انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش

یکی از عوامل موثر در رفتار فرد خانواده است. محیط خانواده اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد. خانواده اولین زمینه های رشد و تکوین شخصیت فرد را فراهم می سازد. کودک لحن سخن گفتن را از خانواده می آموزد، ارزشهای اخلاقی را از آنان می گیرد و روابط اجتماعی آینده او متاثر از چگونگی روابطشان با اعضای خانواده است (مختاری، 1385).
با توجه به اینکه برای کودک در سالهای اولیه، تنها روابط موجود، رابطه با والدینش می باشد و کودک اولین و حساس ترین دوره سنی و بیشترین اوقات خود را در کنار خانواده می گذراند، بهترین و مؤثرترین نتایج را در سلامت و بهداشت روانی او خواهد داشت. بنابراین پدر و مادر اولین کسانی هستند که کودک از آنها تقلید می کند و با توجه به حرکات و رفتار اطرافیان شخصیت کودک تکوین می یابد (عریضی، 1381).
با توجه به اهمیتی که خانواده در رشد اجتماعی فرد دارد، بعضی از افراد نظیر الکایند ، 1987؛ سیگل ، 1987؛ کانینگ و لیون ، 1991؛ به نقل از لفرانسویس ، 1996 معتقدند که نباید کودکان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بکشانیم و جو حاکم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممکن است کودکان را آن طور که باید و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران مثل دومان ، 1984؛ رسکورلا ، 1991؛ پاندی ، 1991؛ به نقل از لفرانسویس، 1996 معتقدند که تجربه های پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر تحول کودکان خواهد گذاشت.
بدون شک اگرچه دوران پیش دبستانی می تواند تأثیر به سزایی در رشد کودک و به ویژه رشد اجتماعی وی داشته باشد، خانواده همچنان به عنوان اولین عامل مؤثر است.
از طرفی با توجه به اهمیت روابط اجتماعی مناسب در تعاملات، سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان، از مباحثی است که جامعه شناسان، روانشناسان و به ویژه مربیان در دهه های اخیر توجه خاصی به آن مبذول داشته اند ( منینگر و همکاران، ترجمه نظیری، 1381 ).
در واقع رفتار آدمی تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار دارد و شخصیت انسان در صورتی به کمال می رسد که بین او و محیط تعامل و تبادل مناسبی وجود داشته باشد (ولش و کارن ، 2001). سازگاری طیف گسترده ای دارد و جنبه هایی چون خانواده، همسالان و اجتماع را در بر می گیرد که در رأس همه آنها سازگاری اجتماعی قرار دارد (تینتو ، 1993).

بیان مسأله
موفقیت هر جامعه ای در گرو داشتن افرادی است که بتوانند به نحو احسن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به مسائل و مشکلات یکدیگر اهمیت بدهند. از آن جایی که زندگی هر انسانی از عوامل مختلفی تشکیل شده است که شخصیت و رفتار وی را شکل می دهد، بررسی این عوامل می تواند در رساندن افراد به روابط اجتماعی مناسب تر کمک کند. به گفته مختاری ( 1385 ) یکی از عوامل موثر در رفتار فرد، خانواده است. خانواده اولین زمینه های رشد و تکوین شخصیت فرد را فراهم می سازد.
در واقع محیط خانه در دوران پیش از مدرسه اهمیت بسیاری دارد و رفتار والدین در آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه بسیار موثر است. مهارتها و تواناییهای کودکان در سالهای اولیه بیش از سالهای بعدی و نوجوانی دستخوش تاثیر می شود، علاوه بر این محیط خانه در طی این سالها اهمیت بسیاری دارد. زیرا بسیاری از کودکان تجربه آموزشی دیگری غیر از محیط خانه ندارند (ماسن ، ترجمه یاسایی، 1380 ) .
از طرفی دیگر برونفن برنر ( 1990 ) در نظریه نظام های بوم شناختی خود عنوان می کند که رشد کودک تحت تاثیر چندین لایه از محیط قرار دارد و تغییرات یا تعارضات در هر لایه می تواند به لایه های دیگر منتقل شود. در این الگو، خانواده پردوام ترین، اثر گذارترین و نزدیک ترین لایه از محیط است که بر تمام جنبه های رشد کودک تاثیر می گذارد. زبان، تغذیه، ایمنی، سلامت و باورها همگی از طریق پسخوراندهای رفتاری درون خانواده رشد پیدا می کنند و دانش آموزان محصول خانواده های خودشان هستند ( برونفن برنر، 1995 ) . در این نظریه، رابطه زناشویی بخشی از ریز نظام ( نزدیکترین لایه محیطی به کودک ) را می سازد، بنابر این، هم به طور مستقیم بر عملکرد و رشد کودک اثر می گذارد و هم به طور غیر مستقیم بر روابط والد – کودک و سبک های فرزند پروری والدین تاثیر دارد.
همانطور که در تحقیقات مختلف عنوان شده است، در اغلب فرهنگ ها عامل نخست اجتماعی شدن فرزند، والدین او هستند. والدین به سه شکل ابتدایی در اجتماعی شدن فرزندان نقش دارند. اول، آنها از طریق آموزش مستقیم فرزندانشان را اجتماعی می کنند؛ این مرحله با تقویت رفتارهایی که ارزشمند یا مطلوب والدین هستند، انجام می شود. دوم، در روند تعامل با فرزندشان، والدین نقش الگوهای مهمی را بازی می کنند تا عقاید و گرایش ها را از آنها فرا گیرند و بالاخره والدین سایر چیزهایی از زندگی اجتماعی کودکان را که می خواهند رشد اجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار دهند، تحت کنترل دارند ( پارک و همکاران، 1983؛ به نقل از برجعلی، 1378 ) .
از طرفی دیگر، انسان محصول اجتماع است و مسلما تحت تاثیر نظام ها و فرهنگ های جامعه خود قرار دارد و سازگاری او یک سازگاری اجتماعی است ( اسلامی نسب، 1373).هدف هر موجود زنده رسیدن به سازگاری اجتماعی است. انسان نیز دائما در تلاش است تا سازش بین دنیای درونی و بیرونی خود را به وجود آورد. سازگاری اجتماعی فرایندی است که روابط بین افراد، گروه ها و عناصر فرهنگی را به وضع رضایت آمیزی برقرار می کند. به عبارت دیگر طی این فرایند روابط میان افراد و گروه ها طوری برقرار می شود که رضایت متقابل آنها را فراهم کند (محمدی، 1387). دانش آموزی که ارتباط بهتر و بیشتری با همسالان خود دارد، از سازگاری اجتماعی خوبی برخوردار خواهد بود و احساسات خود را صریح و آشکار، بدون وحشت از دست دادن دوستان بیان می کند. چنین کودکی دارای ثبات عاطفی لازم و قدرت کافی جهت روبه رو شدن با ناکامی، بدون اینکه احساس ناراحتی یا شکست در او بوجود آید می باشد (فرید، 1375).
فرایند کسب مهارت اجتماعی و سازگاری اجتماعی کودکان در روانشناسی و خصوصاً در مبحث شناخت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. از مهارت اجتماعی تعاریف زیادی شده است. اسلبی و گورا ( 1988، نقل از جمشیدی، 1382) مهارت اجتماعی را مترادف با سازگاری اجتماعی می دانند. از نظر آنان مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی، به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد.

– مقدمه…………………………………………………………………………………….2
– بیان مسأله……………………………………………………………………………….4
– فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………8
– اهداف پژوهش…………………………………………………………………………..9
– اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………9
– تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات……………………………………..11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.

درباره ارتباط تعاریف گوناگونی ارائه شده است. واژه ارتباط (Communication) از ریشه لاتین Communis به معنای اشتراک گرفته شده است. به گفته دادگران (1384) این کلمه در زبان فارسی به صورت مصدر باب افتعال به کار می رود که در لغت به معنای پیوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه کاربرد دارد. در جایی دیگر ارتباط به این شکل تعریف شده است: ارتباط عبارت است از فرایند ارسال و دریافت پیام، با توجه به این تعریف، هر ارتباطی مستلزم حضور دو یا چند واحد اجتماعی است؛ یعنی ارتباط می تواند بین دو یا چند نفر و یک رسانه و … صورت گیرد. هدف اصلی از برقراری ارتباط، انتقال پیام است. این پیام می تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی منتقل شود. در واقع پیام را می توان به صورت آشکار یا ضمنی منتقل کرد. هر گونه اشکالی در انتقال پیام می تواند باعث اختلال در ارتباط گردد. برای مثال ممکن است پیام به صورت کامل منتقل نگردد یا اینکه یک نفر پیامی را ارسال کند ولی فرد مقابل مفهوم دیگری را دریافت نماید یا حتی کسی پیامی را بفرستد ولی دیگری هیچ پیامی را دریافت نکند. از این موارد معمولاً به عنوان سوء تفاهم یاد می نمایند. یک ارتباط مؤثر، ارتباطی است که راه را بر سوء تفاهم احتمالی ببندد (سازمان بهداشت جهانی، ترجمه فتی، موتابی، کاظم زاده، عطوفی، 1385). همچنین میر کمالی (1383) در تعریف ارتباط می نویسد: ارتباط فرایندی است اجتماعی که به وسیله آن اطلاعات و افکار و عقاید و احساسات یک فرد یا گروه با زبان یا رفتار مشترک به طرف دیگر انتقال داده می شود، تا سبب تفاهم، هماهنگی، ادراک یا رفتار واحد بین گیرنده و فرستنده شود. در جایی دیگر ابراهیمی (1371) ارتباط را این چنین تعریف می کند: ارتباط فرایندی است که توسط آن اطلاعات از طریق نظام (سیستم) مشترک علائم، نشانه ها یا رفتار منتقل می شود. یکی از ساده ترین تعاریف ارتباط توسط دوربین (2004) بیان می شود که ارتباط را به عنوان ارسال، دریافت و درک پیام تعریف می کند. جاسبی (1368) تا حدودی تعریف کامل تری از ارتباط بیان می کند و می گوید: ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعات از یک منبع به منبع دیگر و درک آن توسط آن منبع و چهار عامل در این عمل نقش فعال دارند که عبارتند از فرستنده، دریافت کننده، مجاری ارتباط و نمادها. وود (به نقل از فیروز بخت، 1379) ارتباط را به این گونه تعریف می کند که ارتباطات میان فردی، یک تعامل گزینشی نظام مند، منحصر به فرد و رو به پیشرفت است که سازنده شناخت طرفین از یکدیگر است و موجب خلق معانی مشترک بین آنها می شود.
با توجه به تعاریف ارائه شده، ارتباط در کلی ترین معنای خود، فرایندی مستلزم انتقال اطلاعات از یک فرستنده به گیرنده است. بنابر این از تعریف فوق نتیجه می شود که هر ارتباطی مستلزم عناصر مهم ذیل است:
الف) فرستنده یا منبعی که عمل رمز گردانی ب) پیام مورد انتقال را از طریق ج) کانالی خاص د) به دریافت کننده که پیام را رمز گشایی می کند، انجام دهد (فورگاس ، ترجمه بیگی، فیروزبخت، 1373).
خصوصیات فرستنده، پیام، کانال و دریافت کننده همگی بر فرایند ارتباط تأثیرات مهمی به جای می گذارند. مثلاً یک خط تلفن به عنوان کانال ارتباطی محدودیت های فیزیکی خاصی دارد (مثلاً نبود نشانه های دیداری) که هنگام استفاده از آن کانال این محدودیت ها استراتژیهای ارتباطی را بنحو مشخصی تغییر می دهند. همینطور، خصوصیات فرستنده و دریافت کننده (از قبیل پایگاه، قدرت، هوش، علایق مشترک) نیز بر استراتژیهای ارتباطی اتخاذ شده تأثیر می گذارند (همان منبع). در واقع ارتباط واکنشی متقابل بین دو یا چند نفر است که جهت انطباق و یکی کردن فعالیت شان برای رسیدن به هدفی مشترک، پیام هایی را رد و بدل می کنند. بنابر این مرحله اول ارتباط شامل عمل متقابل است بدین معنی که دو یا چند عضو با یکدیگر رابطه فعالی دارند که البته سطوح عمل اعضا با یکدیگر متفاوت است. یکی از اعضا ممکن است پیشگام بوده و برای دیگران که به وی توجه داشته و شنوندگان سخنان او هستند صحبت نماید و پس از مدتی اعضا نقش عوض می کنند؛ آنهایی که شنونده بودند نظرات خود را در ارتباط با جهت های اولین گوینده اظهار می دارند و سخنران اول، شنونده پاسخ آنها می شود. ویژگی دوم ارتباط روابط بین دو یا چند نفر را مشخص می کند و عنصر بعدی که در تعریف ارتباط وجود دارد، مبادله پیام ها بین شرکت کنندگان در عمل متقابل و انتقال و دریافت پیام های محتوی ارتباط را تشکیل می دهد و به همین دلیل است که اصطلاح ارتباط و فعالیت ارتباطی مترادف هم به کار می روند. پیام ها در اشکال مختلف انتقال می یابند. ارتباط نباید فقط مکالمه باشد؛ شرکت کنندگان از طریق نگاه، لبخند و یا از طریق لمس کردن با یکدیگر می توانند ارتباط داشته باشند (ایوانویا ، ترجمه مدبرنیا، 1375).

هدف اصلی ارتباط
برقراری ارتباط و رسیدن به مفهومی مشترک هدف اصلی ارتباط است. گاه نتیجه ارتباط منفی است و مردم قادر به درک همدیگر و مشخص کردن ارتباطشان نیستند در حالی که ارتباط برقرار می کنند، کوشش دارند که موارد عدم توافق را برجسته نمایند. به همین دلیل حتی در صورت منفی بودن نیز نتایج اعمال متقابلشان از نوع ارتباطی خواهد بود. مردم در حالی که با هم ارتباط برقرار می کنند، انتظار دریافت پاسخ از همدیگر را دارند و توجه خود را نسبت به آن چیزی که طرف مقابل می گوید معطوف می کنند. به عبارت دیگر در چنین دور ارتباطی هر دو شرکت کننده فاعل هستند (همان منبع).

– تعاریف ارتباط………………………………………………………………………….13
– هدف اصلی ارتباط……………………………………………………………………15
– الگوهای ارتباطی زوجین……………………………………………………………16
– الگوی ارتباط سازنده متقابل زن و شوهر…………………………………………16
– الگوی ارتباط اجتناب متقابل زن و شوهر………………………………………..18
– الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری زن و شوهر………………………………..22
– تئوری های ارتباط…………………………………………………………………26
– نظریه ارتباطی واتزلاویک…………………………………………………………26
– نظریه ارتباطی سالیوان…………………………………………………………..29
– نظریه شفلن و بردویستل………………………………………………………..30
– نظریه تبادلی برن…………………………………………………………………32
– نظریه یادگیری اجتماعی بندورا………………………………………………….33
– تعاریف سازگاری اجتماعی……………………………………………………….34
– عوامل مؤثر بر سازگاری…………………………………………………………..36
– دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی……………………………………………..41
– دیدگاه روان پویشی………………………………………………………………..41
– دیدگاه یادگیری…………………………………………………………………….46
– دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی…………………………………………..47
– دیدگاه پدیدار شناختی……………………………………………………………50
– دیدگاه تحولی…………………………………………………………………….53
– خلاصه دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی………………………………….55
– مطالعات انجام شده……………………………………………………………..57
– پژوهش های داخلی…………………………………………………………….58
– پژوهش های خارجی…………………………………………………………..59

فصل سوم: روش پژوهش

برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. علت انتخاب و استفاده از این روش نمونه گیری مشکل بودن تهیه و تدوین فهرست کامل افراد و اعضای جامعه می باشد. از طرفی دیگر در پژوهش مورد نظر، انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر تر و آسان تر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده می باشد. از دیگر مزایای این روش، جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی است. از این رو برای انتخاب نمونه ی معرف جامعه، ابتدا شهر یزد به دو منطقه تقسیم شد. سپس از هر منطقه 4 مرکز پیش دبستانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کدام از این مراکز حدود 12 نفر یا بیشتر به صورت تصادفی انتخاب شدند که در مقطع پیش دبستانی تحصیل می کردند و سن آنها 6 سال تمام بود. سپس از معلم هر کدام از این دانش آموزان آزمون رفتار سازشی عمومی به عمل آمد و همچنین از والدین آنها آزمون الگوهای ارتباطی گرفته شد.
ابزار سنجش
جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از دو ابزار استفاده شد:
الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی (پیوست 1)
ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (پیوست 2)

الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی
پرسشنامه الگوهای ارتباطی در سال 1984 توسط کریستنسن و سالاوی ساخته شد. این پرسشنامه از 35 سوال تشکیل شده است. پاسخها در یک مقیاس 9 درجه ای لیکرت از 1 ( غیر ممکن است ) تا 9 ( خیلی امکان دارد) درجه بندی شده و رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد میکند. این سه مرحله 1- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد میشود، 2- درباره مشکل ارتباطی بحث میکنند، و 3- بعد از بحث در مورد مشکل ارتباطی، را در بر میگیرد. هر کدام از این مراحل از سؤالاتی تشکیل شده است که در مجموع سه نوع رابطه کلی موجود بین زوجین را در بر می گیرد: ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع / کناره گیری (شامل توقع مرد / کناره گیری زن و توقع زن / کناره گیری مرد) و ارتباط اجتنابی متقابل.

اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی
کریستنسن و هیوی ( 1990 ) و هیوی و همکارانش ( 1993 به نقل از شرفی، 1382) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از 50/0 تا 78/0 گزارش نموده اند.
در ایران نیز عبادت پور (1379) پرسشنامه فوق را هنجاریابی کرده و به منظور برآورد روایی پرسشنامه، همبستگی بین مقیاس های این پرسشنامه و پرسشنامه رضایت زناشویی را محاسبه کرده است. ضرایب همبستگی به دست آمده برای سه خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع / کناره گیری به ترتیب عبارت از 58/0، 58/0، و 35/0 است که همگی در سطح آلفای 01/0 معنی دار بودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه، همبستگی درونی در مورد خرده مقیاس های این پرسشنامه محاسبه گردیده و ارقام بدست آمده به ترتیب عبارت بودند از: سازنده متقابل 50/0، اجتنابی متقابل 51/0، مرد متوقع / زن کناره گیر 53/0 و زن متوقع / مرد کناره گیر 55/0.

ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان
در زمینه سازگاری اجتماعی در مدرسه از پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (ویژه مدارس، عمومی) استفاده شد.

این پرسشنامه در سال 1974 در آمریکا به وسیله لامبرت ، ویند میلر و فیگو روآ برای استفاده در مورد دانش آموزان 7 تا 13 ساله ساخته شده است. این آزمون از 11 خرده مقیاس، 38 زیر مجموعه و 260 سوال تشکیل می شود. سؤالات دارای دو گزینه 1 و 2 می باشد. گزینه 1 یعنی اتفاقی که در پرسش مورد نظر در مورد آن سؤال شده گاهی اوقات و گزینه 2 یعنی به طور مکرر اتفاق می افتد که کسب نمرات بالا در آن نشانگر سازگاری اجتماعی پایین و کسب نمرات پایین نشانگر سازگاری اجتماعی بالا می باشد.

اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان
این پرسشنامه در سال 1371 توسط شهنی ییلاق ترجمه و بر روی 1500 دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستانی کلاس های اول تا پنجم شهر اهواز هنجاریابی شده است. این آزمون از 11 خرده مقیاس، 38 زیر مجموعه و 260 سوال تشکیل می شود. ضرایب اعتبار آزمون از طریق ضریب همبستگی فرم اصلی با فرم های 2 و 3 مورد استفاده در اعتباریابی به ترتیب 55/0 و 60/0 است که هر دو در سطح 01/0 آماری معنی دارند. اعتبار 11 خرده مقیاس این آزمون بر اساس محاسبه ضریب همبستگی آنها در مقیاس اصلی با همان 11 خرده مقیاس در فرم های 2 و 3 به دست آمد. این 22 ضریب اعتبار از 16/0 تا 63/0 دامنه تغییر دارند که به جز یکی بقیه آنها در سطوح 05/0 تا 001/0 آماری معنی دارند. ضریب پایایی کل آزمون با روش تصنیف فرد – زوج 83/0 است و دامنه ضریب پایایی خرده مقیاس های آن با همان روش از 57/0 تا 91/0 است که همگی در سطح 001/0 آماری معنی دارند.
نقطه برش این آزمون 65/7 است که با استفاده از میانگین به دست آمده است. کسب نمرات بالا در این آزمون نشانه پایین بودن سازگاری اجتماعی است ( آهنکوب نژاد، 1372).

شیوه اجرای پرسشنامه ها
کلیه پرسشنامه ها به صورت فردی اجرا شدند. به این صورت که ابتدا با خانواده ها در مورد اهداف پژوهش صحبت شد و به آنها گفته شد هیچ اسمی از آنان در پژوهش برده نخواهد شد و بنا بر این صادقانه به سؤالات پاسخ دهند. پس از آن دستور العمل پرسشنامه برای آنها توضیح داده شد. همچنین برای بررسی سازگاری اجتماعی نو آموزان، پرسشنامه مورد نظر به معلمان تحویل داده شد و از هر کدام از آنها خواسته شد تا با دقت موارد پرسشنامه را خوانده و با توجه به فراوانی رفتار مورد نظر، پاسخ درست را علامت بزنند. در نهایت پرسشنامه هایی که به والدین داده شده بود با پرسشنامه های تحویل داده شده به معلمان جمع آوری شد و هر نو آموز در مورد موارد پرسشنامه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

– طرح پژوهش…………………………………………………………………….63
– جامعه آماری…………………………………………………………………….63
– روش انتخاب نمونه و گروه نمونه………………………………………………63
– ابزار سنجش……………………………………………………………………64
– پرسشنامه الگوهای ارتباطی…………………………………………………64
– اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی……………………………………..65
– پرسشنامه رفتار سازشی دانش آموزان…………………………………..65
– اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان………………………..66
– شیوه اجرای پرسشنامه ها…………………………………………………67
– روش تحلیل داده ها………………………………………………………….67

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………69
– توصیف داده ها……………………………………………………………….69
– تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق……………………………………..72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای رابطه الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی در شهر یزد است. بر این اساس رابطه انواع الگوی ارتباطی از جمله الگوی ارتباطی سازنده متقابل، اجتنابی متقابل و توقع / کناره گیری که شامل توقع زن / کناره گیری مرد و توقع مرد / کناره گیری زن می باشد را با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی آنها بررسی شد. بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:
یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه معنا داری وجود دارد ( 01/0 > p و 661/0 = r ). این نتیجه با نتایج پژوهش های داسک (1987)، استافور و همکاران (1987)، کتس تیز و ریان (1998) همسو می باشد. داسک (1987) در تحقیقی نشان داد که اولین الگو والدین هستند و تاثیرات والدین برای تحول الگوهای اجتماعی کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس مطالعات استافور و همکاران (1987) نیز اینگونه بر می آید که تعارض مداوم بین والدین عامل مهمی است که سرانجام تاثیری منفی بر سازگاری کودک بر جای می گذارد. کتس تیز و ریان (1998) نیز تحقیقی در مورد ارتباط بین فرایندهای خانوادگی و سازگاری اجتماعی در کودکان کلاس های چهارم و هفتم انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که عوامل زندگی خانوادگی به طور غیر مستقیم می تواند سازگاری اجتماعی کودک را پیش بینی کند. از طرفی محدث (1370) بیان می کند کودک موجودی است که نسبت به برخورد والدین با هم بسیار حساس می باشد و هر نوع برخورد در شخصیت کودک تاثیر خواهد گذاشت. همانطور که در پژوهش حاضر نیز مشخص شد، الگوی ارتباطی والدین می تواند تاثیر بسزایی در سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی داشته باشد و کودکان تحت تاثیر این روابط نحوه برخورد و ارتباط با دیگران را شکل می دهند.

– محدودیت های پژوهش………………………………………………………88
– پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………..88
فهرست منابع…………………………………………………………………..89
پیوست 1. پرسشنامه الگوهای ارتباطی…………………………………….93
پیوست 2. پرسشنامه رفتار سازشی دانش آموزان………………………..96

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودار و جداول

– جدول 1-4 فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در نمونه………………..69
– جدول 2-4 مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه……………………………..70
– جدول 3-4 مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه…………………………….70
– جدول 4-4 سن پدران گروه نمونه…………………………………………..71
– جدول 5-4 سن مادران گروه نمونه…………………………………………71
– جدول شماره 6-4 داده های توصیفی……………………………………..72
– جدول شماره 7-4 خلاصه مدل پیش بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهایارتباطی والدین…………………………………………..73
– جدول شماره 8-4 آزمون تحلیل واریانس…………………………………74
– جدول شماره 9-4 ضرایب مدل رگرسیون…………………………………75
– نمودار شماره 1-4…………………………………………………………..77
– نمودار شماره 2-4…………………………………………………………..77
– جدول 10-4 آزمون کولمگروف – اسمیرنف………………………………..78
– جدول شماره 11-4 نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم……79
– جدول شماره 12-4 نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم…..79
– جدول شماره 13-4 نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم….80
– جدول شماره 14-4 نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه پنجم….80
– جدول شماره 15-4 نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه ششم….81بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان