای بررسی خواص مانائی از آزمون ریشه واحد دیکی فولر[2]  استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار Eviews آزمون دیکی فولر برای تک تک متغیرهای مورد نظر انجام شد و نتایج در جدول زیر مشاهده می گردد.

واکنش PPI به بروز یک ریال شوک در نرخ دلار

واکنش PPI به بروز یک ریال شوک در نرخ دلار

4-1-مقدمه………………………………………………………………………….. 76

4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت…………………………… 76

4-2-1-پویائی کوتاه مدت………………………………………………………….: 76

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد………………………………………………………… 76

4-3-توابع عکسالعمل……………………………………………………………… 79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: جمع­بندی، خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه………………………………………………………………………….. 86

5-2-نتیجهگیری…………………………………………………………………….. 86

5-3-پیشنهادات…………………………………………………………………….: 88

5-3-1-راهکارهای پیشنهادی……………………………………………………… 89

فهرست منابع و ماخ.ذ…………………………………………………………… 86

منابع فارسی…………………………………………………………………….. 91

منابع لاتین……………………………………………………………………….. 92

پیوست ها………………………………………………………………………… 96


 Abstract:

   This study addresses the  Exchange Rate Pass_Through in Iran Economy. For this aim used a VAR model wich based on impuls response fanctions extraction during 1990 to 2013.After including a one unit shok on US.Dollar and Euro exchange rate results shows that the Exchange Rate Pass_Through on inflation is considerable and rapid.Also the Exchange Rate Pass_Through of US.Dollar is more than Euro relative to consumer and producer price index .In addition the result states that in both exchange rates Exchange Rate Pass_Through in consumer price index is more than produser price index.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان